hamburger

MPSC Management Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC Management Syllabus: Management knowledge remains useful for aspirants even after clearing the MPSC exam. Because it is an integral part of the job of a civil service officer, management knowledge gained during MPSC preparation is beneficial not only during the MPSC exam but also in every field of work. Candidates who have completed a degree in management or are working as managers will find this an ideal optional subject.

In this article, we have given the complete Management syllabus for the MPSC Exam, and also, download the pdf.

या लेखात आम्ही एमपीएससी परीक्षेसाठी संपूर्ण व्यवस्थापन अभ्यासक्रम दिला आहे; तसेच, पीडीएफ डाउनलोड करा.

Download MPSC Management Syllabus PDF

It is straightforward to download MPSC Management Syllabus by clicking on the link below. Besides the optional syllabus, candidates should also cover the MPSC Syllabus in an organized and comprehensive manner.

MPSC Management Syllabus, Download PDF

MPSC Management Syllabus 2023

MPSC Management Syllabus includes subjects applicable to the job role of a civil service officer & day-to-day management of office duties. As a result, management has become a popular choice among MPSC aspirants, especially MBA applicants. The management Syllabus for the MPSC exam provides aspirants with the basics of operations management, which is helpful for all future managers. Moreover, the easy availability of resources to include in the management optional syllabus for MPSC motivates the aspirants to choose this subject as optional.

MPSC Management Syllabus Topics
Paper 1 Managerial Function and Processes
Organizational Behavior and Design
Human Resource Management
Accounting for Managers
Financial Management
Marketing Management
Paper 2 Quantitative Techniques and Design Making
Production and Operations Management
Management Information System
Government Business Interface
Strategic Cost Management
International Business

MPSC Management Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus PDF

एमपीएससी व्यवस्थापन अभ्यासक्रम : आढावा

एमपीएससी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमात नागरी सेवा अधिकाऱ्याच्या नोकरीच्या भूमिकेला लागू होणारे विषय आणि कार्यालयीन कर्तव्यांचे दैनंदिन व्यवस्थापन यांचा समावेश होतो. परिणामी, एमपीएससीच्या इच्छुकांमध्ये, विशेषत: एमबीए अर्जदारांमध्ये व्यवस्थापन ही एक लोकप्रिय निवड बनली आहे. एमपीएससी परीक्षेचा व्यवस्थापन अभ्यासक्रम इच्छुकांना ऑपरेशन्स मॅनेजमेंटच्या मूलभूत गोष्टी प्रदान करतो, जे भविष्यातील सर्व व्यवस्थापकांसाठी उपयुक्त आहे. शिवाय, एमपीएससीसाठी व्यवस्थापन वैकल्पिक अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यासाठी संसाधनांची सहज उपलब्धता इच्छुकांना हा विषय वैकल्पिक म्हणून निवडण्यास प्रवृत्त करते.

MPSC व्यवस्थापन अभ्यासक्रम विषय
MPSC व्यवस्थापन अभ्यासक्रम पेपर 1 व्यवस्थापकीय कार्य आणि प्रक्रिया
संस्थात्मक वर्तन आणि रचना
मानव संसाधन व्यवस्थापन
व्यवस्थापकांसाठी लेखांकन
आर्थिक व्यवस्थापन
विपणन व्यवस्थापन
MPSC व्यवस्थापन अभ्यासक्रम पेपर 2 परिमाणात्मक तंत्र आणि डिझाइन मेकिंग
उत्पादन आणि ऑपरेशन्स व्यवस्थापन
व्यवस्थापन माहिती प्रणाली
सरकारी व्यवसाय इंटरफेस
धोरणात्मक खर्च व्यवस्थापन
आंतरराष्ट्रीय व्यापार

MPSC Management Syllabus for Paper 1

Paper 1 of the MPSC Management Syllabus includes 6 topics, further divided into subtopics such as managerial function, organizational behavior, HRM, and Financial & Marketing Management.

MPSC Management Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus PDF

MPSC Management Syllabus for Paper 2

Paper 2 Exam of the MPSC Management Syllabus contains 6 topics, further separated into subtopics such as decision making, management information system, and more.

MPSC Management Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus PDF

Preparation strategy for MPSC Management Syllabus

Follow the MPSC Preparation tips below to excel in the MPSC Management Syllabus:

  1. संपूर्ण अभ्यासक्रम बघा: उमेदवारांनी परीक्षेपूर्वी त्यांच्या संपूर्ण एमपीएससी व्यवस्थापन वैकल्पिक अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. एमपीएससी नोटिफिकेशनमधून तुम्हाला वर्णनात्मक अभ्यासक्रम प्राप्त होऊ शकतो किंवा तुम्ही अभ्यासक्रम पीडीएफ डाऊनलोड करू शकता, ज्यातून तुम्हाला महत्त्वाचे विषय शिकण्यास मदत मिळू शकते.
  2. महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करा: एमपीएससी मॅनेजमेंट वैकल्पिक अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासक्रमातील महत्त्वाचे विषय वेगळे करून घ्या. एकाधिक विषयांचे वेटेज जाणून घेण्यासाठी आपल्याला MPSC Question Paper चा सराव करणे आणि सोडवणे आवश्यक आहे.
  3. छोट्या नोट्स डिझाइन करा: उमेदवाराने सूत्र, परिभाषा, महत्त्वाच्या संकल्पना अशा विशिष्ट विषयांसाठी छोट्या छोट्या नोट्स बनवल्या तर ती खूप चांगली सवय आहे. सहजपणे समजून घेण्यासाठी, आपण फ्लो चार्ट किंवा आकृती देखील डिझाइन करू शकता जे आपल्याला संकल्पना जलद गतीने शिकण्यास आराम देतील.
  4. सैद्धांतिक संकल्पनांचा अभ्यास केला पाहिजे: उमेदवाराने एमपीएससी मॅनेजमेंट सिलॅबसच्या सैद्धांतिक संकल्पना उपलब्ध असलेल्या प्रमाणित पुस्तकांमधून आणि नोट्समधून सखोलपणे पार पाडल्या पाहिजेत.

width=100%

Booklist for MPSC Management Syllabus

Given below is the organized list of MPSC Books to which candidates can refer for the preparation of the MPSC Management Syllabus:

Important Books Publisher Name
Cost and Management Accounting MN Arora
Operations Management Heizer and Render
Business Environment AC Fernando
International Business Hill and Jain
Fundamental of Management DeCenzo, Agarwal, Bhattacharya & Robbins
Human Resource Management K Aswathappa
Strategic Management Hill and Jones
Marketing Management Philip Kotler
Financial Management Prasanna Chandra

MPSC Optional Subject Syllabus

खाली तुम्हाला एमपीएससीच्या इतर वैकल्पिक विषयांच्या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे:

List of MPSC Optional Subjects Syllabus
MPSC Agriculture Syllabus
MPSC Anthropology Syllabus
MPSC Chemistry Syllabus
MPSC Zoology Syllabus
MPSC Sociology Syllabus
MPSC History Syllabus
MPSC Mechanical Engineering Syllabus
MPSC Public Administration Syllabus
MPSC Commerce and Accountancy Syllabus MPSC Electrical Engineering Syllabus
MPSC Mathematics Syllabus MPSC Philosophy Syllabus
MPSC Political Science Syllabus MPSC Psychology Syllabus
MPSC Marathi Literature Syllabus MPSC Statistics Syllabus
MPSC Management Syllabus MPSC Geography Syllabus
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium