प्राण्यांचे वर्गीकरण, सामान्य विज्ञान नोट्स, Classification of Animal Kingdom

By Ganesh Mankar|Updated : September 2nd, 2022

प्राणी हे युकेरियोटिक, बहुपेशीय, किंगडम अॅनिमलियाशी संबंधित प्रजाती आहेत. प्रत्येक प्राण्याची स्वतःची विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. ते आपली ऊर्जा वनस्पती किंवा इतर प्राण्यांना खाऊन मिळवतात. अशा लाखो प्रजाती आहेत ज्यांची ओळख पटली आहे, काही समान वैशिष्ट्ये सामायिक करतात तर इतर खूप भिन्न आहेत. आजच्या या लेखात आपण प्राणीसृष्टी वर्गीकरण बघणार आहोत. हा घटक आपल्या एमपीएससी राज्यसेवा व इतर सर्व परीक्षांच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

byjusexamprep

Table of Content

प्राण्यांचे वर्गीकरण (Classification of Animal Kingdom)

प्राण्यांचे त्यांच्या वैशिष्ट्यांनुसार वर्गीकरण केले जाते. ते एकपेशीय वनस्पती, वनस्पती आणि बुरशीपासून प्रख्यात आहेत जेथे कडक सेल भिंती अनुपस्थित आहेत. काही हेटेरोट्रॉफिक देखील असतात, सर्वसाधारणपणे, ते त्यांचे अन्न अंतर्गत कक्षांमध्ये पचवतात जे त्यांना पुन्हा शैवाल आणि वनस्पतींपासून वेगळे करतात. या प्रजातींचे आणखी एक अभिजात वैशिष्ट्य म्हणजे जीवनाच्या विशिष्ट टप्प्यांशिवाय ते गतिशील आहेत.

byjusexamprep

प्राणी वर्गीकरणाचा आधार (Basis for Animal Kingdom Classification)

प्राण्यांच्या राज्याचे वर्गीकरण विविध मूलभूत वैशिष्ट्यांवर आधारित आहे जसे की -

 1. संघटनेचे स्तर,
 2. सममिती,
 3. डिप्लोब्लास्टिक आणि ट्रिपलोब्लास्टिक संघटना,
 4. कोलोम विकास,
 5. शरीराचे विभाजन आणि
 6. नोटोकॉर्डची उपस्थिती किंवा अनुपस्थिती.

byjusexamprep

Image Source: NCERT

Traditional Method of Animal Classification

पारंपरिक पद्धतीनुसार प्राण्यांच्या शरीरात आधार देण्यासाठी पृष्ठरज्जू नावाचा अवयव आहे की नाही या आधारावर प्राणी सृष्टीचे दोन विभागांत वर्गीकरण केले जाते. 

 1. Non-chordates (असमपृष्ठरज्जूप्राणी)
 2. Chordates (समपृष्ठरज्जूप्राणी)

Chordates (समपृष्ठरज्जूप्राणी)

Non-chordates (असमपृष्ठरज्जूप्राणी)

हृद्य शरीराच्या अधर बाजूस असते

ग्रसनीमध्ये कल्लविदरे नसतात.

एकच चेतारज्जू असतो

हृद्य (Heart) असेल तर शरीराच्या पृष्ठ (Dorsal Side) बाजूस असते.

श्वसनासाठी कल्लविदरे (Gill Slits) किंवा फुफ्फुसे असतात.

पृष्ठरज्जू (Notochord) नावाचा आधारक नसतो.

शरीरामध्ये पृष्ठरज्जू (Notochord) नावाचा आधारक असतो.

चेतारज्जू (Nerve cord) असेल तर तो युग्मांगी (Paired), भरीव (Solid) आणि शरीराच्या अधर बाजूस (ventral side) असतो.

Classification of Chordates & Non-Chordates

सर्वसमपृष्ठरज्जू (Chordates) प्राण्यांचा समावेश एकाच संघात केलेला आहे आणि त्या संघाचेनावसुद्धा समपृष्ठरज्जू प्राणीसंघ असेच ठेवले आहे. 

समपृष्ठरज्जू प्राणीसंघाची तीन उपसंघांत विभागणी केलेली आहे:

 1. सेफॅलोकॅार्डेटा (Cephalochor)
 2. युरोकॅार्डेटा (Urochor)
 3. व्हर्टिब्रेटा (Vertebrata)

व्हर्टिब्रेटा याउपसंघाचेसहा वर्गांत वर्गीकरण केले आहे:

 1. चक्रमुखी(Class: Cyclostomata)
 2. मत्स्य (Class: Pisces)
 3. उभयचर(Class: Amphibia)
 4. सस्तन (Class: Mammalia)
 5. सरीसृप(Class: Reptilia)
 6. पक्षी (Class: Aves)

byjusexamprep

Image Source: State Board

असमपृष्ठरज्जूप्राणी (Non-Chordates) दहा संघांमध्ये विभागले आहेत. 

 1. आदिजीवी (Protozoa)
 2. रंध्रीय (Porifera)
 3. सिलेंटरेटा/निडारीया (Coelentarata/Cnidaria)
 4.  चपट्या कृमी (Platyhelminthes)
 5.  गोलकृमी (Aschelminthes)
 6. वलयी (Annelida)
 7. संधिपाद (Arthropoda)
 8. मृदुकाय (Mollusca)
 9. कंटकचर्मी (Echinodermata)
 10. अर्धसमपृष्ठरज्जू (Hemichor)

Modern Classification of Animals (प्राण्यांचे आधुनिक वर्गीकरण)

प्राण्यांचे वर्गीकरण (Classification Of Animals) पुढील 10 प्रकारात केले जाते.

संघ

उदाहरणे

पोरिफेरा

सायकाॅन, स्पाॅंजिला

सिलेंटेराटा

हायड्रा, सी-अनिमोन, फायझेलिया

ऑर्थ्रोपोडा

मधमाशी, माशी, कोळंबी, विंचू

इकायनोडर्माटा

तारमासा, सी-अर्चिन

हेमिकाॅर्डाटा

बॅलॅनोग्लाॅसस

काॅर्डाटा

सायक्लोस्टोमाटा, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी व सस्तन प्राणी

मोलुस्का

शंख, शिंपला, अष्टपाद, गोगलगाय,

अनिलिडा

गांडूल, लीच, नेरीस

प्लॅटिहेल्मिंथिस

टेपवर्म, प्लॅनेरिया, लिव्हरफ्लूक

निमॅटहेल्मिंथिस

अस्कॅरिस, वुचेरेरिया

Phylum Porifera (पोरिफेरा)

जलवासी प्राणी असतात (बहुतेक समुद्रात तर काही गोड्या पाण्यात आढळतात). शरीर असममित असते.

 • हे सर्वांत साध्या प्रकारची शरीररचना (स्पंज)म्हणतात. 
 • शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात. छिद्रांना ‘ऑस्टीया’ आणि ‘ऑस्कुला’ म्हणतात.
 • कॉलर पेशी असतात.
 • ‘स्थानबद्ध प्राणी’ (Sedentary animals) म्हणतात. 
 • पोरिफारामध्ये छिद्र असलेल्या सजीवांचा समावेश होतो.
 • ते आदिम बहुपेशीय प्राणी आहेत आणि त्यांच्याकडे संघटनेची सेल्युलर पातळी आहे.
 • ते काही ठोस आधाराशी जोडलेले नॉन-मोटिल प्राणी आहेत.
 • शरीराच्या डिझाइनमध्ये ऊतींमध्ये अगदी कमीतकमी फरक आणि विभाजन समाविष्ट आहे.
 • त्यांना सामान्यतः स्पंज असे म्हणतात.
 • ते सामान्यत: सागरी आणि बहुधा असममित प्राणी असतात.
 • स्पंजमध्ये जलवाहतूक किंवा कालव्याची व्यवस्था असते.
 • शरीराच्या भिंतीतील सूक्ष्म छिद्रांद्वारे (ऑस्टिया) स्पॉन्गोकोएल या मध्यवर्ती पोकळीत पाणी शिरते, जिथून ते ऑस्क्युलममधून बाहेर पडते.
 • जलवाहतुकीचा हा मार्ग अन्न गोळा करणे, श्वसनाची देवाण-घेवाण करणे आणि कचरा काढून टाकण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.
 • स्पिक्युल्स किंवा स्पॉन्जिन तंतूंनी बनलेल्या सांगाड्याने शरीराला आधार दिला जातो.
 • लिंगे वेगळी नसतात (हर्माफ्रोडाइट)

byjusexamprep

उदाहरणे:

 1. हायालोनिमा
 2. युप्लेक्टेल्ला
 3. सायकॉन
 4. यूस्पॉंजिया (आंघोळीचा स्पंज)

Coelenterata/ Cnidaria (सिलेंटेराटा/निडारीया)

 • कोनिडॅरिया हे नाव टेंटॅकल्स आणि शरीरावर असलेल्या निडोब्लास्ट्स किंवा निडोसाइट्स (ज्यात स्टिंगिंग कॅप्सूल किंवा नेमाटोसाइट्स असतात) पासून तयार झाले आहे.
 • Cnidoblasts अँकरेज, संरक्षण आणि शिकार पकडण्यासाठी वापरले जातात.
 • कोएलेंटेराटा (निडारिया) जलचर आहेत, बहुतेक सागरी एसेसाइल किंवा फ्री-स्विमिंग रेडियल सममितीय
 • ते संघटनेच्या ऊतींच्या पातळीचे प्रदर्शन करतात [स्पंजपेक्षा शरीराच्या डिझाइनमध्ये अधिक फरक आहे].
 • त्यांच्यात मध्यवर्ती गॅस्ट्रो-व्हॅस्क्युलर पोकळी आहे आणि एकच उघडी आहे.
 • ते डिप्लोब्लास्टिक असतात.
 • यातील काही प्रजाती वसाहतीत (प्रवाळ) राहतात.
 • काहींचे एकांत (एकटे राहणे) सारखे (हायड्रा) असते.
 • काही निडेरियन्स, उदा., कोरलमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेटचा सांगाडा असतो.
 • Cnidarians पॉलीप आणि मेडुसा नावाचे दोन मूलभूत शरीर स्वरूप प्रदर्शित करतात. आधीचे हायड्रा, अॅडमसिया (समुद्री अॅनिमोन) इत्यादि सारखे सेसाइल आणि बेलनाकार प्रकार आहे, तर नंतरचे ऑरेलिया किंवा जेली फिशसारखे छत्री-आकाराचे आणि मुक्त-पोहणारे आहे.
 • दोन्ही प्रकारात अस्तित्वात असलेले निडारिअन्स जनरेशनचे आवर्तन (मेटाजेनेसिस) प्रदर्शित करतात, म्हणजे पॉलीप्स लैंगिकदृष्ट्या मेडुसा तयार करतात आणि मेड्युसे लैंगिकदृष्ट्या पॉलीप्स तयार करतात (उदा., ओबेलिया).
 • जेलीफिश आणि समुद्री ऍनिमोन्स ही सामान्य उदाहरणे आहेत.
 • पचन बाह्य आणि अंतःकोशिकीय आहे.

byjusexamprep

उदाहरणे

 1. जलव्याल (Hydra)
 2. जेलीफिश (ऑरेलिया)
 3. सी-ॲनिमोन (समद्रफूल)
 4. प्रवाळ (Corals)
 5. पोर्तुगीज-मॅन-ऑफ-वॉर (फायसेलिया)

Ctenophora

सीटेनोफोरा सामान्यतः समुद्री अक्रोड किंवा 'कॉम्ब जेली' म्हणून ओळखले जातात.

ते केवळ सागरी, त्रिज्यात्मक सममितीय, डिप्लोब्लास्टिक आहेत

 • ते संस्थेच्या ऊतींचे स्तर बाहेर काढतात.
 • शरीरात सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्सच्या आठ बाह्य पंक्ती असतात, ज्यामुळे हालचाली होण्यास मदत होते.
 • पचन हे बाह्य आणि अंतःकोशिकीय दोन्ही आहे.
 • बायोल्युमिनेसेन्स (प्रकाश उत्सर्जित करण्यासाठी जिवंत जीवाचा गुणधर्म) ctenophores मध्ये चांगले चिन्हांकित आहे.
 • लिंग वेगळे नसतात आणि पुनरुत्पादन केवळ लैंगिक मार्गाने होते.
 • फर्टिलायझेशन हे बाह्य आहे [शरीराबाहेर गर्भाधान होते] अप्रत्यक्ष विकासासह [झिगोट → अळ्या → प्राणी]

byjusexamprep

उदाहरणे

 1. Pleurobrachia
 2. Ctenoplana.

Platyhelminthes (प्लॅटिहेल्मिंथिस)

प्लॅटीहेल्मिंथेस पूर्वीच्या गटांपेक्षा अधिक जटिलपणे डिझाइन केलेले आहेत.

ते द्विपक्षीय सममितीय आहेत.

 • ते ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत. हे शरीराच्या बाहेरील आणि आतील अस्तर तसेच काही अवयव तयार करण्यास अनुमती देते. अशा प्रकारे काही प्रमाणात ऊती तयार होतात [संस्थेचा अवयव स्तर].
 • शरीर पृष्ठीय चपटे आहे, म्हणजे वरपासून खालपर्यंत, म्हणूनच या प्राण्यांना सपाट किडे (flatworms) म्हणतात.
 • ते मुक्त किंवा परजीवी असू शकतात. हुक आणि शोषक हे परजीवी स्वरूपात असतात.
 • काही उदाहरणे प्लॅनेरिअन्स सारखे मुक्त जिवंत प्राणी किंवा परजीवी प्राणी आहेत
 • पॅरिसाइट्स हे मुख्यतः मानवांसह प्राण्यांमध्ये आढळणारे एंडोपॅरासाइट्स आहेत. त्यापैकी काही त्यांच्या शरीराच्या पृष्ठभागाद्वारे थेट यजमानाकडून पोषक द्रव्ये शोषून घेतात.
 • एकोलोमेट: शरीराची कोणतीही खरी अंतर्गत पोकळी किंवा कोलोम नाही, ज्यामध्ये चांगल्या विकसित अवयवांना सामावून घेता येईल.
 • ज्वाला पेशी नावाच्या विशेष पेशी ऑस्मोरेग्युलेशन आणि उत्सर्जनात मदत करतात.
 • लिंग वेगळे नाहीत.
 • फर्टिलायझेशन हे अंतर्गत आहे आणि विकास अप्रत्यक्ष आहे.
 • प्लॅनेरिया सारख्या काही सदस्यांमध्ये उच्च पुनरुत्पादन क्षमता असते.

byjusexamprep

Image Source: State Board

उदाहरणे

 1. प्लॅनेरिया
 2. लिव्हरफ्ल्युक
 3. पट्ट्कृमी

Aschelminthes (गोलकृमी)

एस्केलमिंथेस (नेमोटोडा) मधील शरीर सपाट न होता बेलनाकार [द्विपक्षीय सममितीय] आहे.

 • ते शरीराच्या संघटनेच्या अवयव-प्रणालीचे स्तर प्रदर्शित करतात [तेथे आहेत, परंतु कोणतेही वास्तविक अवयव नाहीत].
 • ते ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत. शरीरातील पोकळी किंवा स्यूडोकोएलमचा (pseudocoelom) एक प्रकार असतो.
 • ते मुक्त जिवंत, जलचर, स्थलीय किंवा वनस्पती आणि प्राण्यांमध्ये परजीवी आहेत.
 • हे परजीवी कृमी रोगांना कारणीभूत ठरतात, जसे की हत्तीरोगास कारणीभूत कृमी (फायलेरियल वर्म्स) किंवा आतड्यांतील कृमी (राउंडवर्म किंवा पिनवर्म्स) म्हणून खूप परिचित आहेत.
 • शरीर क्रॉस-सेक्शनमध्ये गोलाकार आहे, म्हणून, राउंडवर्म्स (roundworms) हे नाव आहे.
 • आहार कालवा पूर्ण झाला आहे.
 • उत्सर्जित नलिका उत्सर्जित छिद्राद्वारे शरीरातील पोकळीतून शरीरातील कचरा काढून टाकते.
 • लिंग वेगळे (द्विलिंगी dioecious) आहेत, म्हणजेच नर आणि मादी वेगळे आहेत.
 • बर्याचदा मादी पुरुषांपेक्षा लांब असतात.
 • फर्टिलायझेशन हे अंतर्गत असते आणि विकास थेट (लहान प्रौढांसारखा असतो) किंवा अप्रत्यक्ष असू शकतो.

byjusexamprep

Image Source: State Board

उदाहरणे

 1. पोटातील जंत (Ascaris)
 2. हत्तीपाय रोगाचा जंत (Filaria worm)
 3. डोळ्यातील जंत (Loa loa)

Annelida (अनिलिडा)

अॅनेलिडा जलचर [सागरी आणि ताजे पाणी] किंवा स्थलीय आहेत; मुक्त-जिवंत, आणि कधीकधी परजीवी.

 • त्यांच्या शरीराच्या पृष्ठभागावर स्पष्टपणे सेगमेंट्स किंवा मेटामेरेस [मेटामेरीली सेगमेंटेड] मध्ये चिन्हांकित केले जाते आणि म्हणूनच, ऍनेलिडा (लॅटिन, अॅन्युलस: लिटल रिंग) हे फाइलम नाव आहे.
 • ते शरीराच्या संघटनेच्या अवयव-प्रणालीचे स्तर प्रदर्शित करतात.
 • ते कोलोमेट [खरी शरीर पोकळी] आहेत. हे शरीराच्या संरचनेत खरे अवयव पॅक करण्यास अनुमती देते.
 • ते द्विपक्षीय सममितीय आणि ट्रिपलोब्लास्टिक आहेत.
 • नेरीस सारख्या जलचर ऍनेलिड्समध्ये पार्श्व उपांग, पॅरापोडिया असतात, जे पोहण्यास मदत करतात.
 • एक बंद रक्ताभिसरण प्रणाली आहे.
 • नेफ्रीडिया (नेफ्रीडियम) ऑस्मोरेग्युलेशन आणि उत्सर्जनास मदत करते.
 • मज्जासंस्थेमध्ये दुहेरी वेंट्रल नर्व्ह कॉर्डला पार्श्व मज्जातंतूंद्वारे जोडलेले गॅन्ग्लिया (गँगलिया) असते.
 • Nereis, एक जलचर स्वरूप, dioecious आहे [लिंग वेगळे आहेत], परंतु गांडुळे आणि लीचेस एकल आहेत [एकाच व्यक्तीमध्ये नर आणि मादी दोन्ही पुनरुत्पादक अवयव असतात].
 • पुनरुत्पादन लैंगिक आहे.

byjusexamprep

उदाहरणे

 1. गांडूळ (Earthworm)
 2. जळू(Leech)
 3. नेरीस (Nereis)

byjusexamprep

Classification of Animal Kingdom: Download PDF

प्राणीसृष्टी बद्दलच्या संपूर्ण वर्गीकरण जाणून घेण्यासाठी खालील दिलेली पीडीएफ डाऊनलोड करा ज्यात तुम्हाला उर्वरित प्राणीसंघ त्यांच्या विषयीची संपूर्ण माहिती तेथे मिळणार आहे.

Classification of Animal Kingdom, Download PDF (Marathi)

Comments

write a comment

Classification of Animal Kingdom FAQs

 • प्राणी सृष्टी चे वर्गीकरण एकूण दहा प्रकारात केले जाते ते दहा प्रकार खालील प्रमाणे आहेत:

  1. फिलम - पोरिफेरा
  2. फिलम - कोलेनटेराटा (निडारिया)
  3. फिलम - स्टेनोफोरा
  4. फिलम - प्लॅटीहेल्मिंथेस
  5. फिलम - एस्केलमिंथेस (नेमोटोडा) अॅनेलिडा
  6. फिलम - आर्थ्रोपोडा
  7. फिलम - मोलुस्का
  8. फिलम - एकिनोडर्माटा
  9. फिलम - हेमिकोर्डाटा
  10. फिलम - कॉर्डटा
 • आर्थ्रोपोडा हा अपृष्ठवंशी प्राण्यांचा एक समूह आहे ज्यामध्ये एक्सोस्केलेटन, एक खंडित शरीर आणि जोडलेले पाय असतात. त्यांच्या शरीरात उपांगांच्या जोडीसह विभाग असतात.

  त्यांचे पुनरुत्पादन अंतर्गत गर्भाधान (स्थलीय प्रजाती) आणि अंतर्गत किंवा बाह्य फलन (जलचर प्रजाती) द्वारे होते. त्यांच्याकडे खुली रक्ताभिसरण प्रणाली आहे.

 • प्राण्यांच्या साम्राज्याचे वर्गीकरण विविध मूलभूत वैशिष्ट्यांवर आधारित असते. खाली प्राणी वर्गीकरण यांचे विविध आधार देण्यात आलेले आहेत. 

  1. Levels of Organisation (संघटनेची पातळी)
  2. Symmetry (सममिती)
  3. Presense or absence of Notochord (नोटोकॉर्डची उपस्थिती किंवा अनुपस्थिती)
  4. Diploblastic and Triploblastic Organisation (डिप्लोब्लास्टिक आणि ट्रिपलोब्लास्टिक संघटना,)
  5. Coelom development (कोलोम विकास)
  6. Segmentation of the body (शरीराचे विभाजन)
 • जेव्हा शरीराच्या मध्य अक्षातून जाणारे कोणतेही विमान जीवाचे दोन समान भागांमध्ये विभाजन करते तेव्हा त्याला रेडियल सममिती म्हणतात. Coelenterates, Ctenophores आणि Echinoderms या प्रकारची शरीर योजना आहे.

 • ज्या प्राण्यांमध्ये पेशी दोन भ्रूण स्तरांमध्ये मांडलेल्या असतात, बाह्य एक्टोडर्म आणि अंतर्गत एंडोडर्म, त्यांना डिप्लोब्लास्टिक प्राणी म्हणतात. एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म यांच्यामध्ये मेसोग्लिया नावाचा एक अभेद नसलेला थर असतो.

  उदा., कोएलेंटरेट्स (Coelenterates)

Follow us for latest updates