Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच 06.07.2022

Attempt now to get your rank among 355 students!

Question 1

कुमाऊ हिमालय कोणत्या नद्यांच्या मध्यभागी आहे?

Question 2

खालीलपैकी सक्रिय ज्वालामुखी कोणता आहे?

Question 3

खालीलपैकी कोणते ढग अत्यंत दाट आहेत आणि सूर्याच्या किरणांसाठी अपारदर्शक आहे?

Question 4

ग्रीनलँड खालीलपैकी कोणत्या महासागरात आहे?

Question 5

कवचातून वितळलेला मॅग्मा क्रस्टल खडकांच्या संपर्कात आल्यावर खालीलपैकी कोणता खडक तयार होतो?
  • 355 attempts
  • 0 upvotes
  • 6 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 1MPSC