MPSC Marathi Literature Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus PDF

By Ganesh Mankar|Updated : September 23rd, 2022

MPSC Marathi Literature Syllabus: MPSC Marathi Literature syllabus includes Marathi grammar, the history of the Marathi language, and its dialects. Marathi is the primary state language of Maharashtra and is spoken by people in parts of Madhya Pradesh & Karnataka. Unlike other Literature papers, MPSC Marathi Literature Syllabus covers concepts related to Linguistics in general science, such as essential functions of the Marathi language, factors affecting the development of dialects, etc. Apart from this, the MPSC Marathi Literature syllabus also includes criticism of various works of famous authors, poetry, and prose.

byjusexamprep

In this article, we have given the Marathi Literature syllabus for MPSC Exam. Also, download the MPSC Marathi Literature Syllabus PDF in Marathi & English. 

या लेखात, आम्ही एमपीएससी परीक्षेसाठी संपूर्ण मराठी साहित्य अभ्यासक्रम दिलेला आहे; तसेच, MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम PDF मराठी आणि इंग्रजीमध्ये डाउनलोड करा.

Table of Content

Download MPSC Marathi Literature Syllabus PDF

Before starting the preparation for the MPSC Marathi literature subject, aspirants must go through the MPSC Marathi literature syllabus properly to understand its topics. Aspirants should only focus on those topics & divide their time accordingly to get good marks. We suggest taking a printout of the MPSC Syllabus & keeping it with you while preparing. Here is a direct link to download the MPSC Marathi literature syllabus in both Marathi and English.

MPSC Marathi Literature Syllabus, Download PDF (English)

MPSC Marathi Literature Syllabus, Download PDF (Marathi)

MPSC Marathi Literature Syllabus 2023

Like other optional subjects in the MPSC exam, the MPSC Marathi Literature optional is divided into two papers. Both papers contain a total of 500 marks, out of which each paper carries 250 marks. Candidates must be eager to score well in this paper as it will play a vital role in getting selected for MPSC Exam. An effective strategy will make preparing for MPSC Marathi Literature Optional Course easy.

MPSC Marathi Literature Syllabus
Paper 1Language and Folk-lore
History of Literature and Literary Criticism
Paper 2Prose
Poetry

MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम: आढावा

byjusexamprep

एमपीएससी परीक्षेतील इतर ऐच्छिक विषयांप्रमाणेच, एमपीएससी मराठी साहित्य पर्यायी दोन पेपरमध्ये विभागले गेले आहे. दोन्ही पेपरमध्ये एकूण 500 गुण आहेत, त्यापैकी प्रत्येक पेपरमध्ये 250 गुण आहेत. या पेपरमध्ये चांगले गुण मिळविण्यासाठी उमेदवार उत्सुक असले पाहिजेत कारण एमपीएससी परीक्षेसाठी निवड होण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावेल. एक प्रभावी धोरण MPSC मराठी साहित्य पर्यायी अभ्यासक्रमाची तयारी सुलभ करेल.

MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम
MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम पेपर 1भाषा आणि लोककथा
साहित्याचा इतिहास आणि साहित्यिक टीका
MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम पेपर 2गद्य
कविता

MPSC Marathi Literature Syllabus for Paper 1

MPSC Marathi literature Paper 1 is divided into 2 sections, section-A & section B. Section-A includes Nature & Functions of Marathi Language, Dialects of Marathi, Marathi Grammar, Nature, and kinds of Folk-lore. Section B contains the History of Marathi Literature & Literary Criticism. Below candidates can find the completeMPSCMarathi literature syllabus for Paper 1:

byjusexamprep

MPSC Marathi Literature Syllabus for Paper 2

MPSC Marathi literature paper 2 is divided into 2 sections, Section-A & Section B. Both sections include the 'Textual study of prescribed literary works. This paper 2 tests the first-hand reading of prescribed texts & the critical ability of the aspirants. Below candidates can find the completeMPSCMarathi literature syllabus for Paper 2:

byjusexamprep

MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम पेपर 1

एमपीएससी मराठी साहित्य पेपर 1 हा 2 विभागांमध्ये विभागलेला आहे, विभाग-अ आणि विभाग ब. विभाग-अ मध्ये मराठी भाषेचे स्वरूप आणि कार्ये, मराठीच्या बोली, मराठी व्याकरण, निसर्ग आणि लोककथा यांचा समावेश आहे. विभाग ब मध्ये मराठी साहित्य आणि साहित्य समीक्षेचा इतिहास आहे. खाली उमेदवार पेपर 1 साठी संपूर्ण MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम शोधू शकतात:

MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम: पेपर-I
विभाग-अ : भाषा आणि लोकविद्या
1) भाषेचे स्वरूप व कार्ये (मराठी संदर्भात)
 • भाषा ही एक सूचक प्रणाली आहे: लँग आणि पॅरोल; मूलभूत कार्ये; काव्यभाषा; प्रमाण भाषा आणि बोलीभाषा; सामाजिक मापदंडानुसार भाषेचे विविधता.
 • तेराव्या शतकातील व सतराव्या शतकातील मराठीची भाषिक वैशिष्ट्ये.
2) मराठी अहिराणीच्या बोली; वऱ्हाडी; डांगी
3) मराठी व्याकरण: भाषणाचे भाग; केस-प्रणाली; प्रयोग-विचार (स्वर)
4) लोकविद्येचे स्वरूप व प्रकार (मराठीच्या विशेष संदर्भासह): लोक-गीत, लोककथा, लोकनाट्य
विभाग-ब : साहित्याचा इतिहास आणि वाङ्मयीन टीका
मराठी साहित्याचा इतिहास 1. सुरुवातीपासून इ.स.1818 पर्यंत पुढील विशेष संदर्भासह : महानुभाव लेखक, वारकरी कवी, पंडित कवी, शाहीर, बखर साहित्य.
2. 1850 ते 1990 या काळात पुढील प्रमुख प्रकारांतील घडामोडींचा विशेष संदर्भ घेऊन : कविता, कथा (कादंबरी व लघुकथा), नाटक; आणि प्रमुख साहित्यिक प्रवाह आणि चळवळी, रोमँटिक, वास्तववादी, आधुनिकतावादी, दलित ग्रामीण, स्त्रीवादी.
वाङ्मयीन टीका (साहित्यिक टीका) 1. साहित्याचे स्वरूप आणि कार्य;
2. साहित्याचे मूल्यमापन;
3. टीकाचे स्वरूप, उद्दिष्टे आणि पद्धती;
4. साहित्य, संस्कृती आणि समाज.

byjusexamprep

MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम पेपर 2

MPSC मराठी साहित्य पेपर 2 2 विभागांमध्ये विभागलेला आहे, विभाग-A आणि विभाग B. दोन्ही विभागांमध्ये 'विहित साहित्यकृतींचा मजकूर अभ्यास समाविष्ट आहे. हा पेपर 2 विहित मजकूराचे प्रथम वाचन आणि इच्छुकांच्या क्षमतेची चाचणी करतो. खाली उमेदवार पेपर 2 साठी संपूर्ण MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम शोधू शकतात:

MPSC मराठी साहित्य अभ्यासक्रम: पेपर-II
विभाग-अ : गद्यविभाग-ब : कविता
(१) 'स्मृतीशाळा'(१) नामदेवांची अभंगवाणी' संपादन : इनामदार, रेळेकर, मिरजकर मॉडर्न बुक डेपो, पुणे
(२) महात्मा जोतिबा फुले "शेतकार्याचा आसूड; 'सार्वजनिक सत्यधर्म'(२) 'पैंजन' एड : एम.एन. अदवंत साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर
(३) एस.व्ही.केतकर 'ब्राह्मणकन्या;(३) रघुनाथ पंडित लिखित 'दमयंती-स्वयंवर'
(४) प्र.के.अत्रे 'साष्टांग नमस्कार'(४) बालकवींची 'बालकविंची कविता'
(५) शरच्चंद्र मुक्तिबोध 'जना हे वोळतु जेथे'(५) कुसुमाग्रजांची 'विशाखा'
(६) उद्धव शेळके 'शिलन'(६) विंदा करंदीकर लिखित 'मृदगंध'
(७) बाबुराव बागुल 'जेव्हा मी जात चोरली होती'(७) नारायण सुर्वे यांचे 'जहिरनामा'
(८) गौरी देशपांडे 'एकेक पान गलाव्या'(8) 'संध्याकाळच्या कविता' कृपेने
(९) पीआय सोनकांबळे 'आठवणींचे पक्षी'(9) नामदेव ढसाळ यांचे 'या सत्तेत जीव रमत नाही'

Preparation Strategy for MPSC Marathi Literature Syllabus

So those selected for the Marathi optional subject should plan a solid strategy to cover MPSC Marathi Literature Syllabus on time & have enough time for revision. Below we have given some MPSC Preparation tips for MPSC Marathi Literature Syllabus:

 • प्रथम, उमेदवारांना MPSC मराठी साहित्य वैकल्पिक अभ्यासक्रम योग्य प्रकारे माहित असणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांना तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विषयांचा शोध घेता येईल.
 • दुसरी पायरी म्हणजे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सर्व अभ्यास साहित्य गोळा करणे. उमेदवार काही संदर्भ पुस्तकांचे अनुसरण देखील करू शकतात. MPSC ची पुस्तके उमेदवारांच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील म्हणून उमेदवारांनी योग्य निवड करणे आवश्यक आहे.
 • उजळणीच्या कालावधीसाठी नोट्स बनवा जेणेकरून आपल्याला पुन्हा पुन्हा पुस्तकांकडे परत जावे लागणार नाही. हे आपला वेळ वाचवेल आणि आपली कार्यक्षमता देखील वाढवेल.
 • MPSC मराठी साहित्य वैकल्पिक अभ्यासक्रमातील महत्त्वाचे विषय समजून घेण्यासाठी MPSC Question Paper पहा.
 • जे उमेदवार एकाच वेळी MPSC प्रीलिम्स सिलॅबस आणि ऑप्शनल पेपरची तयारी करत आहेत, त्यांनी योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे.

Best books for MPSC Marathi Literature Syllabus 

MPSC Marathi literature preparation is incomplete and almost impossible without MPSC Books. However, it is essential to make the right choice while choosing books. That's why we have prepared a list of MPSC Marathi literature books you need for the MPSC exam. Below candidates can check all highly recommended books to cover the MPSC Marathi literature syllabus:

MPSC Marathi Literature Booklist
आधुनिक भाषाविज्ञान : सिद्धांत आणि उपयोजन – मिलिंद स. मालशे (लोकवाड्मय गृह प्रकाशन)साहित्य विचार – दत्तात्रेय पुंडे आणि स्नेहल तावरे (स्नेहवर्धन प्रकाशन )
अहिराणी मधील साहित्य – उदा. बहिणाबाईंच्या कविता (उत्तरात नेहमी वापरा) (मौलीवूड गाणे)अहिराणी भाषेचा अभ्यास (कोणतेही प्रकाशन चालेल)
वैदर्भी भाषेचा अभ्यास (कुठल्याही प्रकाशनाचे बेसिक पुस्तक)‘डांग्ज’ – लेखक: रणधीर बीट (पद्मगंधा प्रकाशन)
मराठी व्याकरण (महत्वाचे: कोणतीही दोनच पुस्तके वापरा)मराठी व्याकरणाचा अभ्यास – लीला गोविलकर
मो. रा. वाळिंबेमराठी व्याकरण – प्रकाश परब

MPSC Optional Subject Syllabus

खाली तुम्हाला एमपीएससीच्या इतर वैकल्पिक विषयांच्या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे:

List of MPSC Optional Subjects Syllabus
MPSC Agriculture Syllabus
MPSC Anthropology Syllabus
MPSC Chemistry Syllabus
MPSC Zoology Syllabus
MPSC Sociology Syllabus
MPSC History Syllabus
MPSC Mechanical Engineering Syllabus
MPSC Public Administration Syllabus
MPSC Commerce and Accountancy SyllabusMPSC Electrical Engineering Syllabus
MPSC Mathematics SyllabusMPSC Philosophy Syllabus
MPSC Political Science SyllabusMPSC Psychology Syllabus
MPSC Marathi Literature SyllabusMPSC Statistics Syllabus
MPSC Management SyllabusMPSC Geography Syllabus

