Time Left - 03:00 mins

संविधानाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

Attempt now to get your rank among 61 students!

Question 1

संघ, राज्य आणि समवर्ती सूचीसाठी भारत सरकारचा कोणता कायदा होता?

Question 2

मूळतः संविधान _______ समाविष्ट होते.

Question 3

कोणत्या कायद्याने केंद्रात द्विसदनी विधानमंडळ सुरू केले?

Question 4

भारतातील सर्वात जुने उच्च न्यायालय कोणते आहे?

Question 5

भारत सरकार अधिनियम, 1858, खालीलपैकी कोणत्या गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकाळात पास झाला?
  • 61 attempts
  • 0 upvotes
  • 4 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 16MPSC