Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 23.10.2021

Attempt now to get your rank among 80 students!

Question 1

कलम 356 च्या संदर्भात, खालील विधानांना विचारात घ्या:

1) राज्य सरकारला बरखास्त करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

2) राष्ट्रपतींच्या घोषणेला संसदेची मान्यता घ्यावी लागते.

वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

Question 2

भारतातील शहरी स्थानिक सरकारच्या संदर्भात खालील विधानांना विचारात घ्या:

1) लॉर्ड रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक म्हणून संबोधले जाते.

2) 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यानुसार हा प्रांतीय विषय होता.

3) भारतातील पहिली महानगरपालिका मुंबई येथे स्थापन झाली.

वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

Question 3

त्यांच्या अस्तित्वात येण्याच्या क्रमाने खालील समित्यांची व्यवस्था करा:

1. एल एम सिंघवी समिती

2. हनुमंत राव समिती

3. अशोक मेहता समिती

4. जीव्हीके राव समिती

खाली दिलेल्या कोडचा वापर करून योग्य उत्तर निवडा:

Question 4

खालील विधानांना विचारात घ्या:

1) भारताचे राष्ट्रपती संबंधित राज्याच्या राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार महाधिवक्ता नियुक्त करतात.

2) नागरी प्रक्रिया संहितेनुसार, उच्च न्यायालयांना राज्य स्तरावर मूळ, अपील संबंधी आणि सल्लागार अधिकार क्षेत्र आहे.

यापैकी:

Question 5

खालीलपैकी कोणती घटनात्मक संस्था नाही?
  • 80 attempts
  • 1 upvote
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 23MPSC