Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच (मार्गदर्शक तत्वे आणि कर्तव्ये)

Attempt now to get your rank among 53 students!

Question 1

भारतीय घटनेतील कोणता घटक गांधीवादी तत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करत नाही?

Question 2

खालीलपैकी कोणते भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य नाही?

Question 3

खालीलपैकी कोणते राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट नाही?

Question 4

मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत अधिकारांच्या फरकाच्या संदर्भात, खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

Question 5

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे यात नमूद केलेली आहेत
  • 53 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 20MPSC