Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 189 students!

Question 1

भारतातील पर्शियन आक्रमणाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

Question 2

गौतम बुद्धांनी निर्वाण (ज्ञान) कोठे प्राप्त केले?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या महत्त्वाच्या नद्यांची नावे वेदांमध्ये आढळतात:

1) यमुना

2) सतलज

3) सिंधू

4) बियास

5) ब्रह्मपुत्रा

6) गंगा

7) सरस्वती

खालील पर्याय वापरून योग्य उत्तर निवडा:

Question 4

खालील जोड्या जुळवा?

महाजनपद

a) मत्स्य

b) सौरसेना

c) वत्सा

d) कंबोज

राजधानी

1) मथुरा

2) कौसंबी

3) पुंचा

4) विराटनगर

Question 5

विदेशी प्रवासी अल बरुनी यांनी दिल्ली सल्तनतच्या वर्णनाच्या संदर्भात, खालील विधाने विचारात घ्या:

1) कोणत्याही राज्यकर्त्याने मूर्तीपूजा आणि हिंदू ग्रंथांचा प्रचार करण्यास परवानगी दिली नाही.

2) काही युद्धकैद्यांनी दिल्ली सल्तनत अंतर्गत इस्लाम स्वीकारल्यास त्यांना शिक्षेतून सूट देण्यात आली होती.

3) कोणत्याही देव किंवा देवीच्या नावाने गाणे, नृत्य करणे आणि सार्वजनिक मिरवणुका करण्यास मनाई होती.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

  • 189 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Aug 5MPSC