MPSC Law Syllabus 2023, Download Paper 1 & 2 Syllabus in Marathi & English

By Ganesh Mankar|Updated : September 12th, 2022

MPSC Law Syllabus 2023: MPSC Law subject is a popular choice among MPSC candidates with a background in Law, Finance, Management and Administration as an optional subject. The subjects covered in this course are constitutional and administrative law, international law, criminal law and more. Aspirants with a background in law will find the MPSC Law optional course relevant as the subject matter will be easier to cover.

byjusexamprep

Candidates are advised to go through the detailed MPSC Law optional syllabus & focus on the topics according to their weightage and strength. Plan & create an organized and efficient strategy to complete the course on time. Download MPSC Law Optional Syllabus PDF in English and Marathi to get started.

Table of Content

MPSC Law Syllabus 2023

MPSC Law Syllabus Exam consists of Paper 1 and Paper 2. Both papers are 250 marks, and the total marks are 500. Law Optional Syllabus for MPSC Exam 2023 has subjects like Constitutional Law, International Law, Criminal Law and many more. It is a perfect choice for lawyers or aspirants already preparing for judicial services.

byjusexamprep

MPSC Law Syllabus: Download PDF

You need to tap on the link below to download MPSC Law Optional Syllabus in English and Marathi. Apart from the law syllabus, ensure you have a comprehensive idea of the MPSC Syllabus to prepare for all the GS papers with optional papers.

MPSC Law Syllabus PDF in English 

MPSC Law Syllabus PDF in Marathi

MPSC Law Syllabus for Paper 1

MPSC Law Optional Syllabus Paper 1 covers Constitutional, Administrative Law and International Law. Paper 1 carries a total of 250 marks. Even if you are from a non-legal background, if you prepare the Polity section comprehensively, you will be able to cover the following topics.

The table below gives the complete syllabus for the MPSC Law Paper 1:

byjusexamprep

MPSC Law Syllabus for Paper 2

MPSC Law Optional Syllabus Paper 2 discusses Law of Law, Law of Law and many other topics, which are further divided into sub-topics. The topic must be related to current events to form a scoring answer.

The table below gives the complete syllabus for the MPSC Law Paper 2:

byjusexamprep

पेपर 1 साठी MPSC कायदा अभ्यासक्रम

MPSC कायदा पर्यायी अभ्यासक्रम पेपर 1 मध्ये घटनात्मक, प्रशासकीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा समाविष्ट आहे. पेपर 1 मध्ये एकूण 250 गुण आहेत. तुम्‍ही गैर-कायदेशीर पार्श्‍वभूमीचे असले तरीही, तुम्‍ही पॉलिटी विभाग सर्वसमावेशकपणे तयार केल्‍यास, तुम्‍ही खालील विषयांचा समावेश करू शकाल.

खालील तक्त्यामध्ये MPSC कायदा पेपर 1 साठी संपूर्ण अभ्यासक्रम दिलेला आहे:

पेपर-I (विषय कोड 1033)

1. घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायदा

 • संविधान आणि संविधानवाद:
 • संविधानाची विशिष्ट वैशिष्ट्ये.
 • मूलभूत हक्क-जनहित याचिका;
 • कायदेशीर मदत;
 • विधी सेवा प्राधिकरण.

मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये यांच्यातील संबंध.

राष्ट्रपतीचे घटनात्मक स्थान आणि मंत्रीपरिषदेशी संबंध.

राज्यपाल आणि त्याचे अधिकार.

 • सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये:
 • नियुक्ती आणि बदली.
 • अधिकार, कार्ये आणि अधिकार क्षेत्र.
 • केंद्र, राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था:
 • केंद्र आणि राज्यांमध्ये विधायी अधिकारांचे वितरण.
 • स्थानिक स्वराज्य संस्था.
 • केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय संबंध.
 • प्रख्यात डोमेन-राज्य मालमत्ता-सामान्य मालमत्ता-समुदाय मालमत्ता.

विधान शक्ती, विशेषाधिकार आणि प्रतिकारशक्ती.

 • केंद्र आणि राज्यांच्या अंतर्गत सेवा:
 • भर्ती आणि सेवांच्या अटी; घटनात्मक सुरक्षा उपाय; प्रशासकीय न्यायाधिकरण.
 • केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोग - शक्ती आणि कार्ये.
 • निवडणूक आयोग-शक्ती आणि कार्ये.

आणीबाणीच्या तरतुदी.

घटनादुरुस्ती.

नैसर्गिक न्याय-उभरती प्रवृत्ती आणि न्यायिक दृष्टिकोनाचे तत्त्व.

प्रतिनिधी कायदे आणि त्याची घटनात्मकता.

अधिकारांचे पृथक्करण आणि घटनात्मक शासन.

प्रशासकीय कारवाईचा न्यायिक आढावा.

2. आंतरराष्ट्रीय कायदा

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप आणि व्याख्या.

आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नगरपालिका कायदा यांच्यातील संबंध.

राज्य मान्यता आणि राज्य उत्तराधिकार.

समुद्राचा कायदा: अंतर्देशीय जल, प्रादेशिक समुद्र, संलग्न क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आणि उच्च समुद्र.

व्यक्ती: राष्ट्रीयत्व, राज्यहीनता; मानवी हक्क आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध कार्यपद्धती.

राज्यांचे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र, प्रत्यार्पण आणि आश्रय.

करार: निर्मिती, अर्ज, समाप्ती आणि आरक्षण.

युनायटेड नेशन्स: त्याचे प्रमुख अवयव, शक्ती आणि कार्ये आणि सुधारणा.

वाद-विवादांचा शांततापूर्ण निपटारा.

सक्तीचा कायदेशीर मार्ग: आक्रमकता, स्व-संरक्षण, हस्तक्षेप.

 • आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याची मूलभूत तत्त्वे-
 • आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने आणि समकालीन घडामोडी.
 • अण्वस्त्रांच्या वापराची कायदेशीरता; अण्वस्त्रांच्या चाचणीवर बंदी;
 • आण्विक अप्रसार करार, CTST.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, राज्य प्रायोजित दहशतवाद, अपहरण, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय.

 • नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आणि चलनविषयक कायदा:
 • WTO, TRIPS, GATT, IMF, World Bank.

मानवी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा: आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न.

पेपर 2 साठी MPSC कायदा अभ्यासक्रम

MPSC कायदा पर्यायी अभ्यासक्रम पेपर 2 मध्ये कायद्याचा कायदा, कायद्याचा कायदा आणि इतर अनेक विषयांवर चर्चा केली आहे, जे पुढे उप-विषयांमध्ये विभागले गेले आहेत. स्कोअरिंग उत्तर तयार करण्यासाठी विषय वर्तमान घटनांशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.

खालील तक्त्यामध्ये MPSC कायदा पेपर 2 साठी संपूर्ण अभ्यासक्रम दिलेला आहे:

पेपर II (विषय कोड 1034)

1. गुन्ह्यांचा कायदा

फौजदारी उत्तरदायित्वाची सामान्य तत्त्वे: मेन्स रिया आणि अॅक्टस रिअस, वैधानिक गुन्ह्यांमध्ये मेन्स रिया.

फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी शिक्षेचे प्रकार आणि उदयोन्मुख ट्रेंड.

तयारी आणि गुन्हेगारी प्रयत्न.

सामान्य अपवाद.

संयुक्त आणि रचनात्मक दायित्व.

प्रलोभन.

गुन्हेगारी कट.

राज्याविरुद्ध गुन्हे.

सार्वजनिक शांतता विरुद्ध गुन्हे.

मानवी शरीरावर गुन्हे.

मालमत्तेविरुद्ध गुन्हे.

महिलांवरील गुन्हे.

बदनामी.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988.

नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955 आणि त्यानंतरच्या विधायी घडामोडी.

