Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 07.02.2022

Attempt now to get your rank among 433 students!

Question 1

भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

Question 2

नगर निगम कोणते कर लावू शकतात?

Question 3

कोणते कलम अनुसूचित क्षेत्र आणि आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे?

Question 4

कोणते कलम कार्यपालिकेपासून न्यायपालिकेच्या विलगिकरणासंबंधित आहे?

Question 5

लोकलेखा समितीची रचना कशी असते?
  • 433 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Feb 7MPSC