Time Left - 05:00 mins

दैनिक CSAT प्रश्नसंच 27.06.2022

Attempt now to get your rank among 87 students!

Question 1

सहा मुली J, K, L, M, N आणि O प्रत्येकी एका कोपऱ्यात षटकोनी टेबलाभोवती बसल्या आहेत आणि मध्यभागी तोंड करून बसल्या आहेत. मांडणीमध्ये J हा O च्या डावीकडून दुसरा आहे. K हा L च्या आणि M च्या शेजारी आहे. तर N हा M च्या डावीकडून दुसरा आहे.

बैठक व्यवस्थेत मुलगी N चे स्थान काय आहे?

Question 2

A, B पेक्षा दुप्पट वेगाने काम करतो. जर B हा एकटा एक काम 18 दिवसांत पूर्ण करू शकतो, तर Aआणि B एकत्रितपणे ते काम किती दिवसात पूर्ण करू शकतात?

Question 3

जर "A" चा अर्थ "वजाबाकी", "B" चा अर्थ "भागाकार", "C" चा अर्थ "बेरीज" आणि "D" चा अर्थ "गुणाकार" असेल तर

160 B 8 A 32 C 65 D 24 =?

Question 4

पती-पत्नीचे सरासरी वय 31 वर्षे आहे. 5 वर्षांनंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 7:5 असेल. पतीचे सध्याचे वय शोधा.

Question 5

सुबोध अमित हे एका उद्योगात भागीदार आहेत. सुबोधने 8 महिन्यांसाठी 35,000 रु. गुंतविले तर अमितने 42,000 रु. 10 महिन्यांसाठी गुंतविले. एकूण 31,570 नफ्यामध्ये सुबोधचा वाटा किती?
  • 87 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Jun 21MPSC