Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 10.01.2022

Attempt now to get your rank among 151 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर जुळत नाही?

Question 2

Conurbation (कंबरबेशन) या शब्दाचा संदर्भ खालीलपैकी कशाशी आहे?

Question 3

खालीलपैकी कोणते ‘कार्स्ट टोपोग्राफी’चे उदाहरण नाही:

Question 4

सरकारने संगारेड्डीमधील NIMZ (राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्र) ला अंतिम मान्यता दिली आहे. संगारेड्डी हे भारतातील खालीलपैकी कोणत्या राज्यात वसलेले आहे?

Question 5

“सुधारक” या वृत्तपत्राचे संस्थापक कोण होते?
  • 151 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jan 10MPSC