Time Left - 05:00 mins

दैनिक CSAT प्रश्नसंच" बोट आणि प्रवाह'

Attempt now to get your rank among 22 students!

Question 1

पंकज 140 km/h वेगाने कार चालवतो आणि 7 तासात एक विशिष्ट अंतर कापतो. तासांत तेच अंतर कापण्यासाठी त्याने कार किती वेगाने चालवावी लागेल?

Question 2

विनी मोनोरेलने कामाला जाते. प्लॅटफॉर्मवर पोहोचण्यासाठी तिला एस्केलेटर वापरावा लागतो. जर ती 8 पायऱ्या चढली तर वर पोहोचायला तिला 21.0 सेकंद लागतात. जर ती 13 पायऱ्या चढली तर तिला फक्त 13.5 सेकंद लागतात. जर तिने एकही पायरी चढायची नाही असे ठरवले तर तिला वर पोहोचायला लागणारे सेकंद दर्शवणारा पर्याय निवडा.

Question 3

रोहिणीला तिच्या कार्यालयात पोहचायच आहे. जर तिने 20 km/h वेगाने प्रवास केला तर ती दुपारी 1 वाजता तेथे पोहोचेल आणि जर तिने 40 km/h वेगाने प्रवास केला तर ती तेथे सकाळी 11 वाजता पोहोचेल. संध्याकाळी 5 वाजता कार्यालयाला पोहोचण्यासाठी तिने किती वेगाने प्रवास करावा?

Question 4

रेल्वे अनुक्रमे 50 seconds आणि 25 seconds मध्ये पूल आणि झाड ओलांडते. रेल्वेचा वेग 108 km/h असल्यास, पुलाची लांबी शोधा?

Question 5

मदन सकाळी 8 वाजता 'X' बिंदूवरून 15 km/h वेगाने चालायला लागला आणि ऋषी सकाळी 9 वाजता 'Y' बिंदूवरून 25 km/h वेगाने चालायला लागला. जर X आणि Y बिंदूंमधील अंतर 195 km असेल आणि ते दोघे एकमेकांच्या दिशेने प्रवास करत असतील, तर त्यांची भेट होण्याची वेळ शोधा?

  • 22 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Jun 21MPSC