hamburger

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार, स्थायू-द्रव-वायू, मूलद्रवे, Classification of Matter – Download PDF Notes

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

द्रव्य ही अशी कोणतीही गोष्ट आहे ज्यात वस्तुमान असते आणि ती जागा घेते. सर्व पदार्थ अणू नावाच्या लहान कणांचे बनलेले असतात. हा एखाद्या वस्तूचा सर्वात लहान भाग आहे. सफरचंद, पुस्तक, पेन, कागद, संगणक, उंदीर इत्यादी उदाहरणे असू शकतात. आजच्या या लेखामध्ये आपण द्रव्य व द्रव्याचे वर्गीकरण याविषयी माहिती घेणार आहोत हा घटक एमपीएससी मधील सामान्य विज्ञान यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार (Classification of Matter)

पदार्थाची व्याख्या निरीक्षणीय विश्वाची रचना करणारा भौतिक पदार्थ अशी करता येते. द्रव्य, ऊर्जेबरोबरच सर्व वस्तुनिष्ठ घटनांचा पाया तयार करण्यासाठी ओळखले जाते. शास्त्रीय भौतिकी आणि सामान्य रसायनशास्त्र या क्षेत्रांमध्ये द्रव्यमान असलेल्या आणि आकारमान असलेल्या कोणत्याही पदार्थाला स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी पदार्थ ही संज्ञा वापरली जाते.

Three States of Matter (पदार्थाच्या तीन अवस्था)

द्रव्याच्या घन, द्रव व वायू अवस्था या तीन प्राथमिक अवस्था आहेत. द्रव्याच्या तीन अवस्था आहेत आणि खाली द्रव्याच्या विविध अवस्थांचे वर्णन केले आहे:

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार, स्थायू-द्रव-वायू, मूलद्रवे, Classification of Matter – Download PDF Notes

Image Source: 8th State Board

1.घन पदार्थ

 • घन अवस्था ही द्रव्याच्या मूलभूत अवस्थेपैकी एक आहे.
 • ताठरपणाच्या गुणधर्मानुसार (characteristic of rigidity) घनपदार्थ द्रव आणि वायूंपेक्षा भिन्न असतात.
 • मजबूत आंतररेण्वीय आकर्षण बलमुळे (strong intermolecular forces) घनपदार्थांचे रेणू घट्ट पॅक केलेले असतात; ते फक्त त्यांच्या मध्यम स्थानांबद्दल दोलन करतात. (only oscillate about their mean positions.)
 • तर, द्रव आणि वायूंमध्ये तरलतेचा गुणधर्म (property of fluidity) असतो आणि ते सहजपणे वाहू शकतात.
 • घनपदार्थांची व्याख्या अशी करता येते की, ज्या पदार्थाला निश्चित आकार व आकारमान असते व त्याची रचना ताठर असते.
 • घनपदार्थांमध्ये कमीत कमी सुसंगतता व औष्णिक विस्तार (least compressibility and thermal expansion) असतो.

उदाहरण: लोह (Fe)

Also Read:अणूची रचना

2. द्रव पदार्थ

 • द्रवरूपातील रेणू कमकुवत आंतररेण्वीय आकर्षण बलांमुळे (weak intermolecular forces.) जवळून पॅक केलेले असतात.
 • ही बले घनपदार्थांपेक्षा कमकुवत असली तरी वायूंपेक्षा अधिक बलवान असतात.
 • द्रवपदार्थाच्या रेणूंमध्ये बरीच जागा असते ज्यामुळे त्यांची वाहण्याची क्षमता सुलभ होते.
 • द्रव पदार्थांना सहजपणे भांड्याचा आकार प्राप्त होऊ शकतो आणि त्यांचे आकारमान निश्चित (fixed volume) असते.
 • जेव्हा आपण घनपदार्थांचे तापमान अशा बिंदूपर्यंत वाढवतो, जिथे घनपदार्थ वितळण्यास सुरुवात होते, तेव्हा घनपदार्थांचे द्रवरूपात रूपांतर होते.
 • सामान्यतः द्रवाची घनता घनपदार्थ व वायू यांच्या घनतेच्या दरम्यान असते. द्रवपदार्थांची सुसंगतता व औष्णिक विस्तार (Compressibility and thermal expansion) घनपदार्थांपेक्षा किंचित जास्त असतो.

उदाहरण: पानी (H2O)

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार, स्थायू-द्रव-वायू, मूलद्रवे, Classification of Matter – Download PDF Notes

3. वायू

 • या प्रकारात पदार्थ किंवा पदार्थाला हवा, H2, N2, O2 इत्यादींसारखी अनिश्चित किंवा अनिश्चित आकार व आकारमान (आकारमान) असते कारण त्यांची आकर्षणाची आंतरनिर्बंधीय बले आकर्षणाच्या संबंधित बलांपेक्षा कमकुवत असतात.
 • वायूच्या कणांच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा असते आणि त्यांच्यात गतीज ऊर्जा जास्त असते.
 • जेव्हा कंटेनरचे आकारमान कमी करून वायूवर दाब दिला जातो, तेव्हा कणांमधील जागा कमी होते आणि त्यांच्या टक्करीमुळे होणारा दाब वाढतो.
 • जर कंटेनरचे आकारमान स्थिर ठेवले, परंतु वायूचे तापमान वाढले, तर दाबही वाढेल.

Example: Oxygen (O2)

Chemical Composition of Matter (द्रव्याचे रासायनिक वर्गीकरण)

द्रव्याचे वर्गीकरण करण्याची ही दुसरी पद्धत आहे. ह्या पद्धतीत (classification of matter is chemical composition of matter) ‘द्रव्याचे रासायनिक संघटन’ हा निकष वापरलेला जातो.

द्रव्याचे लहानात लहान कण एकसारखे आहेत की वेगळे (whether the smallest particles of matter are similar or different ) व कशापासून बनले आहेत त्यावरून द्रव्याचे 3 प्रकार पडतात:

 1. ‘मूलद्रव्य’ (Element)
 2. संयुग’ (Compound)
 3. ‘मिश्रण’ (Mixture)

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार, स्थायू-द्रव-वायू, मूलद्रवे, Classification of Matter – Download PDF Notes

Note: एका संयुगातील किंवा एका मूलद्रव्यातील सर्वच अणू/रेणू हे एकसारखे असतात, मात्र मिश्रणातील अणू/रेणू हे दोन किंवा अधिक प्रकारांचे असतात.

मूलद्रव्य (Element)

पदार्थांचे लहान कण म्हणजे (molecules) रेणू. ज्या पदार्थांच्या रेणूंमध्ये (exactly alike) एकाच प्रकारचे अणू असतात, त्या पदार्थांना मूलद्रव्ये म्हणतात.

 • मूलद्रव्यांचे लहानांत-लहान कण हे एकाच प्रकारच्या (only one type of atoms) अणूंचे बनलेले असतात.
 • मूलद्रव्यांचे विघटन करून (different substances by the decomposition) वेगळा पदार्थ मिळत नाही.
 • प्रत्येक मूलद्रव्यातील (mass and volume)अणूंचे वस्तुमान व आकारमानवेगवेगळे असतात.
 • अणू डाेळ्यांनी दिसत (naked eye) नाहीत; परंतु खूप सारे अणू एकत्र आले, की त्यांचे आकारमान डोळ्यांना दिसण्याइतपत मोठे होते.

Important Elements & Symbols

मूलद्रव्यांसाठी संज्ञा/symbols for elements वापरण्याची पद्धत बर्झेलिअस/Berzelius या शास्त्रज्ञाने सुरू केली. मूलद्रव्यांसाठी वापरण्यात येणारी संज्ञा ही मूलद्रव्यांच्या नावाचा संक्षेप (short form of its name) करून बनवलेली असते. प्रत्येक मूलद्रव्याची संज्ञा (English script) इंग्रजी मुळाक्षरांचा वापर करून दर्शवतात.

Element

Symbol

Element

Symbol

Hydrogen

H

Sodium

Na

Helium

He

Magnesium

Mg

Lithium

Li

Aluminium

Al

Beryllium

Be

Silicon

Si

Boron

B

Phosphorus

P

Carbon

C

Sulfur

S

Nitrogen

N

Chlorine

Cl

Oxygen

O

Argon

Ar

Fluorine

F

Potassium

K

Neon

Ne

Calcium

Ca

Types of Elements (मूलद्रव्यांचे प्रकार)

मूलद्रव्यांचे एकूण तीन प्रकार पडतात:

 1. धातू
 2. अधातू
 3. धातुसदृश्य

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार, स्थायू-द्रव-वायू, मूलद्रवे, Classification of Matter – Download PDF Notes

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये आपल्याला मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण देण्यात आलेले आहे:

धातू(Metal)

धातुसदृश (Metalloids)

अधातू(Non-metal)

 • धातूंचे व नीयता, तन्यता, विद्युतवाहकता,उष्णतावाहकता, घनता, चकाकी, नादमयता असे गुणधर्म असतात.
 • जी मूलद्रव्ये काही प्रमाणात धातू तसेच अधातूंचे गुणधर्म दर्शवतात, त्यांना धातुसदृश (Metalloids) म्हणतात. हा मूलद्रव्यांचा तिसरा गट आहे.
 • उदाहरणार्थ, अर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनिअम इत्यादी.
 • हे गुणधर्म ज्या मूलद्रव्यांमध्ये दिसून येत नाहीत त्या मूलद्रव्यांना अधातू असे म्हणतात.
 • उदाहरणार्थ, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन

संयुग (Compound)

दोन किंवा अधिक मूलद्रव्यांच्या (chemical combination of two or more elements) रासायनिक संयोगातून तयार होणारा पदार्थ म्हणजे संयुग होय.

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार, स्थायू-द्रव-वायू, मूलद्रवे, Classification of Matter – Download PDF Notes

तो पदार्थ आहे जो एका निश्चित प्रमाणात तयार झालेल्या आणखी दोन मूलद्रव्यांच्या रासायनिक संयोगाने तयार होतो आणि तसेच तयार झालेल्या संयुगाचे भौतिक व रासायनिक गुणधर्म हे त्याच्या घटकांपेक्षा किंवा घटक मूलद्रव्यांपेक्षा वेगळे असतात.उदा.- हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनपासून पाणी तयार होते.

मिश्रण (Mixture)

हा पदार्थ किंवा पदार्थ आहे जो निश्चित प्रमाणाशिवाय केवळ भौतिक संयोगाच्या माध्यमातून दोन किंवा अधिक शुद्ध मूलद्रव्यांनी तयार होतो.

उदा.- हवा, पितळ (तांबे+ जस्त) इत्यादी.

मिश्रणांतील घटक वेगळे करण्याच्या काही पद्धती

 1. ऊर्ध्वपातन पद्धत (Distillation method)
 2. विलगीकरण पद्धत (Separation method)
 3. अपकेंद्री पद्धत (Centrifugation)
 4. रंजकद्रव्य पृथक्करण पद्धत (Chromatography)

मिश्रणांचे प्रकार (Types of Mixtures)

 1. समांगी मिश्रण (homogeneous mixture):जेव्हा मिश्रणाच्या सर्व घटकांची मिळून एकच प्रावस्था असते.
 2. विषमांगी मिश्रण (heterogeneous mixture):जेव्हा मिश्रणातील घटक दोन किंवा अधिक प्रावस्थांमध्ये विभागलेले असतात.

width=100%

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार: Download PDF

या लेखातील घटकांवर अजूनही खूप सारी माहिती बाकी आहे ती माहिती तुम्हाला खाली दिलेल्या पीडीएफ मध्ये मिळेल म्हणूनच तुम्ही खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी जेणेकरून या घटकावर ची परिपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळेल. या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

द्रव्य आणि त्याचे प्रकार, Download PDF (Marathi)

MPSC Science Notes:

Candidates can check the relevant links given below for more comprehensive preparation for the upcoming MPSC Exam:

प्राण्याचे वर्गीकरण

वनस्पतीचे वर्गीकरण

मानवी संस्था

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium