Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 04.07.2022

Attempt now to get your rank among 150 students!

Question 1

महागाईसाठी समायोजित केलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मूल्याला _________ म्हणतात.

Question 2

कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीसाठी भारताचा प्राप्तिकर खालीलपैकी कोणत्या करप्रणालीद्वारे वर्णन केला जाऊ शकतो?

Question 3

________ म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या सामान्य किमतीच्या पातळीतील घट आणि चलनवाढीचा दर 0% च्या खाली येतो.

Question 4

कोणता विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तयार करतो?

Question 5

अर्थव्यवस्थेतील काही वस्तूंच्या उत्पादन किंमतीत वाढ झाल्यावर कोणत्या प्रकारची महागाई होते?
  • 150 attempts
  • 1 upvote
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 1MPSC