hamburger

Most Expected MPSC Combined Prelims Questions & Topics, Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC Combined Prelims 2022 Important Questions: As we all know, there is significantly less time left for the upcoming MPSC Combined Prelims 202 exam. At this high time, you must search & scroll online for ready, authentic study material to use during revision. A list of the most important questions for the MPSC Combined Prelims 2022 exam has been compiled by BYJU’s Exam Prep experts.

आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की, आगामी MPSC संयुक्त प्रिलिम्स 2022 परीक्षेसाठी खूप कमी वेळ शिल्लक आहे. या उच्च वेळी, आपण पुनरावृत्ती दरम्यान वापरण्यासाठी तयार, अस्सल अभ्यास सामग्रीसाठी ऑनलाइन शोध आणि स्क्रोल करणे आवश्यक आहे.

MPSC Combined Prelims 2022 Questions

The most expected questions for the MPSC Combined Prelims 2022 can be fruitful during the last-minute revision and help aspirants fetch more exam marks. Therefore, it is suggested that after you finish every topic or subtopic of the Combined syllabus, solve these Questions to make you understand & attempt a particular case effectively.

To ease your exam preparation & ensure that you get quality study notes or material, BYJU’S Exam Prep MPSC experts have developed a quick & innovative study material, i.e., Most Important Questions for the MPSC Combined 2022 exam.

Most Expected MPSC Combined Prelims Questions & Topics, Download PDF

Most Expected 25 Topics for MPSC Combined Prelims 2022

Based on the previous year’s MPSC Combined Exam Analysis, We have selected the top 25 most important subjects for MPSC Combined 2022 Prelims Exam. The questions given below are based on the most important static topics and important current affairs discussed over the past few years. Aspirants can study related topics from the below questions and do their small research for important facts or visit linked articles to read more.

Aspirants should assess their risk-to-benefit ratio based on their level of preparation before delving into the following topics: 

Most Expected 25 Topics

National Income

Rainfall

Central and State Relations

Physical Geography of Maharashtra

Industry

Major Crops

Secular State

Main Physiographic Division

Foreign Trade

Cities

Fundamental Rights and Duties

Climate

Budget

Rivers

State Policy Guidelines

Divisional Change in Rainfall

Accounts

Industries

Uniform Civil Code

Rivers

Audit

Administrative Division

Judiciary

Mountains

Political Division

Top 50 MPSC Combined Prelims 2022 Questions

To help aspirants score high marks in the MPSC Combined Prelims 2022 exam, we have given the below top 50 questions for the last-minute revision based on the MPSC Combined Question Paper format. 

1.’प्रधानमंत्री उज्वला योजनेबाबत’ खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

A. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एल.पी.जी. जोडणी (LPG Connection) देणारी ही एक सामाजिक कल्याणकारी योजना आहे.
B. केन्द्र शासनाने2017-18 या वर्षासाठी 5 कोटी एल.पी.जी. जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
C. महिलांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
D. सदरहू योजना 2016 साली लागू करण्यात आली.

Answer ||| B

2.’स्कीम फॉर अॅग्रोमरीन प्रोसेसिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑफ अॅग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स’ या योजनेचे नाव बदलून कोणते नाव ठरविण्यात आले आहे?

A. प्रधानमंत्री पीक वीमा योजना
B. परंपरागत कृषी विकास योजना
C. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
D. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

Answer ||| D

3.______यांच्या प्रोत्साहनाने कृष्णाजी अर्जुन केळुसकरांनी मराठीत ‘शिवचरित्र’ लिहिले.

A. सयाजीराव गायकवाड
B. यशवंतराव भोसले
C. शाहू महाराज
D. ताराबाई

Answer ||| C

4.अल्पसंख्याकांचे सक्षमीकरण उद्देश असलेल्या कोणत्या योजनेचा प्रारंभ जानेवारी, 2016 मध्ये जम्मू व काश्मिर येथे झाला?

A. नई तलाश
B. नया मसिहा
C. नई मंजिल
D. नई प्रगती, नया विश्वास

Answer ||| C

5.किदांबी श्रीकांत बाबत खालील विधाने विचारात घ्या :

अ. तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष बॅडमिंटन खेळाडू आहे.

ब. तो इंडोनेशिया ओपन जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष बॅडमिंटन खेळाडू आहे.

क. तो चीन ओपन जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष बॅडमिंटन खेळाडू आहे.

ड. तो स्वीस ग्रँड प्रिक्स गोल्ड जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष बॅडमिंटन खेळाडू आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

A. अ, ब, क
B. ब, क, ड
C. अ, क, ड
D. अ, ब, क, ड

Answer ||| D

6.राष्ट्रपती निवडणूक-2017 बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

A.विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य हे त्याच्या/तिच्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.
B. संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य हे सर्वांच्या सारखेच असते.
C. उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यांच्या प्रत्येक मताचे मूल्य सर्वाधिक होते.
D. गोवा विधानसभा सदस्याच्या प्रत्येक मताचे मूल्य सर्वात कमी होते.

Answer ||| D

7.भारतातील एका पर्यटन स्थळासाठी शून्य-उत्सर्जन (प्रदूषण) अशी इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. हे पर्यटन स्थळ ______राज्यात आहे.

A.उत्तराखंड
B. मेघालय
C. हिमाचल प्रदेश
D. राजस्थान

Answer ||| C

8.भारतीय क्रीडा मंत्रालयाने प्रथमच राष्ट्रीय क्रीडा संग्रहालय स्थापन करण्याचे योजिले आहे. हे संग्रहालय______शहरात असेल.

A. मुंबई
B. नवी दिल्ली
C. कोलकाता
D. बेंगलूरु

Answer ||| B

9.साहित्यात मिळालेला 2017 नोबेल पुरस्काराच्या संदर्भात पुढील विधानांवर विचार करा.

अ. विजेत्याचे नाव काझुओ इशिगुरो आहे.

ब. तो एक ब्रिटिश लेखक आहे.

क. त्यांचा जपानमध्ये जन्म झाला.

वरीलपैकी कोणती विधान/ने बरोबर आहेत?

A. केवल’अ’ विधान बरोबर आहे
B. केवल ‘ब’ विधान बरोबर आहे
C. केवल ‘क’ विधान बरोबर आहे
D. वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत

Answer ||| D

10.ब्रिक्स्-ए.आर.पी.ची स्थापना करण्यासाठी भारत आणि विविध ब्रिक्स देशांमधील एका सामंजस्य करारास (एम ओ यू) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या कराराची ______ उद्दिष्ट्ये आहेत.

A. निरंतर आरोग्य विकास
B. निरंतर शेती विकास
C. निरंतर औषध विकास
D. निरंतर पर्यावरण विकास

Answer ||| B

\

Expected MPSC Combined Question Solutions PDF

We have shortlisted the top 50 most crucial questions for the upcoming MPSC Combined Prelims Exam 2022. Most expected questions for the MPSC Combined 2022 exam and their detailed answers are available in the PDF given below: 

Most Expected MPSC Combined Questions, Download Solution PDF

MPSC Combined Prelims 2022: Watch FREE Sessions

Here are some FREE sessions for the MPSC Combined Prelims exam 2022:

Watch FREE Session for Combined 2022

General Science

Click Here

Aptitude & Reasoning

Click Here

History

Click Here

Current Affairs

Click Here

Economy

Click Here

Attempt FREE Mock Test for MPSC Combined Prelims Preparation

MPSC toppers recommend solving MPSC Combined Prelims 2022 mock tests as an essential part of civil services exam preparation. In the week before the MPSC Combined 2022 exam date, aspirants should revise thoroughly and take as many MPSC Combined Mock Tests as possible to complete MPSC Combined Syllabus properly. Below we have provided the top 50 most expected questions FREE test. 

More From us:

Important Links for MPSC Combined Exam
MPSC Combined Exam Analysis MPSC Combined Preparation Tips
MPSC Combined Syllabus MPSC Combined Books
MPSC Combined Question Paper MPSC Combined Exam Pattern
MPSC Combined Cutoff MPSC Combined Eligibility Criteria
MPSC Combined Answer Key MPSC Combined Admit Card
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium