Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 01.02.2022

Attempt now to get your rank among 342 students!

Question 1

राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आणि कार्ये यासंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या:

१) ते राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.

२) तो कधीही राज्यपालांना विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस करू शकत नाही.

3) तो कोणत्याही अनपेक्षित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी राज्याच्या आकस्मिक निधीतून प्रगती करू शकतो.

वरीलपैकी कोणती विधाने चुकीची आहेत?

Question 2

कोणते प्रकरण मुलभूत हक्कांशी संबंधित आहे?

Question 3

भारताच्या उपराष्ट्रपती पद खालीलपैकी कोणत्या धर्तीवर तयार केले आहे?

Question 4

42व्या दुरुस्ती कायद्याच्या (1976) परिणामस्वरुप, प्रस्तावनेमध्ये खालीलपैकी कोणते तीन शब्द समाविष्ट करण्यात आले?

Question 5

लोकसभेच्या सभापती पदासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) त्याचे पगार आणि भत्ते भारताच्या संचित निधीवर आकारले जातात.

(b) बरोबरीच्या स्थितीशिवाय त्याला/तिला कोणतेही मत नाही.

(c) त्याला/तिला सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदानाच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे काढून टाकले जाऊ शकते.

(d) लोकसभेचा सभापती उपपंतप्रधानांपेक्षा उच्च पद आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  • 342 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Feb 1MPSC