Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 20.12.2021

Attempt now to get your rank among 97 students!

Question 1

बरेली येथे 1857 च्या उठावाचे नेतृत्व कोणी केले?

Question 2

बार्डोली सत्याग्रह आंदोलनाचे नेतृत्व कोणी केले?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या परदेशी प्रवाशाने विजयनगर राज्याला भेट दिली नाही?

Question 4

भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या टप्प्याच्या (1905-1918) संदर्भात, खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

Question 5

परिदर्शक हे बंगाली साप्ताहिक खालीलपैकी कोणी सुरू केले ?
  • 97 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Feb 24MPSC