Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 01.07.2022

Attempt now to get your rank among 115 students!

Question 1

पीएम-कुसुम योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे

Question 2

खालील विधाने विचारात घ्या:

1) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) 60 वर्षे आणि त्यावरील वयोवृद्ध व्यक्तींसाठी सुरू करण्यात आली.

२) आम आदमी विमा योजना (AABY) भारतीय सामान्य विमा महामंडळामार्फत(GIC) राबविण्यात येते.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत/आहेत?

Question 3

वस्तूंच्या किंमतीत घट झाल्याने:

Question 4

खालीलपैकी कोणते/चालू खात्यातील तुटीचे घटक आहेत?

Question 5

खालीलपैकी कोणते शाश्वत विकास ध्येय (SDG) सर्वांसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि त्याचे 2030 पर्यंत भारतात कायमस्वरूपी व्यवस्थापन करण्या संबंधित आहे?
  • 115 attempts
  • 0 upvotes
  • 4 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 21MPSC