hamburger

MPSC Combined Study Material in Marathi & English, MPSC Prelims संयुक्त गट ब अभ्यास साहित्य

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

Complete Study Material for MPSC Combined Exam 2022: येणाऱ्या एमपीएससी संयुक्त गट ब  पूर्व परीक्षेसाठी संपूर्ण अभ्यास साहित्य. या अभ्यास साहित्यात एमपीएससी संयुक्त परीक्षेत असलेले सर्व विषयांचा समावेश आहे. त्यात चालू घडामोडी, अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी ग्रामप्रशासन, राज्यशास्त्र,, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पंचायतराज, इतिहास या सर्व विषयांचा समावेश असणार आहे. या अभ्यास साहित्याचा फायदा एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

The complete study material for the upcoming MPSC Joint Group B Pre-Examination. This study material covers all the subjects covered in the MPSC joint examination. It will cover current affairs, arithmetic and intelligence testing, village administration, political science, economics, general science, panchayat, history. This study material will benefit all the students studying for the MPSC Combined Prelims Examination.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC संयुक्त परीक्षा संपूर्ण अभ्यास साहित्य (Prelims)

 • महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र पीएससी आहे, महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांना भरतीच्या आधारित विविध परीक्षा घेतात. एक म्हणजे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब स्पर्धा (MPSC Subordinate) परीक्षा. PSI, STI आणि ASO अधिकारी भरतीसाठी ही परिक्षा MPSC दरवर्षी आयोजित करते. या परिक्षेस दुय्यम सेवा परीक्षेस ‘MPSC Combined’ असेही म्हणतात, कारण त्यात एक संयुक्त पूर्व परीक्षा आणि एक संयुक्त मुख्य पेपर असतो.
 • संयुक्त पूर्व परीक्षेत सामान्य अभ्यास नावाचा एक पेपर असतो, ज्यात सात विषय असतात. या सात विषयांसाठी एकूण 100 प्रश्न विचारले जातात. सर्व सात विषयांना कमी -अधिक फरकाने समान वजन दिले जाते.संयुक्त पूर्व परीक्षेत प्रश्न 100 सोडविण्यासाठी वेळ एक तास असा असतो.
 • The Maharashtra Public Service Commission, Maharashtra is a PSC, conducts various examinations based on recruitment to the departments of the Government of Maharashtra. One is the Maharashtra Subordinate Services Group-B Competition (MPSC Subordinate) examination. MPSC conducts this examination every year for PSI, STI, and ASO officer recruitment. This exam is also called ‘MPSC Combined’, as it consists of a joint pre-examination and a joint main paper.
 • The joint pre-examination consists of a paper called General Studies, which consists of seven subjects. A total of 100 questions are asked for these seven subjects. All seven subjects are given the same weight with more or less difference.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब संयुक्त (पूर्व) परीक्षा

विषय व संकेतांक

एकूण प्रश्न

एकूण गुण

माध्यम

कालावधी

प्रश्नपत्रिकेचे

स्वरुप

सामान्य क्षमता चाचणी

100

100

English & Marathi

एक तास

वस्तुनिष्ठ

 MPSC Combined 2022 Study Material: Geography

S NO.

Topic

English Link Marathi Link
 1

Geography of Maharashtra/ महाराष्ट्राचा भूगोल

Click here Click here
 2 Administrative Units of Maharashtra/

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय एकके

Click here Click here
 3 Coastal Plains of Indian Subcontinent/

भारताची किनारपट्टी

Click here Click here
 4

Drainage System of Maharashtra (Part I)/महाराष्ट्राची नदी व्यवस्था (भाग १) 

Click here  Click here
5

The soil of Maharashtra/महाराष्ट्रातील मृदा

Click here Click here
6

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती वितरण

 Click here Click here
7

Rock System in Maharashtra/महाराष्ट्रातील खडक प्रणाली

Click here  Click here

 MPSC Combined Exam 2022 Study Material: Indian Polity

S No.

Topics

Links Quiz Link

1

Evolution of the Constitution/संविधानाची ऐतिहासिक उत्क्रांती

Click here Click here

2

Making of Indian Constitution/भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती

Click here

Click here 

3

Directive Principles & State Policies (DPSP)/ राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे

Click here

Click here

4

Fundamental Rights (FR) & Fundamental Duties (FD)

Click here  –

MPSC Combined Exam 2022 Study Notes: Indian Economy

S No.

Topics

English Links Marathi Links

1

Economic Planning in India/पंचवार्षिक योजना

Click here Click here

2

National Income/राष्ट्रीय उत्पन्न

Click here Click here

3

RBI and its Monetary Policy/आरबीआय आणि मौद्रिक धोरण

Click here Click here

4

Unemployment and Poverty in India/भारतातील बेरोजगारी आणि दारिद्रय

Click Here Click here

5

Balance of Payment/व्यवहारतोल

Click here Click here

6

 Union Budget/केंद्रीय अर्थसंकल्प

Click here Click here

MPSC Combined Exam 2022 Preparation Material: General Science

S No.

Topic

English Links

Marathi Links

1

Basic Terminologies of Physics/भौतिकशास्त्रातील काही मूलभूत संज्ञा

Click here

Click here

2

Sound/ध्वनी Click here Click here

3

Light/प्रकाश

Click here

Click here
4

Current Electricity/विद्युतधारा

Click here Click here
5

Carbon Compounds/कार्बन संयुगे

Click here  Click here
6

Atomic Structure/अणुसंरचना

Click here Click here
7

Vitamins/जीवनसत्त्वे

Click here Click here

MPSC Combined Exam Preparation: History

Sr. No.

Topic

English Link Marathi Link

1

The arrival of Europeans in India/यूरोपीयनांचे भारतातील आगमन

Click Here Click Here 

2

Governor Generals and Viceroys of India

Click here  

3

Development of Press during British rule

Click here  

4

Indian National Movement (1905-1917)/ भारतीय राष्ट्रीय चळवळ (1905-1917) – भाग 1 Click here Click here

MPSC Combined Exam 2022 Study Material: Aptitude & Reasoning

S No.

Topic

English Links

Marathi Links

1

Problems on Simple Interest

Click here  
2

Problems on Compound Interest

Click here  
3

Problems on Time, Distance & Speed

Click here  
4

Problems on Profit, Loss & Discount

Click here  
5

Problems on Ratio and Proportion

Click here  
6

Problems on Ages

Click here  
7

Problems on Percentage

Click here  
8

Problems on Partnership

Click here  

एमपीएससी संयुक्त  परीक्षेसाठी अभ्यास साहित्याचे महत्त्व:

 • पोपरीक्षेत अभ्यास साहित्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कारण खूप सारे विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करत असतात.
 • परीक्षेसाठी योग्य आणि दर्जेदार अभ्यास साहित्य असणे म्हणजेच परीक्षा पास होण्याच्या जवळ पोहोचणे.
 • दर्जेदार संदर्भ साहित्यामुळे तुमचा अभ्यास साहित्य शोधण्यात वाया जाणारा वेळ वाचतो.
 • दर्जेदार संदर्भ साहित्यामुळे तुम्ही विविध घटकांची रिविजन खूप जलद रीतीने करू शकतात.
 • दर्जेदार संदर्भ साहित्यामुळे तुम्ही परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळू शकतात

Importance of study material for MPSC Combined Exam 2022:

 • Study material is of paramount importance in exams. Because a lot of students are preparing for this exam.
 • Having the right and quality study material for the exam means getting closer to passing the exam.
 • Quality reference material saves you time wasted searching for study material.
 • Quality reference material allows you to revise various components very quickly.
 • Quality reference material allows you to get maximum marks in the exam
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium