hamburger

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप, GDP, GNP, NNP, NDP विषयी संपूर्ण माहिती/ National Income

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एका आर्थिक वर्षात देशाने उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य. अशा प्रकारे, एका वर्षाच्या कालावधीत कोणत्याही देशाच्या सर्व आर्थिक उपक्रमांचा हा निव्वळ परिणाम आहे आणि पैशाच्या दृष्टीने त्याचे मूल्य आहे. या लेखात, आपण ‘राष्ट्रीय उत्पन्ना’शी संबंधित अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत.हा घटक एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा,एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षा तसेच इतर परीक्षा साठी फार महत्त्वाचा आहे.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

 राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income)

राष्ट्रीय उत्पन्न सामान्यत: एका विशिष्ट कालावधीत (साधारणपणे एक वर्ष) देशात उत्पादित सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य म्हणून परिभाषित केले जाते. हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

राष्ट्रीय उत्पन्नाचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत.

 • GDP (सकल देशांतर्गत उत्पादन)
 • GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन)
 • NNP (निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन)
 • PI (वैयक्तिक उत्पन्न)
 • DPI (डिस्पोजेबल वैयक्तिक उत्पन्न)

\

GDP (सकल देशांतर्गत उत्पादन)

 • जीडीपी म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सीमेत विशिष्ट कालावधीत (साधारणपणे एक वर्ष) उत्पादित सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य.
 • यामध्ये, आम्ही निवासी नागरिक आणि परदेशी नागरिकांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू/ सेवांचा विचार करतो जे त्या देशाच्या सीमेमध्ये राहतात.

उदाहरण-

 • समजा 100 कोटी भारतीय आहेत जे 100 कोटी कमावतात भारतीय हद्दीत.  1 कोटी परदेशी 10 कोटी भारतीय हद्दीत कमावतात आणि त्यांच्या संबंधित देशांमध्ये पाठवा. त्याच वेळी, परदेशात राहणारे 10 कोटी भारतीय रुपये कमावतात. 40 कोटी आणि भारतात पाठवा. येथे, GDP (100 + 10 = 110 कोटी) आहे.

GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन)

 • एका विशिष्ट कालावधीत भारतात तसेच परदेशात भारतीयांनी उत्पादित केलेल्या अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य म्हणून GNP ची व्याख्या केली जाते.
 • जीएनपीमध्ये देशातील निवासी आणि अनिवासी नागरिकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे मूल्य समाविष्ट असते तर भारतात राहणाऱ्या परदेशी लोकांचे उत्पन्न वगळलेले असते.

उदाहरण-

 • समजा भारतीय प्रदेशात 100 कोटी कमावणारे 100 कोटी भारतीय आहेत आणि 1 कोटी परदेशी आहेत जे भारतीय प्रदेशात 10 कोटी कमावतात आणि ते आपापल्या देशात पाठवतात. त्याचबरोबर परदेशात राहणारे 10 कोटी भारतीय 40 कोटी कमावून ते भारतात पाठवतात.
 • येथे, जीएनपी आहे (100 + 40 = 140 कोटी)
 • आम्ही म्हणू शकतो जीएनपी = जीडीपी + परदेशातून निव्वळ घटक उत्पन्न (निर्यात-आयात)
 • GNP = 110 + (40 – 10) = रु. 140 कोटी
 • [आवक पैसे (Inward remittances)  निर्यात मध्ये येतात आणि बाहेरील पैसे (outward remittances) आयात मध्ये]

\

निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन (NNP)

 • एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (जीएनपी) मधून घसारा वजा करून त्याची गणना केली जाते
 • NNP = GNP – घसारा
 • टीप-
 • घटक खर्च- वस्तू आणि सेवा निर्माण करण्यासाठी लागणारा खर्च
 • बाजाराची किंमत- बाजारभावाची गणना करण्यासाठी आम्ही अप्रत्यक्ष कर जोडतो आणि फॅक्टर खर्चात सरकारने दिलेली सबसिडी कापतो.
 • बाजार किंमत = घटक किंमत + अप्रत्यक्ष कर – सबसिडी
 • घटक खर्चावर NNP = बाजारभावावर NNP – अप्रत्यक्ष कर + सबसिडी
 • सहसा, आम्ही घटक किंमत वरील NNP लाच राष्ट्रीय उत्पन्न म्हटले जाते.
 • त्याचप्रमाणे, घटक खर्चावर NNP, आपण घटक खर्चावर जीडीपीची गणना देखील करू शकतो.

वैयक्तिक उत्पन्न

 • देशातील लोकांना एका वर्षात मिळालेल्या सर्व उत्पन्नाची बेरीज आहे.
 • वैयक्तिक उत्पन्न = राष्ट्रीय उत्पन्न + हस्तांतरण देयके – कॉर्पोरेटचा अघोषित नफा + सामाजिक सुरक्षा तरतुदींसाठी पेमेंट
 • हस्तांतरण देयके ही अशी देयके आहेत जी कोणत्याही उत्पादक कार्याच्या विरोधात नाहीत. (उदाहरण- म्हातारपण पेन्शन, बेरोजगारी भरपाई इ.)
 • सामाजिक सुरक्षा तरतुदी- कर्मचाऱ्यांनी पीएफ, विमा इत्यादीसाठी केलेले पेमेंट.

डिस्पोजेबल वैयक्तिक उत्पन्न

 • प्रत्यक्ष कर वजा केल्यानंतर व्यक्तींना मिळणारे उत्पन्न.
 • डिस्पोजेबल वैयक्तिक उत्पन्न = वैयक्तिक उत्पन्न – थेट कर

वास्तविक उत्पन्न आणि नाममात्र उत्पन्न

 • जर आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी आधार वर्ष किंमत वापरतो, तर याला वास्तविक उत्पन्न म्हणतात.
 • जर आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी विशिष्ट वर्ष (चालू वर्ष) किंमत वापरली तर या उत्पन्नाला नाममात्र उत्पन्न म्हणतात.

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज

 • 1868 मध्ये दादाभाई नौरोजींनी ‘पॉवर्टी अँड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ हे पुस्तक लिहिले.
 • राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता.
 • राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वैज्ञानिकदृष्ट्या अंदाज लावणारे पहिले व्यक्ती डॉ व्ही. के. आर. व्ही. राव
 • स्वातंत्र्यानंतर 1949  मध्ये महालनोबिस यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना करण्यात आली.
 • काही वर्षांनंतर केंद्रीय सांख्यिकी संस्था (CSO) स्थापन झाली.

 या घटकाची PDF Download करण्यासाठी, येथे क्लिक करा:

राष्ट्रीय उत्पन्न, Download PDF मराठीमध्ये

To access content in English, click here: 

National Income

Related Important Articles:

संविधानाची ऐतिहासिक उत्क्रांती

भारताचे राष्ट्रपती

1857 चा उठाव

भारताचा प्राकृतिक भूगोल

शेतकरी उठाव

राष्ट्रीय उत्पन्न

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप, GDP, GNP, NNP, NDP विषयी संपूर्ण माहिती/ National Income Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium