hamburger

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022, अडचण पातळी, प्रश्न नमुना, प्रयत्न

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) MPSC संयुक्त 2022 मुख्य परीक्षा घेतली आहे. मुख्य परीक्षेसाठी तपशीलवार MPSC संयुक्त 2022 परीक्षेचे विश्लेषण प्रदान केले आहे जेणेकरून उमेदवारांना एकूण चांगले प्रयत्न, विचारलेले प्रश्न इत्यादी तपशील मिळतील. लेखातील तपशील शोधा आणि MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022 वर विनामूल्य सत्र पहा.

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022

मुख्य परीक्षेसाठी MPSC Combined Mains Analysis 2022 मध्ये परीक्षेच्या एकूण अडचणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. MPSC Combined Exam 2022 साठी ऑफलाईन-आधारित परीक्षा पद्धतीचा वापर केला जाईल. जेव्हा संयुक्त परीक्षा संपेल, तेव्हा हा विभाग परीक्षेचा सारांश देईल. एमपीएससी कम्बाइन्ड एक्झाम पॅटर्नमध्ये परीक्षेची रचना आणि शैलीची माहितीही दिली जाणार आहे.

एमपीएससीने (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) 11, 25 सप्टेंबर आणि 15, 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी एमपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षा (2020 परीक्षा चक्र) आयोजित केली. जे उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतील त्यांना मुलाखत परीक्षेत (फक्त पीएसआयसाठी) परवानगी दिली जाईल.

MPSC संयुक्त मुख्य विश्लेषण 2022 – मुख्य ठळक मुद्दे

तज्ज्ञांच्या मते, MPSC Combined Mains Analysis (2020 exam cycle) जाणून घेतल्यास परीक्षेची तयारी सुधारण्यास आणि आगामी परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत होते. इच्छुकाच्या परीक्षेच्या पुनरावलोकनाच्या आधारे, एमपीएससी संयुक्त मुख्य 2022 परीक्षा विश्लेषणाचे ठळक मुद्दे येथे दिले आहेत:

 • MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 11, 25 सप्टेंबर आणि 15, 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी घेण्यात येणार आहे.
 • परीक्षेचे माध्यम मराठी आणि इंग्रजी
 • एकूण प्रश्नांची संख्या 100 आहे.
 • परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने (OMR-आधारित) घेण्यात आली.

\

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: परीक्षेचा नमुना

प्रश्नपत्रिकेवर आधारित MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षेचे महत्त्वाचे तपशील येथे आहेत:

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022

प्रश्नांची संख्या

एकूण 200 प्रश्न (प्रत्येक पेपरमध्ये 100 प्रश्न)

एकूण गुण

400 गुण (प्रत्येक पेपरमध्ये 200 गुण)

निगेटिव्ह मार्किंग

0.5

निवडींची संख्या

4

परीक्षेचा कालावधी

60 मिनिटे

चाचणी प्रकार

MCQs

माध्यम

मराठी आणि इंग्रजी भाषा

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022: परीक्षेची अडचण पातळी

आम्ही प्रत्येक विभाग/विभागासाठी MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 ची अडचण पातळी सादर केली आहे. उमेदवार विभागवार तक्त्यामध्ये प्रश्नांची पातळी तपासू शकतात:

पेपर काठिण्यपातळी
पेपर  मध्यम
पेपर 2 (PSI) मध्यम
पेपर 2 (ASO) मध्यम
पेपर 2 (STI) मध्यम

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022 – चांगले प्रयत्न

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण, 2022 आणि परीक्षेत बसलेल्या इच्छुकांनी सामायिक केलेल्या पुनरावलोकनानुसार, Byjus’ Exam Prep तज्ञांकडून Good Attempts दिले जातील.

Date & Day Subject Good Attempts
11 September (Sunday) Paper 1 75-80
25 September (Sunday) Paper 2 (PSI) 70-75
15 October (Saturday) Paper 2 (STI) 65-70
16 October (Saturday) Paper 2 (ASO) 65-70

MPSC संयुक्त मुख्य 2022: प्रश्नांचे गुणांचे वजन

खालील तक्त्यामध्ये, MPSC संयुक्त मुख्य 2022 पेपरचे प्रश्नचिन्हांचे वेटेज दिले आहे:

पेपर 1 (11 Sept 2022)

खालील तक्त्यात एमपीएससी संयुक्त मुख्य पेपर 1 (2020 परीक्षा चक्र) साठी प्रश्नचिन्ह वेटेज दिले आहे:

Subjects

Number of questions

Total Marks

Marathi Language (मराठी)

 50 100 

English Language (इंग्रजी)

 30 60 

General knowledge (सामान्य ज्ञान)

 20 40 

Total

 100 200 

पेपर 2 PSI (25th Sept 2022)

खालील तक्त्यात एमपीएससी संयुक्त मुख्य पेपर 2: PSI साठी प्रश्नचिन्ह वेटेज दिले आहे:

Subjects

Number of questions

Total Marks

Logical Reasoning

 15  30

Geography of Maharashtra

 10  20

History of Maharashtra

 10  20

Indian Constitution

 10  20

Major Acts and Laws

 55  110

Total

 100 200

Paper 2: STI (15th Oct 2022)

खालील तक्त्यात एमपीएससी संयुक्त मुख्य पेपर 2: STI साठी प्रश्नचिन्ह वेटेज दिले आहे:

Subjects

Number of questions

Total Marks

Logical Reasoning

15

30

Geography of Maharashtra

10

20

History of Maharashtra

10

20

Indian Constitution

10

20

Economy

55

110

Total

100

200

Paper 2: ASO (16 Oct 2022)

खालील तक्त्यात एमपीएससी संयुक्त मुख्य पेपर 2: ASO साठी प्रश्नचिन्ह वेटेज दिले आहे:

Subjects

Number of questions

Total Marks

Logical Reasoning

15 30

Geography of Maharashtra

10 20

History of Maharashtra

10 20

Indian Constitution

55 110

Planning

10 10

Total

100

200

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार पुनरावलोकन

एमपीएससी संयुक्त मुख्य 2022 परीक्षेत बसलेले उमेदवार विभागवार पुनरावलोकन पाहू शकतात:

Paper 1 (11 Sept 2022)

एमपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक एक मध्ये तीन Sections असतात: ज्यात मराठी व्याकरण, इंग्रजी व्याकरण व सामान्य-ज्ञान यांचा समावेश असतो. मराठी व्याकरणावर 50 प्रश्न, तर इंग्रजी व्याकरणावर 30 व सामान्य ज्ञान यावर 20 प्रश्न, अशी या पेपरची रचना असते. पेपर चे एकूण स्वरूप बघितले, तर पेपर हा मध्यम स्वरूपाचा होता. परंतु सामान्य ज्ञान या घटकावरील प्रश्न सोपे होते. फक्त मराठी व इंग्रजी वरील प्रश्नांचा दर्जा हा मध्यम प्रकाराचा होता.

पेपर एक मध्ये खालील घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते:

MPSC Combined Mains: Section-wise Review
Marathi English General Knowledge
धातु Passage E-गोपाला एप्लीकेशन
सर्वनाम Identify the correct statement जनस्थान पुरस्कार 2021
विरुद्धार्थी Correct synonym कवचकुंडल मोहीम
शब्द Prefix जागतिक शांतता निर्देशांक
अव्यय Identify punctuated पुस्तक
म्हणी Antonyms नवीन शैक्षणिक धोरण 2020
प्रयोग Spelt correctly अपाचे
उतारा Meaning of underline world देवी शक्ती मोहीम
शब्दसिद्धी Positive degree E-श्रम पोर्टल
वाक्प्रचार गेल ऑम्लेट यांची पुस्तके
लिंग माहिती अधिकार अधिनियम 2005
पर्यायी शब्द महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
सामान्य रूप
स्वरमाला
विशेषण प्रकार
विधानांचा प्रकार

PSI Paper 2 (25th Sept 2022)

एमपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षा 2020 साठी 25 सप्टेंबर 2022 रोजी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. संपूर्ण पेपर हा ‘मध्यम’ संवर्गातील होता. कायदे या घटकावर जवळपास पंचावन्न प्रश्न विचारले होते. लॉजिकल रिझनिंग वर 15 प्रश्न व सामान्य ज्ञान या विषयावर जवळपास तीस प्रश्न विचारण्यात आले होते.

पेपर 2 (PSI) मध्ये खालील घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते:

कायदे सामान्य ज्ञान
भारतीय दंड संहिता 1860
महाराष्ट्रातील शहरीकरण
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973
बॉक्साइट चे उत्पादन
भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम 1872
दैनिक तापमान कक्षा
महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम 2005
भीमा नदीची उपनदी
हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961
जिल्ह्यांच्या सीमा
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम 1993
फयान चक्रीवादळ
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अधिनियम 1989 वनक्षेत्रे
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 प्रवरा नदी

STI Paper 2 (To be notified)

एसटीआय हा पेपर यावेळी ‘मध्यम’ स्वरूपाचा होता. खूप जास्त अवघड व सोपे प्रश्न या प्रश्नपत्रिकेत नव्हते. जवळपास 55 प्रश्न अर्थव्यवस्था या घटकावर विचारलेले होते आणि उर्वरित GS या घटकावर विचारले होते.

MPSC Combined Mains: STI Section-wise Review
दिशा वरील प्रश्न जगन्नाथ शंकर शेठ वन विकास महामंडळ
सत्य विधाने तरुण मराठा पक्ष महाराष्ट्रातील खाण क्षेत्र
कॅलेंडर विष्णुबुवा ब्रह्मचारी चक्रीवादळ
नैसर्गिक संख्या क्रांतिकारी उपक्रम राष्ट्रीय उद्यान
वय यावरील प्रश्न महाराष्ट्र विधान परिषदेतील संख्याबळ नदीच्या उपनद्या
वेन आकृती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महत्वाची ऐतिहासिक घटना
गुणोत्तर प्रमाण केंद्रशासित प्रदेश एल्फिस्टन कॉलेज
जनगणना 2011 सरकारिया आयोग ७३वी घटनादुरुस्ती
म्हाडा संस्था राज्य धोरणांचे निर्देशक तत्त्व प्रशासकीय विभाग
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल माहितीचा अधिकार मूलभूत कर्तव्य

ASO Paper 2 (To be notified)

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये तुम्हाला ASO च्या पेपर मध्ये कोण कोणत्या घटकावर प्रश्न विचारले होते यासंबंधीचे माहिती देण्यात आली आहे.

MPSC Combined Mains: ASO Section-wise Review
वृत्तपत्र
राज्य धोरणाचे निर्देशक तत्व
समाजसुधारक
भारताच्या संविधान सभेच्या विविध समिती
हिंदू महासभा विधानसभा
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
भारताचे राष्ट्रपती
कृष्णराव भालेकर
उच्च न्यायालय
सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक विमा राज्यसभा
मूलभूत हक्क मुख्यमंत्री
भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना
महाराष्ट्र गुजरात राज्य
आंतरराज्य परिषद
केंद्रीय राज्य विधान संबंध
संविधान सभेच्या महिला सदस्य
त्रि राज्य योजना

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022, अडचण पातळी, प्रश्न नमुना, प्रयत्न

MPSC संयुक्त मुख्य अपेक्षित कट ऑफ 2022

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण आणि पुनरावलोकनानुसार, परीक्षेसाठी अपेक्षित कट-ऑफ खाली दिले आहेत.

 • MPSC संयुक्त मुख्य 2022 अपेक्षित कट-ऑफ – (सूचित केले जाईल)

MPSC संयुक्त मुख्य 2022: विचारलेले प्रश्न

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये खालील प्रश्न विचारण्यात आले:

Paper 1 (11 Sept 2022)

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 (Paper 1) मध्ये खालील प्रश्न विचारण्यात आले होते: 

 • ‘तिरस्कार’ या शब्दाच्या संधीची फोड
 • ‘एक रुपयास दोन चिकू मिळतात.’ या विधानातील अधोरेखित शब्दातील ‘स’ हा चतुर्थीचा प्रत्यय कोणता अर्थ सूचित करतो ?
 • ‘कन्या’ या शब्दासाठी समानार्थी योग्य शब्द कोणता ?
 • “चोर सोडून संन्याशाला फाशी देऊन चालणार नाही,” या विधानाचे प्रश्नार्थक रूपांतर काय होईल ?
 • ‘चला ! आता विडा द्या.’ या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा.
 • ‘संत भक्तीने देवाला वश करतात’ या वाक्यातील अधोरेखित शब्दातील नाम प्रकार ओळखा.
 • ‘सलगी’ चा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?
 • मागून’ आला नि तिखट झाला,” हे विधान कोणत्या विशेषण प्रकारातील आहे ?
 • अमृता प्रीतमच्या शोधयात्रेत तिला मिळालेली अनमोल भेट कोणती ?
 • इमरोजच्या मते प्रेम म्हणजे काय ?
 • Men will not be wise by_______
 • A feature of each new weapon is that it_______
 • The hope which has never been fulfilled is that_____
 • The most suitable title for this passage is______
 • Identify the correct sentence/s.
 • Choose the correct synonym for ‘Obstinate’ from the following:
 • Which of the following word(s) best explain(s) the phrase Medicine given to counteract poison or disease?
 • Which of the following word(s) mean(s) the same as Firmament?
 • Point out the sentences that are without any prefixes.
 • ”इ-गोपाल’ अॅप्लीकेशन काय आहे ?
 • कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान तर्फे दर दोन वर्षांनी दिला जाणारा जनस्थान पुरस्कार 2021 मध्ये आला ——-यांना देण्यात आला.
 • दर दिवशी 15 लाख कोविंड लसीच्या मात्रा देण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या मोहिमेचे नाव काय आहे ?
 • खालीलपैकी कोणत्या देशाचा 2021 च्या इन्स्टिटयुट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस, ऑस्ट्रेलिया ने तयार केलेल्या जागतिक शांतता निर्देशांकामध्ये प्रथम क्रमांक जाहीर झाला आहे ?.
 • ‘नव शैक्षणिक धोरण, 2020’ संबंधी पुढीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ?

PSI Paper 2 (25th Sept 2022)

 • भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 230 बाबत विषम शोधा.
 • भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 36 नुसार खालील उत्तर द्या:
 • भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत संबंधित तरतुदीसह गुन्हा जुळवा
 • भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कोणत्या प्रकरणात निवडणुकांसंबंधीचे गुन्हे समाविष्ट आहेत?
 • ‘अ’ ‘ब’ ला पत्नीचा खून करण्यास प्रवृत्त करतो. ‘बी’ सहमत आहे, परंतु गुन्हा करत नाही. भारतीय दंड संहिता अंतर्गत ‘अ’ कोणती शिक्षा आहे?
 • भारतीय दंड संहितेच्या कलम 82 नुसार, कोणत्या वयाच्या मुलाने केलेली कोणतीही गोष्ट गुन्हा मानली जात नाही?
 • भारतीय दंड संहितेच्या खालीलपैकी कोणते प्रकरण केवळ धर्माशी संबंधित गुन्ह्यांशी संबंधित आहे?
 • फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या खालीलपैकी कोणत्या कलमात चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त केलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचा उल्लेख आहे?

STI पेपर 2 (15 ऑक्टोबर 2022)

 • सोलापूर नगरपरिषदेच्या इमारतीवरील राष्ट्रध्वज खाली उतरवण्यास _______ने नकार दिला.
 • जगन्नाथ शंकरशेठ हे ______ चे संस्थापक जनक म्हणून ओळखले जातात.
 • दिनकरराव जवळकर यांनी ‘विजय मराठा’ या वृत्तपत्रात कोणत्या टोपण नावाने लेखन केले?
 • तरुण मराठा पक्षाची स्थापना कोणी केली?
 • विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांना ‘कम्युनिझमचे पहिले प्रवर्तक’ कोणी म्हटले?
 • राष्ट्र ही ‘एकीकृत लोक’ अशी व्याख्या कोणी केली?
 • _____ हे नाशिक येथील क्रांतिकारी उपक्रमांचे नेते होते.
 • महाराष्ट्र विधान परिषदेने नोव्हेंबर 2021 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार कोणत्या राजकीय पक्षाच्या महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सर्वाधिक जागा आहेत?
 • कार्यकाळानुसार योग्य क्रमाने व्यवस्था करा (महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री)
 • भारतातील कोणती राज्ये केंद्रशासित प्रदेशाच्या श्रेणीतून राज्य म्हणून पदोन्नत झाली आहेत?
 • सरकारिया आयोग खालीलपैकी कोणत्याशी संबंधित आहे?
 • खालीलपैकी कोणते राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची उदाहरणे आहेत?

ASO पेपर 2 (16 ऑक्टोबर 2022)

 • राज्यातील ग्रामीण भागात घरबांधणी योजना केव्हा व कोणती सुरू झाली?
 • 17-05-2021 मध्ये कोणत्या चक्री वादळाचा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर परिणाम झाला?
 • 25 सप्टेंबर 1916 रोजी डॉ. अॅनी बेझंट यांनी मद्रास येथे कोणत्या संघटनेची स्थापना केली?
 • विविध प्रदेशांतील लोक इतर संस्कृती आणि भाषांशी परिचित व्हावेत यासाठी ____ अंतर भारतीची संकल्पना मांडली.
 • हंटर कमिशनमुळे कोणते बदल झाले?
 • अलाहाबाद येथे 1910 मध्ये हिंदू महासभेची स्थापना झाली. त्याचे मुख्यालय कोठे होते?
 • शेतकरी आणि कामगार हे राष्ट्राचे खरे भक्कम आधारस्तंभ आहेत, पण आता त्यांना त्रास होत आहे, असे सांगून त्यांची व्यथा कोणी व्यक्त केली?
 • 26 नोव्हेंबर 1949 पासून भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी लागू झाल्या?
 • भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणता क्रम योग्य आहे?

MPSC संयुक्त माघील वर्षाचे परीक्षा विश्लेषण

मागील वर्षी एमपीएससी संयुक्त परीक्षा विश्लेषण आगामी एमपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्वाचे आहे. कारण परीक्षेत प्रश्न कसे विचारले जातात, कोणत्या घटकावर जास्त प्रश्न विचारले जातात आणि किती प्रश्न विचारले जातात याचा अंदाज आपणच लावू शकतो.

खाली आम्ही एमपीएससी संयुक्त मुख्य 2021 परीक्षेसाठी संपूर्ण परीक्षा विश्लेषण दिले आहे:

तारीख आणि दिवस पेपर काठीण्य पातळी Good Attempts
09 जुलै 2022 (शनिवार) पेपर 1 सोपे-मध्यम 70-75
17 जुलै 2022 (रविवारी) पेपर 2 (पीएसआय) सोपे-मध्यम 75-80
24 जुलै 2022 (रविवार) पेपर 2 (एएसओ) सोपे-मध्यम 70-75
31 जुलै 2022(रविवार) पेपर 2 (एसटीआय) मध्यम-कठीण 80-85

MPSC संयुक्त पेपर-निहाय विश्लेषण

खालील तक्त्यामध्ये, MPSC संयुक्त मुख्य 2022 पेपरचे प्रश्नचिन्हांचे वेटेज दिले आहे:

पेपर 1 (09 July 2022)

खालील तक्त्यामध्ये 09 जुलै 2022 रोजी घेण्यात आलेल्या पेपर 1 साठी विषयानुसार महत्त्व दिले आहे:

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मराठी भाषा (मराठी)

50

100

इंग्रजी भाषा (इंग्रजी)

30 60

सामान्य ज्ञान

20 40

एकूण

100 200

पेपर 2 (17 July 2022): PSI

खालील तक्त्यामध्ये 17 जुलै 2022 रोजी घेण्यात आलेल्या PSI पदाच्या पेपर 2 साठी विषयानुसार महत्त्व दिले आहे:

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

लॉजिकल रिझनिंग

15 30

महाराष्ट्राचा भूगोल

10 20

महाराष्ट्राचा इतिहास

10 20

भारतीय संविधान

10 20

प्रमुख कायदा

55 110

एकूण 

100

200

Paper 2: STI (24 July 2022)

खालील तक्ता 24 जुलै 2022 रोजी आयोजित केलेल्या STI पोस्टच्या पेपर 2 साठी विषयानुसार गुण-संख्या देते:

Subjects

Number of questions

Total Marks

Logical Reasoning

15

30

Geography of Maharashtra

10

20

History of Maharashtra

10

20

Indian Constitution

10

20

Economy

55

110

Total

100

200

पेपर 2 (31st July 2022): ASO

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये तुम्हाला 31 जुलै 2022 रोजी झालेल्या पेपर क्रमांक दोन चे प्रश्न निहाय गुणसंख्या मिळणार आहे:

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

लॉजिकल रिझनिंग

15

30

महाराष्ट्राचा भूगोल

10 20

महाराष्ट्राचा इतिहास

10 20

भारतीय संविधान

55 110

अर्थव्यवस्था

10 20

एकूण 

100

200

To access the content in English, click here: MPSC Combined Mains Analysis 2022

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium