Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 24.12.2021

Attempt now to get your rank among 108 students!

Question 1

यादी-I ला यादी-II शी जुळवा आणि याद्या खाली दिलेल्या कोडचा वापर करून योग्य उत्तर निवडा:

यादी-I (कार्यक्रम)

) अंधत्व नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम

) एकात्मिक बाल विकास योजना

) राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम

) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

यादी-II (लाँच वर्ष)

1) 1975

2) 1976

3) 2005

4) 1983

Question 2

स्थूल अर्थशास्त्राच्या संदर्भात, खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

Question 3

WTO नियमांनुसार खालीलपैकी कोणती सबसिडी नाही?

Question 4

कोणत्या पंचवार्षिक योजनेनंतर ' रोलिंग प्लॅन' लागू करण्यात आला?

Question 5

अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये प्रस्तावित MITRA योजना खालीलपैकी कोणाशी संबंधित आहे?
  • 108 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 15MPSC