Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 02.02.2022

Attempt now to get your rank among 205 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणते भारतातील न्यायव्यवस्थेचे अचूक वर्णन करते?

Question 2

समवर्ती यादी आणि राज्य सूची यांच्यात संघर्ष असल्यास, कोणती यादी प्रचलित आहे?

Question 3

भारताच्या आकस्मिक निधीचा संरक्षक कोण आहे?

Question 4

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे ____________सारखीच आहेत.

Question 5

संविधान सभेच्या खालीलपैकी कोणत्या समित्यांचे अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू होते ?

1) प्रांतीय घटना समिती

2) केंद्रीय घटना समिती

3) केंद्रीय अधिकार समिती

पर्याय-

  • 205 attempts
  • 2 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Feb 2MPSC