hamburger

[FREE] MPSC Self Study Plan 2022: 60 Days Rajyaseva Prelims Study Material

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC will conduct the MPSC Rajyaseva prelims exam on 21st August 2022. If you count the number of days, there are 60 effective days left for the exam. Byju’s Exam Prep brings a self-study plan to fully prepare for MPSC State Service Exam. In this plan, we will provide a daily study plan for the exam along with a booklist, article links, video links, and practice quizzes.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC Rajyaseva Prelims Self Study Plan

The MPSC State Service Examination is conducted annually by the MPSC Commission. Thousands of students try for this exam, but very few students succeed in this exam. One of the most important things for successful students is to study every day. But many students want to study every day, but what to study? What subject to study? Also, what to do? He cannot study properly because he does not know this. 

[FREE] MPSC Self Study Plan 2022: 60 Days Rajyaseva Prelims Study Material

 • Considering all the above, Byju’s Exam Prep MPSC will give FREE Self Study Plan for State Service Pre-Exam. In this Free Self study plan you will get planning for the next 60 days.
 • MPSC राज्यसेवा परीक्षा MPSC आयोगामार्फत दरवर्षी घेतली जाते. या परीक्षेसाठी हजारो विद्यार्थी प्रयत्न करतात, मात्र फार कमी विद्यार्थी या परीक्षेत यशस्वी होतात. यशस्वी विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे दररोज अभ्यास करणे. पण अनेक विद्यार्थ्यांना रोज अभ्यास करायचा असतो, पण अभ्यास करायचा काय? कोणत्या विषयाचा अभ्यास करायचा? तसेच, काय करावे? हे माहीत नसल्याने तो नीट अभ्यास करू शकत नाही.
 • वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून Byju’s Exam Prep एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी FREE Self Study Plan देणार आहे. या Free Self study plan मध्ये तुम्हाला पुढील 60 दिवसांचे नियोजन मिळणार आहे.

 In the following table you will get the details about the MPSC Rajyaseva Self Study Plan:

Days

Subjects Topic Article Link Video Link Test Link Booklist
1

 

History 

 वैदिक काळ व महाजनपदे

Click Here

Click Here

Click Here  Click Here डॉ. संजय बिराजदार 

Polity

 ऐतीहासिक पार्श्वभूमी

Click Here

Click Here

Click Here  Click Here लक्ष्मीकांत  
2

History

मौर्य, सातवाहन, गुप्त व हर्षवर्धन साम्राज्य

Click Here

Click Here Click Here डॉ. संजय बिराजदार
Polity घटना निर्मिती आणि घटनेची वैशिष्ट्ये Click Here Click Here Click Here लक्ष्मीकांत
CSAT LCM HCF Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
3 History गुलाम वंश व मुघल साम्राज्य Click Here Click Here Click Here डॉ. संजय बिराजदार
Polity सरनामा आणि संघ आणि त्याचे क्षेत्र Click Here Click Here Click Here लक्ष्मीकांत
CSAT Indices & Fractions Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
4 History युरोपियनांचे आगमन व त्यांच्या वसाहती Click Here Click Here Click Here डॉ. संजय बिराजदार
Polity नागरिकत्व आणि घटनादुरुस्ती Click Here Click Here Click Here लक्ष्मीकांत
CSAT Works Speed & Time Click Here Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
5  Polity मूलभूत हक्क   Click Here  Click Here   Click Here   डॉ. संजय बिराजदार 
History ब्रिटिश सत्तेचा उदय आणि महत्वाचे तह Click Here Click Here  Click Here  लक्ष्मीकांत
CSAT Taps & Cistern Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
6    Polity 1857 चा उठाव व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस  Click Here  Click Here   Click Here  लक्ष्मीकांत   
 History मार्गदर्शक तत्वे आणि कर्तव्ये   Click Here  Click Here   Click Here  डॉ. संजय बिराजदार
CSAT Speed Distance & Time  Click Here  Click Here  Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
7  Polity संसदीय प्रणाली आणि संसद Click Here Click Here Click Here लक्ष्मीकांत 
 History  स्वदेशी चळवळ, लखनौ करार व होमरूल लीग Click Here Click Here Click Here डॉ. संजय बिराजदार
CSAT  Boats & Streams Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
  History  गांधींजींच्या प्रारंभीच्या चळवळी व जालियनवाला बाग  Click Here  Click Here    Click Here रंजन कोळंबे, अनिल काठारे/ गाठाळ 
  Polity  लक्ष्मीकांत   Click Here  Click Here   Click Here  लक्ष्मीकांत  
CSAT Clocks  Click Here  Click Here  Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
9   History गांधीजींच्या राष्ट्रीय चळवळी( असहकार, सविनय कायदेभंग, भारत छोडो) Click Here Click Here Click Here रंजन कोळंबे, अनिल काठारे/ गाठाळ 
 Polity राष्ट्रपती , उपराष्ट्रपती , आणीबाणी Click Here Click Here Click Here लक्ष्मीकांत 
CSAT Direction tests Click Here Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
10   History भारतातील क्रांतिकारक चळवळी व भारतातील महत्वाचे कायदे( 1773- 1935) Click Here Click Here Click Here रंजन कोळंबे, अनिल काठारे/ गाठाळ 
 Polity न्यायव्यवस्था Click Here Click Here Click Here लक्ष्मीकांत 
CSAT Calendars Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
11     History  भारतातील सामाजिक सुधारणा चळवळी व महत्वाचे समाजसुधारक  Click Here  Click Here  Click Here  रंजन कोळंबे, अनिल काठारे/ गाठाळ
  Polity  राज्यपाल आणि राज्य विधिमंडळ  Click Here  Click Here Click Here  लक्ष्मीकांत 
 CSAT  Blood Relations Click Here  Click Here  MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
12     History  भारतातील स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी महत्वाचे व्यक्ती व महिलांचे योगदान  Click Here   Click Here Click Here  रंजन कोळंबे, अनिल काठारे/ गाठाळ 
 Polity  पंचायत राज   Click Here Click Here  Click Here  लक्ष्मीकांत
  CSAT  Coding & Decoding    Click Here  Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
  13  History भारतातील ( विशेषतः महाराष्ट्र) वृत्तपत्रांचा इतिहास व संबंधित व्यक्ती   Click Here Click Here  Click Here  रंजन कोळंबे, अनिल काठारे/ गाठाळ  
 Polity  घटनात्मक आयोग  Click Here  Click Here Click Here   लक्ष्मीकांत
 CSAT Sequential Arrangement Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
14 History भारतातील( विशेषतः महाराष्ट्रातील) महत्वाच्या संघटना व संबंधित व्यक्ती Click Here Click Here Click Here रंजन कोळंबे, अनिल काठारे/ गाठाळ 
Polity बिगर घटनात्मक आयोग Click Here Click Here Click Here लक्ष्मीकांत
 CSAT Comprehension Click Here Click Here MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
15    History मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे   Click Here   Click Here  Click Here    21000 प्रश्नसंच, लोकसेवा पब्लिकेशन
 Polity मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे    Click Here   Click Here  Click Here   21000 प्रश्नसंच, लोकसेवा पब्लिकेशन
 CSAT मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे Click Here  Click Here  Click Here  MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
16 Geography जगाचा प्राकृतिक भूगोल – पर्वत, पठारे, वाळवंट, चर्चेत असणारी बेटे, महत्त्वाच्या नद्या Click Here  Click Here  Click Here  Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक  
Economy राष्ट्रीय उत्पन्न Click Here  Click Here  Click Here  कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )  
CSAT Comprehension Click Here  Click Here  MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा 
17 Geography जागतिक हवामान, गवताळ प्रदेश, स्थानिक वारे Click Here  Click Here   Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy लोकसंख्या (जनगणना,धोरणे,लोकसंख्या बदलाचा अवस्था) Click Here  Click Here  Click Here   कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )
CSAT  Comprehension Click Here  Click Here   MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
18 Geography चक्रीवादळे – प्रकार, प्रादेशिक नावे, चर्चेतील चक्रीवादळे, ढगांचे प्रकार, पर्जन्य प्रकार Click Here  Click Here  Click Here  Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक  
Economy दारिद्र्य Click Here  Click Here  Click Here   कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )
CSAT  Comprehension Click Here  Click Here   MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
19 Geography भूकंप, ज्वालामुखी , भूरूपे Click Here  Click Here   Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy बेरोजगारी Click Here  Click Here  Click Here कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )  
CSAT  Logical Reasoning Click Here Click Here  MPSC CSAT, प्रणील गिल्डा
20    Geography  वातावरण, दाब पट्टे, वारे, समुद्र प्रवाह   Click Here Click Here Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक 
 Economy पंचवार्षिक योजना (1 ते 6 )  Click Here Click Here Click Here कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2)  
21   Geography  भारताचा प्राकृतिक भूगोल – पर्वत, पठार आणि खिंड,वाळवंट आणि बेटे   Click Here Click Here   Click Here   Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
 Economy पंचवार्षिक योजना (7 ते 13) Click Here Click Here Click Here  कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )  
22    Geography   नदी प्रणाली, धरणे आणि धबधबे  Click Here  Click Here Click Here   Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy RBI Click Here Click Here Click Here कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )
23  Geography  भारतीय मान्सून – El Nino, La Nina, Indian Ocean Dipole Click Here Click Here Click Here Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy बँकिंग (राष्ट्रयीकृत बँक, स्मॉल बँक, पेमेंट बँक,ग्रामीण बँक,नाबार्ड ई.) Click Here Click Here Click Here कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )
24  Geography  वनसंपत्ती – (नवीन अहवालासह) Click Here Click Here Click Here Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy व्यापार Click Here Click Here Click Here कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )
25  Geography  खनिजे आणि ऊर्जा Click Here Click Here Click Here Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy गुंतवणूक Click Here

Click Here

Click Here कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 )
 26   Geography   वाहतूक – राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेमार्ग Click Here  Click Here  Click Here   Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
 Economy  उद्योग  Click Here  Click Here Click Here  कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2 ) 
27  Geography उद्योग आणि लोकसंख्या Click Here Click Here Click Here Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy महागाई Click Here Click Here कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2)
 28 Geography  महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल- पर्वत, खिंडी, पठारे  Click Here   Click Here Click Here  Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक 
Economy नाणे बाजार आणि भांडवली बाजार Click Here    Click Here   कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2)
29 Geography महाराष्ट्र नदी प्रणाली आणि हवामान Click Here   Click Here  Click Here  Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक
Economy पैसा (चलन) Click Here     Click Here  कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2)
30 Geography मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे  Click Here Click Here   Click Here Aniket Jadhav Mapping + सवदी सर पुस्तक 
Economy मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे  Click Here    Click Here  कोळंबे किंवा देसले (भाग 1 & 2)
31   Environment  भारतातील रामसार स्थळे  Click Here Click Here  Click Here    Mapping by Aniket Jadhav
Science प्राण्याचे वर्गीकरण Click Here Click Here  Click Here  सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
32 Environment भारतातील राष्ट्रीय उद्याने  Click Here  Click Here   Mapping by Aniket Jadhav
Science वनस्पतीचे वर्गीकरण   Click Here  Click Here   Click Here  सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के
33  Environment   भारतातील व्याघ्र प्रकल्प  Click Here  Click Here  Mapping by Aniket Jadhav
Science आरोग्यशास्त्र  Click Here  Click Here Click Here  सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
34 Environment परिसंस्था – प्रकार आणि कार्ये  Click Here   Click Here  Mapping by Aniket Jadhav 
Science मानवी संस्था Click Here  Click Here  Click Here  सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
35 Environment पर्यावरण आणि परिसंस्था आणि इकोलॉजीची मूलभूत माहिती  Click Here   Click Here  Mapping by Aniket Jadhav
Science द्रव्याची संकल्पना & द्रव्याचे वर्गीकरण  Click Here  Click Here  Click Here  सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के
36  Environment  पर्यावरण प्रदूषण – हवा प्रदूषण आणि जल प्रदूषण      Click Here  सवदी सर पुस्तक  
Science अणूची रचना & आवर्तसारणी Click Here Click Here Click Here  सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
37   Environment पर्यावरण प्रदूषण – ध्वनी प्रदूषण आणि किरणोत्सर्गी प्रदूषण       Click Here सवदी सर पुस्तक  
Science धातू व अधातू & खनिजे व धातुके Click Here Click Here सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के  
38 Environment संवर्धन क्षेत्रे – ( महाराष्ट्र विशेष संदर्भ) Click Here सवदी सर पुस्तक  
Science रासायनिक अभिक्रिया Click Here Click Here  सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
39 Environment ओझोन कमी होणे, अॅसिडिफिकेशन Click Here सवदी सर पुस्तक  
Science मोजमापण & गती व प्रकार Click Here Click Here सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के  
 40 Environment आम्ल पर्जन्य आणि परिणाम  –  –  Click Here    सवदी सर पुस्तक
  Science गुरुत्वाकर्षण & दाब , घनता  –  Click Here  Click Here   सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के  
41 Environment हवामान बदल – कारणे, उपाय –  –  Click Here सवदी सर पुस्तक 
  Science ध्वनी   Click Here   Click Here   सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के  
42 Environment पर्यावरण संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार, धोरणे आणि प्रोटोकॉल ( स्टाॅकहोम ते COP 26 पर्यंत)  –   – Click Here  सवदी सर पुस्तक 
  Science  प्रकाश Click Here   Click Here  Click Here    सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
43 Environment  जैवविविधता आणि हाॅटस्पाॅट  Click Here –  Click Here सवदी सर पुस्तक 
  Science  विद्युतधारा & विद्युत चुंबकीय पट्टा   Click Here    Click Here   सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
44 Environment कोरल रीफ, UNCLOS  –  –  Click Here   सवदी सर पुस्तक 
  Science दाब , घनता & ऊर्जा कार्य आणि शक्ति   –  Click Here    Click Here   सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
45 Science  सूर्यमाला –  Click Here   Click Here   सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
  Science  मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे Click Here   Click Here   Click Here    सामान्य विज्ञान, सचिन भस्के 
 46 Current Affairs  Monthly Current Affairs (May 2021)  Click Here    Click Here   Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
47 Current Affairs Monthly Current Affairs (June 2021)  Click Here  Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
48 Current Affairs Monthly Current Affairs (July 2021)  Click Here  Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
49 Current Affairs Monthly Current Affairs (August 2021)  Click Here  Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
50 Current Affairs Monthly Current Affairs (September 2021)  Click Here  Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
51 Current Affairs Monthly Current Affairs (October 2021) Click Here Click Here  Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
52 Current Affairs Monthly Current Affairs (November 2021) Click Here  Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
53 Current Affairs Monthly Current Affairs (December 2021) Click Here   Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
54 Current Affairs Monthly Current Affairs (January 2022) Click Here   Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
55 Current Affairs Monthly Current Affairs (February 2022) Click Here  Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
56 Current Affairs Monthly Current Affairs (March 2022) Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
57 Current Affairs Monthly Current Affairs (April 2022) Click Here Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
58 Current Affairs Monthly Current Affairs (May 2022) Click Here Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
59 Current Affairs Monthly Current Affairs (June 2022) Click Here Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz
60 Current Affairs Monthly Current Affairs (July 2022) Click Here Click Here Click Here Byju’s Current Affairs PDF and Quiz

Importance of MPSC Self-Study Plan

Self-study is a unique method that students can use to enhance their learning experience, whether studying for a course or learning subjects for fun. Using self-study, aspirants can go beyond learning their books and what teachers teach them. By practicing self-study, they are encouraged to explore more topics of interest, resulting in stronger study skills.

स्वयं-अभ्यास ही एक अनोखी पद्धत आहे जी विद्यार्थी त्यांचा शिकण्याचा अनुभव वाढवण्यासाठी वापरू शकतात, मग ते अभ्यासक्रमासाठी अभ्यास करत असले किंवा मनोरंजनासाठी विषय शिकत असले तरीही. स्वयं-अभ्यासाचा वापर करून, इच्छुकांना त्यांची पुस्तके आणि शिक्षक त्यांना काय शिकवतात यापलीकडे जाऊन शिकू शकतात. स्वयं-अभ्यासाचा सराव करून, त्यांना अधिक स्वारस्य असलेले विषय शोधण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते, परिणामी अभ्यासाची कौशल्ये अधिक मजबूत होतात.

The following are the importance of using a self-study plan:

 • It helps the aspirants to broaden their horizons.
 • Freedom to learn without any restrictions.
 • Self-learning will enable the learner to limit the number of interests undertaken.
 • Self-learning is more fun than regular teaching.
 • Aspirants develop a sense of responsibility, and they begin to accept responsibility.
 • Self-learning means you can read various interesting new books instead of boring notes from teachers or textbooks.
 • You can make your study material.
 • Self-taught students tend to be more natural when they work independently than in regular teaching, where the teacher informs them.
 •  Self-learning allows enthusiasts to delve deeper into a subject and interact with it as deeply as they want.
 • With self-learning, a good work ethic is a great opportunity to develop.
 • Gives confidence and a good sense of accomplishment
 • Examiners do well in tests because they already have a habit of handling problems independently, boosting their confidence.

More From Us:

MPSC Free Exam Preparation

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

[FREE] MPSC Self Study Plan 2022: 60 Days Rajyaseva Prelims Study Material Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium