Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 04.02.2022

Attempt now to get your rank among 116 students!

Question 1

जर दोन वस्तू पूरक आहेत, तर एकाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे:

Question 2

इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) चे मुख्यालय कोठे आहे?

Question 3

भारतीय रिझर्व्ह बँक _________आहे.

Question 4

सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन काय आहे?

Question 5

खालीलपैकी कोणाला मॅक्रोइकॉनॉमिक्सचे संस्थापक म्हणून ओळखले जाते?
  • 116 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 18MPSC