Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 27.06.2022

Attempt now to get your rank among 170 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या संसदीय समित्यांचे अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य नसतात?

Question 2

युतीच्या सरकारच्या गुणवत्तेबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:

1) युती सरकार एकाच पक्षाच्या सरकारचे निरंकुश शासन कमी करते.

२) युतीचे राजकारण भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे संघीय स्वरूप मजबूत करते.

3) युती सरकार अधिक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे असते आणि ते मतदारांचे लोकप्रिय मत अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करते.

वरीलपैकी कोणती विधाने चुकीची आहेत?

Question 3

खालील राष्ट्रपतींपैकी कोणी 'पॉकेट व्हेटो' ची शक्ती वापरली?

Question 4

खालीलपैकी कोणती एक गैर-घटनात्मक संस्था आहे?

Question 5

भारताच्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सदस्यांना __________ काढून टाकले जाऊ शकते.
  • 170 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 21MPSC