Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 24.01.2022

Attempt now to get your rank among 103 students!

Question 1

GDP डिफ्लेटर _________ चा संदर्भ देते.

Question 2

भारतातील गरिबीच्या अंदाजासाठी खालीलपैकी कोणती संस्था जबाबदार आहे?

Question 3

भारतातील कोणत्या राज्यांना हरित क्रांतीचे सर्वाधिक लाभ मिळाले आहेत?

Question 4

भारताच्या बँकिंग प्रणालीच्या संदर्भात, NEFT म्हणजे काय?

Question 5

अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढ सातत्याने वाढत असल्यास, सेंट्रल बँक कदाचित _____.
  • 103 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jan 24MPSC