Time Left - 06:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 24.01.2022

Attempt now to get your rank among 168 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या दिवशी खिलाफत दिन साजरा करण्यात आला?

Question 2

पोर्तुगीज खलाशी वास्को द गामा कोणत्या तारखेला कालिकतला आला?

Question 3

प्रमाणित बियाण्यांच्या(certified seed bags) पिशव्यांवर वापरलेल्या टॅगचा रंग __________असतो.

Question 4

उत्तर भारतातील साखर उद्योगाच्या कमी वाढीसाठी खालीलपैकी कोणते कारण आहे?

Question 5

भारतासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न ________ असे चित्रित केले आहे.

Question 6

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये किती क्षेत्रे समाविष्ट आहेत?

Question 7

खालीलपैकी कोणते बरोबर जुळत नाही?

मूलभूत अधिकार - कलम

Question 8

राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तराप्रमाणेच निम्न स्तरावर लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी घटनात्मक मान्यता प्रदान करण्यासाठी संवैधानिक _________ कायदा, 1993 मध्ये लागू करण्यात आला होता.

Question 9

विद्युत प्रवाहाचा प्रवाह चुंबकीय परिपथाच्या _____________ प्रमाणासारखा असतो ?

Question 10

________हे पेन्सिलच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे मूलद्रव्य आहे.
  • 168 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jan 20MPSC