Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 06.07.2022

Attempt now to get your rank among 195 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणता ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्सचे उप-निर्देशांक आहेत:

1) मानवी भांडवल

2) बाजार सुसंस्कृतता

3) पायाभूत सुविधा

4) कर संकलन

खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा:

Question 2

विकासाचे उपाय म्हणून सकल राष्ट्रीय आनंदाची संकल्पना (Gross National Happiness) कोणी मांडली?

Question 3

पीअर टू पीअर लेंडिंग (पी 2 पी) संबंधित खालील विधाने विचारात घ्या:

1) त्यांना एनबीएफसी मानले जाते.

2) हे सेबीद्वारे नियंत्रित केले जातात.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/नाही?

Question 4

WTO (जागतिक व्यापार संघटना) कधी अस्तित्वात आली?

Question 5

"पूर्वोदय" उपक्रम कक्षाशी संबंधित आहे
  • 195 attempts
  • 3 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 18MPSC