Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 26.05.2022

Attempt now to get your rank among 141 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या परिस्थितीत राज्यसभा आणि लोकसभेचा समान दर्जा नाही?

Question 2

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाच्या अधिकारांपैकी खालीलपैकी कोणते/बरोबर आहेत?

Question 3

खालीलपैकी कोणते राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट नाही?

Question 4

सदस्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने सर्वात लहान विधानसभा (राज्य विधानसभा) आहे

Question 5

खालीलपैकी कोणता समवर्ती सूचीचा भाग आहे?
  • 141 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 21MPSC