Indian Polity Study Material, Polity Study Notes for MPSC Exams 2022, भारतीय राज्यशास्त्र नोट्स

By Ganesh Mankar|Updated : April 28th, 2022

Indian Polity is an important subject in every competitive examination. It is also a very simple subject. If you want to succeed in the exam, you need to get maximum marks in this subject. This article has covered all the important topics related to Indian Polity and the constitution.
राज्यशास्त्र हा प्रत्येक स्पर्धा परीक्षांमधील एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे. तसेच हा अत्यंत सोपा विषय सुद्धा आहे. त्यामुळेच जर आपल्याला परीक्षेत यश मिळवायचे असेल, तर या विषयात आपल्याला जास्तीत जास्त गुण घेणे आवश्यक आहे. या लेखात आपण भारतीय राज्यशास्त्र व संविधान या विषयाशी संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश केलेला आहे.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

Indian Polity Study Material

 • Indian Polity is a high scoring subject for MPSC exams. Making notes while preparing for the MPSC exam is an important task. Polity is an important topic in MPSC exams from both prelim and main (GS-II) perspectives.
 • MPSC परीक्षेसाठी भारतीय राजकारण हा महत्त्वाचा विषय आहे. एमपीएससी परीक्षेची तयारी करताना नोट्स बनवणे हे महत्त्वाचे काम आहे. एमपीएससी परीक्षेतील प्रिलिम आणि मुख्य (GS-II) दोन्ही दृष्टीकोनातून पॉलिटी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे.

MPSC Indian Polity Notes

Candidates can refer to Indian Polity notes on the important topics for MPSC 2022 from the table below:

Topics

English LinkMarathi LinkQuiz Link

Important Articles of the Constitution/संविधानातील कलमांची यादी

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Evolution of the Constitution/संविधानाची ऐतिहासिक उत्क्रांती

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Making of Indian Constitution/भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती

Click Here

Click Here

राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Preamble, Union and Its Territory, Citizenship

Click Here लवकरच उपलब्ध होईलराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Fundamental Rights (FR) & Fundamental Duties (FD)

Click Here लवकरच उपलब्ध होईलराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Difference between Fundamental Rights and Fundamental Duties

Click Here लवकरच उपलब्ध होईलराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Tricks to Remember List of Fundamental Duties

Click Here लवकरच उपलब्ध होईल राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Directive Principles & State Policies (DPSP)/ राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

मूलभूत कर्तव्ये - कलम 51A

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

President of India/भारताचे राष्ट्रपती  

Click hereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Vice President of India

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Parliament of India/ भारताची संसद

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Judiciary Notes

Click Here Click Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Constitutional Bodies

Click Here लवकरच उपलब्ध होईलराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Non-Constitutional Bodies

Click Here लवकरच उपलब्ध होईलराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Centre-State Relations

Click HereClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत/ Basic Structure Doctrine in Marathi

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Governor, Chief Minister, and Council of Ministers

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Basic Structure of the Constitution

Click Here Click Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Anti-Defection Law

Click Here Click Here  राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Right to Information Act

Click HereClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Important Amendments to the Constitution of India

Click Here लवकरच उपलब्ध होईलराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Local Governance

Click HereClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Difference Between Lok Sabha and Rajya Sabha

Click Here लवकरच उपलब्ध होईलराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Constituent Assembly of India/भारताची संविधान सभा

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Amendments to the Constitution/संविधानातील घटनादुरुस्त्या

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

भारतीय संविधानाच्या अनुसूची/ Schedules of Indian Constitution

लवकरच उपलब्ध होईलClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

राज्यपालांचे अभिभाषण

लवकरच उपलब्ध होईलClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Election Commission of India

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Election Commission of Maharashtra/महाराष्ट्र निवडणूक आयोग

लवकरच उपलब्ध होईलClick Hereराज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act 2021 

Click Here लवकरच उपलब्ध होईल राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Most Important Questions on Non-Constitutional Bodies

Click Here लवकरच उपलब्ध होईल राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Contempt of Court

Click Here लवकरच उपलब्ध होईल राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Article 32 and Writs/ रिटचे प्रकार

Click Here Click here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

कॅबिनेट मिशन 1946

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

विभक्ततेचा सिद्धांत, Doctrine of Severability

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

समानतेचा अधिकार,अनुच्छेद 14 - 18,Right to Equality

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

केशवानंद भारती केस, Kesavananda Bharati Case

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार,Right to Freedom of Religion

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

शून्य तास, Zero Hour

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

भारतातील धनविधयेक

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक,Comptroller and Auditor General of India

 लवकरच उपलब्ध होईलClick Here राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Federalism in India

Click Here लवकरच उपलब्ध होईल राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Article 21 and its Evolution

 Click Here लवकरच उपलब्ध होईल राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

Regulating Act 1773

Click Here  
 

OBC Reservation in Local Bodies

 Click Here लवकरच उपलब्ध होईल राज्यघटना सराव प्रश्नसंच

जम्मू आणि काश्मीर परिसीमन आयोग/ J&K Delimitation Commission

 Click Here 

राज्यसभा/ Rajya Sabha

 Click Here 

Importance of Polity for MPSC Exam 2022

Studying polity helps the aspirant to understand the following:

 • Important Indian Constitutional provisions.
 • Fundamental Rights &Duties.
 • Directive Principles of State Policy (DPSP).
 • Parts of the Government.
 • Functions of the various bodies of the government.
 • Functioning and structure of the Administration.
 • Financial governance (budgets).
 • Electoral Process.
 • Relations between the centre & the states.
 • Emergency provisions
 • How the Parliament & State legislature function, how bills are passed, etc.

भारतीय राजकारणांतर्गत प्रश्नांचे वर्गीकरण उपशीर्षक म्हणून केले जाऊ शकते जसे की कार्यकारी आणि कायदेमंडळ, मंत्रालये, स्थानिक संस्था, विधेयके, कायदे, योजना, घटनात्मक वैशिष्ट्ये आणि न्यायपालिका.

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

 • Studying Indian Polity helps the aspirant to understand the following:

  • Important Indian Constitutional provisions.
  • Fundamental Rights &Duties.
  • Directive Principles of State Policy (DPSP).
  • Parts of the Government.
  • Functions of the various bodies of the government.
  • Functioning and structure of the Administration.
  • Financial governance (budgets).
 • In MPSC State Service Pre-Examination, 15-20 questions are asked on the subject of Indian Political Science.

 • The following are the important topics for Indian Polity subject in the MPSC exams:

  • Salient features of the Constitution.
  • Fundamental rights.
  • Fundamental duties.
  • Directive Principles Of State Policy.
  • The Preamble.
  • Centre-state legislations
  • Emergency provisions etc
 • एमपीएससी संयुक्त गट ब  पूर्व परीक्षेत भारतीय राज्यशास्त्र या विषयावर 10 प्रश्न विचारले जातात. 

 • भारतीय राजकारणाचा अभ्यास केल्याने इच्छुकांना पुढील गोष्टी समजून घेण्यास मदत होते: महत्त्वाच्या भारतीय घटनात्मक तरतुदी, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP), सरकारचे भाग, सरकारच्या विविध संस्थांची कार्ये, प्रशासनाची कार्यप्रणाली आणि रचना, आर्थिक प्रशासन (अर्थसंकल्प)

Follow us for latest updates