Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 24.06.2022

Attempt now to get your rank among 121 students!

Question 1

खाली दोन विधाने दिली आहेत, एकाला विधान (A) आणि दुसरे कारण (R) असे म्हटले आहे.

विधान (A): भारतीय संघ हे पूर्वीच्या स्वतंत्र राज्यांमधील कोणत्याही प्रकारच्या कराराचा परिणाम नाही.

कारण (R): एकदा एखादा प्रदेश भारतीय प्रदेशाचा भाग झाला की त्यांच्याकडे विभक्त होण्याचाअधिकार नसतो.

पर्याय:

Question 2

युतीच्या सरकारच्या गुणवत्तेबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:

1) युती सरकार एकाच पक्षाच्या सरकारचे निरंकुश शासन कमी करते.

२) युतीचे राजकारण भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे संघीय स्वरूप मजबूत करते.

3) युती सरकार अधिक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे असते आणि ते मतदारांचे लोकप्रिय मत अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करते.

वरीलपैकी कोणती विधाने चुकीची आहेत?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या संसदीय समित्यांचे अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य नसतात?

Question 4

कोणत्या कलमाखाली, भूभाग, खनिजे आणि समुद्राखालील इतर मौल्यवान संसाधने प्रादेशिक पाण्यात, महाद्वीपीय कवच आणि भारताचे विशेष आर्थिक क्षेत्र संघात निहित केले जातील आणि संघासाठी ठेवले जातील?

Question 5

"विधायी विषयांचे विभाजन" च्या संदर्भात, खालील विधाने विचारात घ्या:

1) संसदेला केंद्रीय सूचीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा विशेष अधिकार आहे.

२) ज्या विषयांवर विधीमंडळाची एकसमानता इष्ट आहे, परंतु अनिवार्य नाही, संपूर्ण देशात राज्य सूचीमध्ये ठेवण्यात आले होते.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत/आहेत?

  • 121 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 21MPSC