Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 22.06.2022

Attempt now to get your rank among 127 students!

Question 1

भारतीय संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे खालीलपैकी कोणते नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य नाही?

Question 2

खालीलपैकी कोणता मूलभूत अधिकार निरपेक्ष  नाही?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या अखिल भारतीय सेवांची स्थापना 1966 साली झाली?

Question 4

विकेंद्रीकरणामागील मूळ कल्पना अशी आहे की स्थानिक लोक देखील निर्णय घेण्यात थेट भाग घेऊ शकतात. " विकेंद्रीकरणाच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

1) पंचायतीमधील सर्व पदांपैकी किमान एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.

2) प्रत्येक राज्यात पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका घेण्याचे काम भारतीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे.

3) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे होतात, जे अनिवार्य आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत/आहेत?

Question 5

कोणत्या अधिकारक्षेत्रात, सर्वोच्च न्यायालय दोन किंवा अधिक राज्यांमधील विवादांवर निर्णय घेते?
  • 127 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 21MPSC