hamburger

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus: Candidates preparing for the MPSC Exam should carefully check the syllabus of the compulsory and optional papers. MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science are optional subjects that candidates must choose while applying for the MPSC examination. Those with relevant backgrounds can choose these papers as Paper VI and Paper VII during MPSC Mains. Such candidates must carefully check the MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus. The preparation of this paper should be done strictly according to the syllabus prescribed by the commission.

In this article, we have provided the complete syllabus for Animal Husbandry & Veterinary Science & also download the syllabus PDF from the given link. 

या लेखात, आम्ही पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञानासाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम प्रदान केला आहे आणि दिलेल्या लिंकवरून अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड करा.

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus: Download PDF

There are 2 papers in the MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science syllabus; Paper 1 & Paper 2. Make sure you don’t neglect any subject as each subject is essential to obtain good marks. Aspirants can easily download the MPSC Syllabus for Animal Husbandry and Veterinary Science in English by clicking on the link below. 

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science, Download PDF

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus: Overview

Animal Husbandry and Veterinary Science is a special subject in the optional curriculum. Animal Husbandry & Veterinary Science as an optional course is an option for MPSC Exam aspirants with backgrounds in dairy or meat business, medicine, and those who are veterinary doctors themselves. The nature of the Animal Husbandry and Veterinary Science course of MPSC means that the chances of scoring good marks are very high. This increases the chances of MPSC aspirants getting selected in their overall marks.

MPSC Syllabus for Animal Husbandry and Veterinary Science Topics
MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus Paper 1
Animal Nutrition
Animal Physiology
Animal Reproduction
Livestock Production and Management
Genetics and Animal Breeding
Extension
MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus Paper 2
Anatomy, Pharmacology, and Hygiene
Animal Diseases
Veterinary Public Health
Milk and Milk Production Technology
Meat, Hygiene, and Technology

MPSC पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान अभ्यासक्रम : आढावा

वैकल्पिक अभ्यासक्रमात पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकशास्त्र हा विशेष विषय आहे. पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान हा पर्यायी अभ्यासक्रम म्हणून एमपीएससी परीक्षा इच्छुकांसाठी एक पर्याय आहे, ज्यात डेअरी किंवा मांस व्यवसाय, औषधाची पार्श्वभूमी आहे आणि जे स्वत: पशुवैद्यकीय डॉक्टर आहेत त्यांच्यासाठी एक पर्याय आहे. एमपीएससीच्या पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यक विज्ञान अभ्यासक्रमाचे नेमके स्वरूप म्हणजे चांगले गुण मिळवण्याची शक्यता खूप जास्त असते. यामुळे एमपीएससीच्या इच्छुकांची त्यांच्या एकूण गुणांमध्ये निवड होण्याची शक्यता वाढते.

पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञानासाठी MPSC अभ्यासक्रम विषय
MPSC पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान अभ्यासक्रम पेपर 1
प्राण्यांचे पोषण
प्राणी शरीरविज्ञान
प्राणी पुनरुत्पादन
पशुधन उत्पादन आणि व्यवस्थापन
आनुवंशिकता आणि प्राणी प्रजनन
विस्तारित
MPSC पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान अभ्यासक्रम पेपर 2
शरीरशास्त्र, फार्माकोलॉजी आणि स्वच्छता
प्राण्यांचे आजार
पशुवैद्यकीय सार्वजनिक आरोग्य
दूध आणि दूध उत्पादन तंत्रज्ञान
मांस, स्वच्छता आणि तंत्रज्ञान

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus for Paper 1

Candidate must know about MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Paper 1 Syllabus. Below we have given the complete MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Optional syllabus for Paper 1. It has 6 topics which are further divided into sub-topics.

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus for Paper 2

Candidates are required to study 5 topics for MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Optional Course Paper 2 Exam, which are further divided into sub-topics. Below we have given the complete MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Optional syllabus for Paper 2:

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus: Preparation Strategy

Below are some basic MPSC Preparation Tips for covering the entire MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus.

संपूर्ण MPSC पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान अभ्यासक्रम कव्हर करण्यासाठी काही मूलभूत तयारी टिपा खाली दिल्या आहेत.

  1. परीक्षेपूर्वी तुम्ही संपूर्ण MPSC पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान अभ्यासक्रम काळजीपूर्वक पहा आणि त्याचे विश्लेषण केले पाहिजे.
  2. अभ्यासक्रमातील महत्त्वाच्या विषयांची तयारी करून नियमितपणे त्यांची उजळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.
  3. नेहमी तुमच्या स्वतःच्या नोट्स तयार करण्याचा प्रयत्न करा, कारण ते तुम्हाला अभ्यासक्रम सुधारण्यात मदत करेल. तुमच्या नोट्समध्ये महत्त्वाचे मुद्दे, शब्दावली आणि संकल्पना जोडा आणि नीट अभ्यास करा.
  4. तुमचे उद्दिष्ट बनवा कारण तुमच्या त्रुटी ओळखणे आणि त्यानुसार त्या दुरुस्त करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक उमेदवाराला भारत सरकारच्या अंतर्गत सिव्हिल सर्व्हंट म्हणून काम करायचे असते. परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी, तुम्ही वेळापत्रक बनवावे आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे.
  5. उमेदवारांनी MPSC Question Paper सोडवणे आवश्यक आहे कारण ते त्यांना परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यात मदत करेल. ते सोडवण्याचा प्रयत्न करा कारण त्यात बरेच महत्त्वाचे प्रश्न आहेत जे तुम्हाला तुमच्या परीक्षेसाठी तयार करतील. तुमचा MPSC Syllabus पूर्ण केल्यानंतर, मॉक चाचण्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा, कारण यामुळे तुमचा लेखनाचा वेग वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या परीक्षेसाठी आधीच चांगली तयारी होईल.

MPSC Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus: Best Books

Some of the MPSC Books through which you can prepare for the Animal Husbandry and Veterinary Science syllabus are given below:

Important Books Publisher Name
A guide on forest Entomology Regupathy
A Textbook Of Animal Husbandry G C Banerjee
Biotech’s Dictionary Of Animal Husbandry Daya Publishing
Biotechnology Expanding Horizons B D Singh, Kalyani Publishers
Textbook Of Animal Diseases Ashok Kumar, Sonali Publication
Basics Of Animal Physiology Monalisa Kar, Anmol Publishers
Advanced Animal Nutrition D. V Reddy
Agricultural Economics S Subba Reddy
Animal husbandry & veterinary science T.N. Palanivelu

MPSC Optional Subject Syllabus

खाली तुम्हाला एमपीएससीच्या इतर वैकल्पिक विषयांच्या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे:

List of MPSC Optional Subjects Syllabus
MPSC Agriculture Syllabus
MPSC Anthropology Syllabus
MPSC Chemistry Syllabus
MPSC Zoology Syllabus
MPSC Sociology Syllabus
MPSC History Syllabus
MPSC Mechanical Engineering Syllabus
MPSC Public Administration Syllabus
MPSC Commerce and Accountancy Syllabus MPSC Electrical Engineering Syllabus
MPSC Mathematics Syllabus MPSC Philosophy Syllabus
MPSC Political Science Syllabus MPSC Psychology Syllabus
MPSC Marathi Literature Syllabus MPSC Statistics Syllabus
MPSC Management Syllabus MPSC Geography Syllabus
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium