Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 229 students!

Question 1

खालीलपैकी भारतातील कोणत्या राज्यातून कर्कवृत्त जात नाही?

Question 2

खालीलपैकी कोणता जपानच्या चार प्रमुख बेटांचा उत्तर दक्षिण योग्य क्रम दर्शवतो?

Question 3

भारतातील सर्वात मोठी रिफायनरी कोणती आहे?

Question 4

पृथ्वीच्या अंतर्भागात 3 मुख्य केंद्रीभूत स्तर असतात उदा. गाभा, आवरण आणि कवच. या संदर्भात, खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे:

Question 5

खालीलपैकी कोणती खडक प्रणाली भारतात जास्तीत जास्त कोळसा पुरवते?
  • 229 attempts
  • 0 upvotes
  • 4 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Aug 5MPSC