hamburger

MPSC Group C 2022 Prelims Study Plan: Last 10 Days Revision Tips and Strategy

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC Group C Prelims Exam will be conducted by MPSC on 03rd April 2022. The last 10 days are a great time to improve your preparation and boost your score in the prelims exam. This article provides the 10 Days MPSC Group C Prelims Exam 2022 Revision Study Plan. You can download the MPSC Group C Prelims 2022 study material in English & Marathi with a practice quiz.

 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC Group C Prelims Study Plan 2022

  • For all candidates preparing for the MPSC Group C 2022 Prelims Exam, Byju’s Exam Prep (BEP) provides you with a 10 days study plan for the prelims exam 2022. You can crack the prelims exam 2022 by regularly planning and studying, devoting 8-10 hours daily. 
  • एमपीएससी ग्रुप सी 2022 प्रीलिम्स परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व उमेदवारांसाठी, Byju’s Exam Prep आपल्याला प्रीलिम्स परीक्षा 2022 साठी 10 दिवसांचा अभ्यास योजना प्रदान करते. आपण नियमितपणे नियोजन करून आणि अभ्यास करून, दररोज 8-10 तास देऊन प्रीलिम्स परीक्षा 2022 क्रॅक करू शकता. 

MPSC Group C 2022: Free Revision Course

Candidates preparing for the MPSC Group C prelims 2022, must watch the FREE revision crash course from the following table:

Date

Time

Faculty

Subject

Video Link

21.03.2022

04 PM to 06.30 PM

Ritesh Khirad

Economy (Part 1)

Watch Here

08 PM to 10.30 PM

Vaibhav Raut

History (Part 1)

Watch Here

22.03.2022

04 PM to 06.30 PM

Ritesh Khirad

Economy (Part 2)

Watch Here

08 PM to 10.30 PM

Sachin Bhaske

General Science(Part 1)

Watch Here

23.03.2022

04 PM to 06.30 PM

Ritesh Khirad

Economy (Part 3)

Watch Here

08 PM to 10.30 PM

Vaibhav Raut

History (Part 2)

Watch Here

24.03.2022

04 PM to 06.30 PM

Ritesh Khirad

Economy (Part 4)

Watch Here

08 PM to 10.30 PM

Vaibhav Raut

History (Part 3)

Watch Here

25.03.2022 04 PM to 06.30 PM Pratik Bhad  Current Affairs(Part 1) Watch Here
08 PM to 10.30 PM Abhijit Patil Geography(Part 1)  Watch Here
26.03.2022 04 PM to 06.30 PM Pratik Bhad Current Affairs(Part 2)  Watch Here
08 PM to 10.30 PM Abhijit Patil Geography(Part 2)  Watch Here
27.03.2022 04 PM to 06.30 PM Pratik Bhad Current Affairs(Part 3)  Watch Here
08 PM to 10.30 PM Abhijit Patil Geography(Part 3)  Watch Here
28.03.2022 05.30 PM to 08 PM Aniket Jadhav  Indian Polity (Part 1) Watch Here
08 PM to 10.30 PM Abhijit Patil  Geography(Part 4) Watch Here
29.03.2022 05.30 PM to 08 PM Aniket Jadhav  Indian Polity (Part 2)  To be notified 
08 PM to 10.30 PM Sachin Bhaske General Science(Part 2)   To be notified
30.03.2022 05.30 PM to 08 PM Aniket Jadhav   Indian Polity (Part 3) To be notified 
07 PM to 09.30 PM Sumit Tatte Reasoning (Part 1)  To be notified 
31.03.2022 05.30 PM to 08 PM Aniket Jadhav  Indian Polity (Part 4)  To be notified 
07 PM to 09.30 PM Sumit Tatte Reasoning (Part 2)  To be notified 
01.04.2022 04 Pm to 06.30 PM Pratik Bhad Current Affairs(Part 4)   To be notified
07 PM to 09.30 PM Sumit Tatte Reasoning (Part 3)  To be notified 

MPSC Group C 2022: Study Material

Follow the detailed MPSC Group C 2022 topic-wise study material PDF provided below and attempt a daily quiz: 

Days

Subject

Sub-Topics (PDF)

Quiz Link

Day 1

Polity

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती

राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे

 सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा

राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Day 2

Indian Economy

पंचवार्षिक योजना

राष्ट्रीय उत्पन्न

आरबीआय आणि मौद्रिक धोरण

अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच

अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच

अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच

Day 3

 History

चौरी चौरा घटना

यूरोपीयनांचे भारतातील आगमन

महाराष्ट्रातील दलित चळवळ

इतिहास सराव प्रश्नसंच 

इतिहास सराव प्रश्नसंच

इतिहास सराव प्रश्नसंच

Day 4

Geography

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती वितरण

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय एकके

भारताची किनारपट्टी

भूगोल सराव प्रश्नसंच

भूगोल सराव प्रश्नसंच

भूगोल सराव प्रश्नसंच

Day 5

Aptitude & Reasoning

दिशा

भागीदारी

MCQ On Distance & Direction

MCQ On Distance & Direction Test

Day 6

History

भारतीय राष्ट्रीय चळवळ (1905-1917)

1857 चा उठाव

इतिहास सराव प्रश्नसंच

इतिहास सराव प्रश्नसंच

 

Day 7

History

ब्रिटीश राजवटीत वृत्तपत्रांचा विकास

इतिहास सराव प्रश्नसंच 

Day 8

Polity

भारताची संसद

संविधानातील कलमांची यादी

राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 

राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Day 9

Geography

भारताचा प्राकृतिक भूगोल-हिमालय

भारतातील प्रमुख नदी प्रणाली

भूगोल सराव प्रश्नसंच

भूगोल सराव प्रश्नसंच

Day 10

Economy परकीय थेट गुंतवणूक (FDI)  अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच

अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच

Importance of MPSC Group C Study Plan

  • The MPSC Group C 2022 Prelims Study Plan is an effective way to help you take the exam and hold you accountable for your learning outcomes.
  • एमपीएससी ग्रुप सी 2022 प्रिलिम्स स्टडी प्लॅन हा तुम्हाला परीक्षेत मदत करण्याचा आणि तुमच्या शिकण्याच्या निकालांसाठी जबाबदार धरण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे.
  • Time management can be challenging. In addition to your classes, you have other commitments such as extracurricular activities, work and social engagement.
  • वेळ व्यवस्थापन आव्हानात्मक असू शकते. तुमच्या वर्गांव्यतिरिक्त, तुमच्याकडे इतर वचनबद्धता आहेत जसे की अतिरिक्त क्रियाकलाप, कार्य आणि सामाजिक प्रतिबद्धता.
  • Creating the MPSC Group C 2022 Prelims Study Plan allows you to see how you spend your time and make sure you have enough time outside the classroom to complete homework assignments, study for tests, and review and retain the information you are learning.
  • एमपीएससी ग्रुप सी 2022 प्रीलिम्स स्टडी प्लॅन तयार केल्याने आपण आपला वेळ कसा घालवता हे पाहण्याची आणि गृहपाठ असाइनमेंट्स पूर्ण करण्यासाठी, चाचण्यांसाठी अभ्यास करण्यासाठी आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि आपण शिकत असलेल्या माहितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी वर्गाबाहेर पुरेसा वेळ आहे याची खात्री करण्यास अनुमती देते.
  • Study plans are especially important for online students because you need to be self-disciplined and determined to complete your studies without constant teacher reminders.
  • ऑनलाइन विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास योजना विशेषत: महत्त्वाच्या असतात कारण तुम्हाला शिक्षकांच्या सतत स्मरणपत्रांशिवाय तुमचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी स्वयं-शिस्तबद्ध आणि दृढनिश्चय असणे आवश्यक आहे.

\

Check the Related Links:
MPSC Group C Eligibility Criteria MPSC Group C Exam Pattern
MPSC Group C Vacancies MPSC Group C Syllabus
MPSC Group C Question Papers MPSC Group C Preparation Tips
MPSC Group C Cut off MPSC Group C Books

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

MPSC Group C 2022 Prelims Study Plan: Last 10 Days Revision Tips and Strategy Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium