Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच 05.07.2022

Attempt now to get your rank among 302 students!

Question 1

"शून्य सावली" घटना ____________दरम्यान घडते.

Question 2

भारतातील खालीलपैकी कोणती नदी कर्कवृत्ताला दोनदा ओलांडते?

Question 3

तुलबुल प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?

Question 4

समुद्री प्रवाहांच्या संदर्भात, खालीलपैकी कोणती विधाने चुकीची आहेत/आहेत?

Question 5

खालीलपैकी कोणता देश आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेला नाही?
  • 302 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 1MPSC