Comments

write a comment

MPSC Marathi Literature Syllabus FAQs

 • MPSC Marathi Literature syllabus of MPSC Exam includes Marathi grammar, the history of the Marathi language, and its dialects. Marathi is the primary state language of Maharashtra and is spoken by people in parts of Madhya Pradesh & Karnataka. Unlike other Literature papers, MPSC Marathi Literature Syllabus covers concepts related to Linguistics in general science, such as essential functions of the Marathi language, factors affecting the development of dialects, etc. 

 • Aspirants should only focus on those topics & divide their time accordingly to get good marks. We suggest taking a printout of the MPSC Syllabus & keeping it with you while preparing. Here is a direct link to download the MPSC Marathi literature syllabus in both Marathi and English.

  MPSC Syllabus & keeping it with you while preparing. Here is a direct link to download the MPSC Marathi literature syllabus in both Marathi and English.

  MPSC Marathi Literature Syllabus, Download PDF (English)

  MPSC Marathi Literature Syllabus, Download PDF (Marathi)

 • Below candidates can check all highly recommended MPSC Books to cover the MPSC Marathi literature syllabus:

  • आधुनिक भाषाविज्ञान : सिद्धांत आणि उपयोजन – मिलिंद स. मालशे (लोकवाड्मय गृह प्रकाशन)
  • अहिराणी मधील साहित्य – उदा. बहिणाबाईंच्या कविता (उत्तरात नेहमी वापरा) (मौलीवूड गाणे)
  • वैदर्भी भाषेचा अभ्यास (कुठल्याही प्रकाशनाचे बेसिक पुस्तक)
 • Aspirants can easily cover the MPSC Marathi literature optional syllabus in 5-6 months with an effective strategy. Aspirants must develop a robust study plan, give enough time to the revision, go through the MPSC Question Paper & attempt mock tests. 

 • The most scoring topics for MPSC Marathi Literature Syllabus Paper 1, are as follows:

  1. Nature and Functions of Language 
  2. Dialects of Marathi Ahirani
  3. Marathi Grammar Parts of Speech
  4. Nature and kinds of Folk-lore
 • The most important topics for MPSC Marathi Literature Syllabus Paper 2, are as follows:

  • Mahatma Jotiba Phule "Shetkaryacha Asud; 'Sarvajanik Satyadharma'
  • Gouri Deshpande 'Ekek Paan Galavaya'
  • P.I. Sonkamble 'Athavaninche Pakshi'
 • मराठी साहित्य वैकल्पिक विषयाचे एमपीएससी मुख्य परीक्षेत दोन पेपर असतात प्रत्येक पेपर हा दोन भागात विभागला गेलेला आहे. मराठी साहित्य वैकल्पिक विषय पेपर क्रमांक एक यात दोन विभाग आहेत पहिल्या विभागात भाषा आणि लोककथा व दुसऱ्या भागात साहित्याचा इतिहास आणि साहित्यिक टीका यांचा समावेश आहे.

 • इच्छुकांना प्रभावी रणनीतीसह 5-6 महिन्यांत एमपीएससी मराठी साहित्य वैकल्पिक अभ्यासक्रम सहज पणे कव्हर करता येईल. इच्छुकांनी एक मजबूत अभ्यास योजना विकसित करणे, उजळणीसाठी पुरेसा वेळ देणे, एमपीएससीची प्रश्नपत्रिका पाहणे आणि मॉक टेस्टचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

 • एमपीएससी मराठी साहित्य वैकल्पिक विषय पेपर क्रमांक एक मधील महत्वाचे घटक खालीलप्रमाणे:

  • भाषेचे स्वरूप व कार्ये
  • मराठी व्याकरण
  • साहित्याचे स्वरूप आणि कार्य
  • साहित्याचे मूल्यमापन

Follow us for latest updates