Time Left - 05:00 mins

दैनिक CSAT प्रश्नसंच" काळ,काम,वेग'

Attempt now to get your rank among 59 students!

Question 1

एक पोलिस चोराच्या मागे त्याला पकडण्यासाठी धावत आहे. त्यांच्या मधील अंतर 200 मीटर आहे, चोर आणि पोलिस यांचा धावण्याचा वेग अनुक्रमे 10 आणि 12 किमी प्रति तास आहे, तर तो चोराला किती वेळेत पकडेल?

Question 2

एक स्थान A पासून स्थान B पर्यंत एका मोटरसायकलचा सरासरी वेग 65 किमी/तास होता आणि B पासून A पर्यंत यायला तिचा सरासरी वेग 60 किमी/ तास होता.या पूर्ण प्रवासात मोटारसायकलचा सरासरी वेग किती होता ?

Question 3

नाशिक व नगर दोन ठिकाणातील अंतर 90 किमी. आहे. एक कार नाशिक पासून व दुसरी कार नगर पासून एकच वेळी निघाल्या. जर त्या दोन्ही कार एकाच दिशेने निघाल्या तर त्या एकमेकीना 9 तासानी भेटतात  आणि जर त्या एकमेकींच्या दिशेने निघाल्या तर त्या 9/7 तासानी भेटतील, तर त्या दोन्ही कारचा ताशी वेग किती?

Question 4

500 मीटरच्या एका शर्यतीत B हा A च्या 45 मीटर पुढे सुरूवात करतो.तथापि B हा अंतिम ठिकाणाच्या 35 मीटर मागे असतानाच A ची शर्यत जिंकतो.जर ते दोघेही शर्यतीला एकाच वेळी सुरूवात करत असतील तर A आणि B च्या वेगांचे गुणोत्तर किती असेल

Question 5

ताशी 60 किमी वेगाने गेल्यास मोनोरेल वेळेवर पोहचते. जर वेग 20 कि.मी ने वाढविला तर एक तास लवकर पोहोचते,तर मोनोरेल एकूण किती अंतर कापते ?
  • 59 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Jun 20MPSC