Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 22.01.2022

Attempt now to get your rank among 191 students!

Question 1

सालबाईचा तह कोणत्या दोन सैन्यात झाला?

Question 2

'मुझिरिस' हे प्राचीन सागरी बंदर कोणत्या भारतीय राज्यात होते?

Question 3

खालीलपैकी कोणाला भारतीय टपाल व्यवस्थेचे जनक मानले जाते?

Question 4

नोव्हेंबर 1945 आणि मे 1946 मध्ये इंडियन नॅशनल आर्मी (INA) च्या अनेक अधिकार्‍यांच्या कोर्ट-मार्शलला सामोरे जावे लागले, या इंडियन नॅशनल आर्मीच्या खटल्यांना __________ म्हणूनही ओळखले जाते.

Question 5

मासिक "तहजीबुल अखलाक" हे सर सय्यद अहमद खान यांनी कोणत्या वर्षी सुरू केले?
  • 191 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jan 22MPSC