hamburger

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: अडचण पातळी, विचारलेले प्रश्न, उत्तरतालिका

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: 03 एप्रिल 2022 रोजी घेण्यात आलेल्या MPSC गट क पूर्व 2022 परीक्षेसाठी तपशीलवार परीक्षेचे विश्लेषण तपासा. आम्ही काठीण्य पातळी, चांगले प्रयत्न, विभागवार प्रश्न आणि अपेक्षित कट ऑफ गुण दिले आहेत. संपूर्ण विश्लेषण प्रश्नपत्रिका आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षणावर आधारित आहे.

या लेखात, MPSC गट क 2022 च्या पूर्वपरीक्षेची अडचण पातळी आणि वेटेजसह तपशीलवार विश्लेषण दिले आहे.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022

मुख्य ठळक मुद्दे

  • सकाळी 11:00 ते दुपारी 12:00 पर्यंत एका शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यात आली.
  • परीक्षेचे माध्यम मराठी आणि इंग्रजी

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: परीक्षेचा नमुना

MPSC गट क 2022 च्या पूर्व परीक्षेचा नमुना आणि खालील महत्वाची माहितीचा संक्षिप्त आढावा तपासा:

विभागांची संख्या

4

प्रश्नांची संख्या

100

एकूण गुण

100

नकारात्मक गुणपद्धती

0.25 नकारात्मक गुणपद्धती 

पर्यायांची संख्या

4

परीक्षा कालावधी

60 मिनिटे

परीक्षेचे स्वरूप

बहुपर्यायी

परीक्षेची भाषा

मराठी आणि इंग्रजी भाषा  

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: परीक्षेची अडचण पातळी

MPSC गट क पूर्वच्या प्रश्नपत्रिकेत पॉलिटी, इतिहास, सामान्य विज्ञान आणि चालू घडामोडींना जास्तीत जास्त महत्त्व दिले जाते. तपशीलवार विषयवार अडचण पातळी खाली दिली आहे:

विषय 

काठीण्य पातळी 

इतिहास 

सोपे ते मध्यम

भूगोल 

सोपे 

राज्यशास्त्र 

सोपे ते मध्यम

अर्थव्यवस्था 

सोपे

सामान्य विज्ञान 

सोपे ते मध्यम

चालू घडामोडी 

मध्यम

अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी

मध्यम

 Total 

सोपे ते मध्यम

MPSC गट क परीक्षा विश्लेषण 2022: चांगले प्रयत्न

MPSC गट क परीक्षेचे विश्लेषण आणि परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांनी शेअर केलेल्या प्रतिक्रिया नुसार, परीक्षेसाठी वाजवी प्रयत्न सुमारे 00 – 00 प्रश्न आहेत.

MPSC गट क परीक्षा विश्लेषण 2022: प्रश्नांचे गुण वजन

MPSC गट क 2022 चे तपशीलवार प्रश्न वेटेज खालीलप्रमाणे आहेतः

विषय 

गुण 

इतिहास 

 15

भूगोल 

 

राज्यशास्त्र 

 

अर्थव्यवस्था 

 

सामान्य विज्ञान 

 

चालू घडामोडी 

 

अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी

 

 Total 

100

 टीप- प्रत्येक प्रश्नाला 1 मार्क असेल. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्कांची नकारात्मक चिन्हांकन असेल

MPSC गट क परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार विश्लेषण

इतिहास

भूगोल

भारतीय राजकारण

अर्थशास्त्र

सामान्य विज्ञान

चालू घडामोडी (राष्ट्रीय + चालू)

अंकगणित आणि IQ चाचणी

MPSC गट क पूर्व अपेक्षित कट ऑफ 2022

MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण आणि पुनरावलोकनानुसार, परीक्षेसाठी अपेक्षित कट-ऑफ खाली दिले आहेत.

MPSC गट क पूर्व 2022 अपेक्षित कट-ऑफ – (सूचित केले जाईल)

MPSC गट क परीक्षा विश्लेषण 2022: विचारलेले प्रश्न

इतिहास

भूगोल

भारतीय राजकारण

अर्थशास्त्र

सामान्य विज्ञान

चालू घडामोडी (राष्ट्रीय + चालू)

अंकगणित आणि IQ चाचणी

 To access the MPSC Group C Prelims Exam Analysis in English, click here: 

MPSC Group C Prelims Exam Analysis

Important MPSC Group C Prelims Exam (3 April 2022) Links For You –

More From Us

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: अडचण पातळी, विचारलेले प्रश्न, उत्तरतालिका Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium