hamburger

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, स्थापना, रचना, घटनात्मक तरतुदी, सदस्य संख्या, NCBC

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

14 ऑगस्ट 1993 रोजी स्थापन झालेल्या मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोग (NCBC) ही सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक घटनात्मक संस्था आहे. त्याची स्थापना राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, 1993 अंतर्गत करण्यात आली होती. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या परिस्थिती आणि अडचणी तपासण्यासाठी आणि योग्य शिफारसी करण्यासाठी हा आयोग एक पुढाकार म्हणून स्थापन करण्यात आला आहे. या लेखात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग या विषयी संपूर्ण माहिती मिळवा. 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

 

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

 • 102 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 2018 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा प्रदान करतो.
 • सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांबाबतच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार आहेत.
 • पूर्वी NCBC ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था होती.
 • सध्याचे अध्यक्ष: भगवान लाल साहनी

NCBC पार्श्वभूमी

 • काका कालेलकर आणि बीपी मंडळाच्या अंतर्गत अनुक्रमे १९५० आणि १९७० च्या दशकात दोन मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आले.
 • १९९२ च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला लाभ आणि संरक्षणाच्या उद्देशाने विविध मागासवर्गीयांचा समावेश आणि वगळणे आणि त्यांची शिफारस करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी संस्था तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
 • या निर्देशांनुसार संसदेने १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा संमत केला आणि एनसीबीसीची स्थापना केली.
 • मागासवर्गियांचे हित अधिक प्रभावीपणे जपण्यासाठी २०१७ चे १२३ वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात आले.
 • संसदेने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, १९९३ रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयकही मंजूर केले आहे, त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १९९३ चा कायदा अप्रासंगिक ठरला.
 • या विधेयकाला ऑगस्ट २०१८ मध्ये राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि एनसीबीसीला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

\

NCBC रचना

 • आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी वॉरंटद्वारे नियुक्त केलेल्या इतर तीन सदस्यांसह पाच सदस्यांचा समावेश आहे.
 • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ राष्ट्रपतीद्वारे निश्चित केला जातो.

घटनात्मक तरतुदी

 • कलम 340, इतर गोष्टींबरोबरच, त्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना ओळखणे, त्यांच्या मागासलेपणाच्या परिस्थिती समजून घेणे आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शिफारसी करणे आवश्यक आहे.
 • 102 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने नवीन कलम 338 B आणि 342 A समाविष्ट केले.
 • या दुरुस्तीमुळे कलम ३६६ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
 • अनुच्छेद 338B NCBC ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार प्रदान करते.
 • कलम ३४२ अ राष्ट्रपतींना विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते. ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून हे करू शकतात. मात्र, मागासवर्गीय यादीत सुधारणा करायची असल्यास संसदेने तयार केलेला कायदा आवश्यक असेल.

नवीन आयोग त्याच्या पूर्वीच्या आयोगापेक्षा वेगळा कसा आहे?

 • आरक्षणासोबतच बॅकवर्ड क्लासेसनाही विकासाची गरज असल्याचे नवीन कायद्याने मान्य केले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEdBCs) च्या विकासासाठी आणि विकास प्रक्रियेतील नवीन NCBC ची भूमिका या कायद्यात तरतूद आहे.
 • नवीन NCBC कडे मागासवर्गीयांच्या तक्रार निवारणाचे अतिरिक्त कार्य सोपविण्यात आले आहे.
 • अनुच्छेद 342(A) अधिक पारदर्शकता आणते कारण मागासलेल्या यादीत कोणताही समुदाय जोडण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी संसदेची संमती घेणे अनिवार्य केले आहे.

या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, Download PDF मराठीमध्ये

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, स्थापना, रचना, घटनात्मक तरतुदी, सदस्य संख्या, NCBC Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium