hamburger

भागीदारी वरील उदाहरणे for MPSC CSAT Exam, Download PDF!

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

या लेखात आम्ही भागीदारी वरील मूलभूत गोष्टी आणि मागील वर्षाच्या परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रकार आणि ते कसे सोडवायचे याबद्दल चर्चा करणार आहोत. हे तुम्हाला तुमच्या मूलभूत गोष्टी स्पष्ट करण्यात आणि या भागीदारी प्रश्नांचे निराकरण करण्यात मदत करेल. जवळजवळ सर्व MPSC परीक्षांमध्ये, उमेदवारांना भागीदारी समस्यांना सामोरे जावे लागेल त्यामुळे वेळ वाया न घालवता त्या सोडवण्यासाठी संकल्पना स्पष्ट करणे चांगले आहे. 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

भागीदारी

जेव्हा दोन किंवा अधिक लोक त्यांचे पैसे एखाद्या व्यवसायात गुंतवतात तेव्हा व्यक्तींना भागीदार म्हणतात, त्यांचे नाते भागीदारी असते आणि पैसा हे भांडवल असते.

  1. जर त्यांनी त्याच वेळेसाठी पैसे गुंतवले तर त्याला साधी भागीदारी म्हणतात.
  2. जर त्यांनी वेगळ्या वेळेसाठी पैसे गुंतवले तर त्याला कंपाऊंड पार्टनरशिप म्हणतात.

\

नफा वेळ आणि गुंतवणुकीच्या थेट प्रमाणात (directly proportional) आहे.

Profit ∝ Time Profit ∝ Investments/ (नफा ∝ वेळेचा नफा ∝ गुंतवणूक)

Profit ∝ (Time × Investments)/ नफा ∝ (वेळ × गुंतवणूक)

उदाहरण 1

तीन भागीदार A, B, आणि C एका कंपनीत अनुक्रमे रु. 1500, रु. 1200 आणि रु. 1800 गुंतवतात. त्यांनी रु.900 चा नफा कसा विभागावा?

Solution: 

दिलेला, वेळ दिलेला नाही, आम्ही म्हणू शकतो की नफा गुंतवणुकीच्या प्रमाणात आहे.

नफ्याचे गुणोत्तर = गुंतवणुकीचे गुणोत्तर

A:B:C = 1500:1200:1800 = 5:4:6 चे नफ्याचे प्रमाण

तर, एकूण नफा 5+4+6 = 15 म्हणजेच 900 इतका आहे

A चा नफा = (5/15) × 900 = 300 

B चा नफा = (4/15)× 900 = 240 

C चा नफा = (6/15)× 900 = 360 

Click Here:MPSC CSAT Study Material Notes

उदाहरण 2

एका कंपनीत, A ने 4 महिन्यांसाठी रु. 1500 आणि B ने 6 महिन्यांसाठी रु. 1200 आणि C ने 2 महिन्यांसाठी रु. 3600 गुंतवले. जर एखाद्या कंपनीचा नफा रु.680 असेल. A, B, आणि C चा वाटा किती असेल?

Solution:

नफ्याचे गुणोत्तर A:B:C = (1500 × 4):(1200 × 6):(3600 × 2)

                                     = 60:72:72

                                     = 5:6:6

एकूण नफा 5+6+6 = 17 म्हणजे 680 इतका आहे.

आपण म्हणू शकतो, 17 = 680

           1 = 40

A चा नफा 5 आहे, म्हणून 5×40 = 200

B चा नफा 6 आहे, म्हणून 6×40 = 240

C चा नफा 6 आहे, म्हणून 6 × 40 = 240

\

टीप: प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा. जर आपण गुंतवलेले भांडवल आणि कोणत्या वेळेसाठी भांडवल गुंतवले आहे याची गणना करू शकलो. नफ्यात शेअर्सची गणना आपण सहजपणे करू शकतो.

भागीदारी: Download PDF

भागीदारी वरील आणखी अशीच उदाहरणे समजून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करा:

भागीदारी, Download PDF मराठीमध्ये

To access the article in English, click here:

 Partnership

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

भागीदारी वरील उदाहरणे for MPSC CSAT Exam, Download PDF! Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium