Time Left - 04:00 mins

इतिहास सराव प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 597 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या गव्हर्नर जनरलवर महाभियोग चालवण्यात आला?

Question 2

ताम्र पत्राचा वापर राजे  मुख्यतः का करत असत?

Question 3

सूची- I ला सूची- II शी जुळवा आणि याद्यांच्या खाली दिलेल्या पर्याय मधून योग्य उत्तर निवडा:

सूची- I

) मद्रास मानक

) नेता

) आंध्र पत्रिका

) सुधारक

सूची- II

1) मदन मोहन मालवीय

2) अॅनी बेझंट

3) के. नागेश्वरा राव

4) जी.जी. आगरकर

पर्याय :

Question 4

 खालीलपैकी कोणते ऐतिहासिक स्मारक जौनपूरमध्ये आहे?

Question 5

खिलाफत-असहकार चळवळ (NCM) संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान सत्य नाही?
  • 597 attempts
  • 0 upvotes
  • 4 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Aug 19MPSC