Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 353 students!

Question 1

19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थापन झालेली ‘शारदा सदन’ ही भारतीय विधवांसाठी शाळा कोणी स्थापन केली?

Question 2

मध्यवर्ती विधानसभा 1929 प्रकरणात भगतसिंग यांचा बचाव कोणी केला?

Question 3

खालीलपैकी कोणते उपनिषद गीतेच्या निष्काम कर्माचा संदर्भ देते?

Question 4

"द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स 1857" या पुस्तकाचे लेखक कोण होते?

Question 5

पिएट्रा ड्युरा म्हणजे काय?
  • 353 attempts
  • 0 upvotes
  • 5 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Aug 5MPSC