Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 25.11.2021

Attempt now to get your rank among 144 students!

Question 1

संसदेच्या संयुक्त सत्राच्या संदर्भात, खालील विधाने विचारात घ्या:

1) कलम 108 अन्वये संसदेची संयुक्त बैठक स्पीकर बोलवतात.

2) भारतीय संविधानाने धन विधेयकावरील कोंडी सोडवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीची तरतूद केली आहे.

3) राज्यसभेचे अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान भूषवितात.

वरीलपैकी कोणते विधान(ने) बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

जेव्हा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून काम करत असतो, तेव्हा:

Question 3

राज्य पुनर्रचना विधेयक सादर केले जाऊ शकते:

Question 4

पुढील भारतीय राज्यांना त्यांच्या निर्मितीच्या कालक्रमानुसार क्रमाने लावा:

1) गुजरात

2) नागालँड

3) सिक्कीम

4) मणिपूर

5) मेघालय

खालील कोड वापरून योग्य उत्तर निवडा:

Question 5

राज्य विधानसभेचे उपसभापती हे ........... असतात:
  • 144 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 29MPSC