Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 16.07.2022

Attempt now to get your rank among 146 students!

Question 1

स्वातंत्र्यपूर्व भारतात, दारिद्रय रेषेच्या संकल्पने वर चर्चा करणारे सर्वप्रथम व्यक्ति कोण होते?

Question 2

2004-05 ते 2011-12 पर्यंत दारिद्र्य अंदाजानुसार (% दारिद्र्य रेषेखालील), खालील राज्यांची घटत्या क्रमाने व्यवस्था करा:

1) बिहार

2) उत्तर प्रदेश

3) मध्य प्रदेश

4) तामिळनाडू

5) ओडिशा

निवडा खालील कोड वापरून योग्य उत्तर:

Question 3

मुद्रा योजने बद्दल खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 4

'टीझर लोन' देणे व्यापारी बँकासाठी आर्थिक चिंतेचे कारण का आहे?

1) टीझर लोन हे सब-प्राइम कर्जाचा एक पैलू मानले जाते आणि भविष्यात बँका थकबाकीदारांच्या जोखमीला सामोरे जाऊ शकतात.

2) भारतात, टीझर लोन मुख्यत्वे अननुभवी उद्योजकांना उत्पादन किंवा निर्यात युनिट स्थापन करण्यासाठी दिले जाते.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत/आहेत?

Question 5

'संसद आदर्श ग्राम योजना' (SAGY) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?
  • 146 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 11MPSC