Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 240 students!

Question 1

बरेली येथे 1857 च्या उठावाचे नेतृत्व कोणी केले?

Question 2

बार्डोली सत्याग्रह आंदोलनाचे नेतृत्व कोणी केले?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या परदेशी प्रवाशाने विजयनगर राज्याला भेट दिली नाही?

Question 4

19व्या शतकातील भारतातील वहाबी चळवळीचा नेता खालीलपैकी कोण होता?

Question 5

खालीलपैकी कोणी भारतीय विद्यापीठ कायदा पास केला?
  • 240 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Aug 5MPSC