प्ली बार्गेनिंग.

2. टॉर्ट्सचा कायदा

निसर्ग आणि व्याख्या.

दोष आणि कठोर उत्तरदायित्वावर आधारित दायित्व; पूर्ण दायित्व.

राज्य उत्तरदायित्वासह विषम उत्तरदायित्व.

सामान्य बचाव.

संयुक्त टॉर्ट फेसर्स.

उपाय.

निष्काळजीपणा.

बदनामी.

उपद्रव.

षडयंत्र.

खोटा तुरुंगवास.

दुर्भावनापूर्ण खटला.

ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986.

3. करार आणि मर्केंटाइल कायदा

करार/ई-कराराचे स्वरूप आणि निर्मिती.

मुक्त संमतीचे उल्लंघन करणारे घटक.

निरर्थक, रद्द करण्यायोग्य, बेकायदेशीर आणि लागू न होणारे करार.

कराराचे कार्यप्रदर्शन आणि निर्वहन.

अर्ध-करार.

कराराच्या उल्लंघनाचे परिणाम.

नुकसानभरपाई, हमी आणि विमा करार.

एजन्सीचा करार.

वस्तूंची विक्री आणि भाड्याने खरेदी.

भागीदारीची निर्मिती आणि विघटन.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्ट, 1881.

लवाद आणि सामंजस्य कायदा, 1996.

मानक फॉर्म करार.

4. समकालीन कायदेशीर विकास

जनहित याचिका.

बौद्धिक संपदा हक्क-संकल्पना, प्रकार/संभाव्य.

सायबर कायद्यांसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा - संकल्पना, उद्देश/संभाव्य.

स्पर्धा कायदा - संकल्पना, उद्देश/संभाव्य.

पर्यायी विवाद निराकरण-संकल्पना, प्रकार/संभाव्य.

पर्यावरण कायद्याशी संबंधित प्रमुख कायदे.

माहिती अधिकार कायदा.

माध्यमांद्वारे चाचणी.

MPSC Law Syllabus: Preparation Tips

To prepare for the MPSC Law Syllabus, follow some preparation tips. We have listed some MPSC Preparation Tips, which will cover the entire syllabus of MPSC Law Optional.

 • MPSC Question Papers are essential for finding a way to score more. Understand every question, analyze them and start reading books. It will give you a better idea of the length and depth of the syllabus.
 • Take an interest in this subject.
 • Download the syllabus pdf and get a printout of it.
 • Set a time limit to complete the syllabus and cover every topic.
 • Start with easy-to-understand topics.
 • Start writing answers to PYQs after completing 60-70 % of the syllabus.

MPSC Law Booklist

We are giving you the best MPSC Booklist to save time; you can choose your books from it. Following are the best books we have compiled for you. You can add some more material in your preparation whichever books are suitable for you.

MPSC Law Books 

Publisher Name 

International Law

S. K Kapoor

Our Constitution

PM Bakshi

Introduction to the Constitution of India

D.D Basu

Constitution of India

VN Shukla

International Law 

Malcolm N Shaw

Indian Penal Code

KD Gaur

Mercantile Law 

R.K. Bangia

Law of Tort

Autochthon Pillai

MPSC Optional Subject Syllabus

खाली तुम्हाला एमपीएससीच्या इतर वैकल्पिक विषयांच्या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे:

List of MPSC Optional Subjects Syllabus
MPSC Agriculture Syllabus
MPSC Anthropology Syllabus
MPSC Chemistry Syllabus
MPSC Zoology Syllabus
MPSC Sociology Syllabus
MPSC History Syllabus
MPSC Mechanical Engineering Syllabus
MPSC Public Administration Syllabus
MPSC Commerce and Accountancy SyllabusMPSC Electrical Engineering Syllabus
MPSC Mathematics SyllabusMPSC Philosophy Syllabus
MPSC Political Science SyllabusMPSC Psychology Syllabus
MPSC Marathi Literature SyllabusMPSC Statistics Syllabus
MPSC Management SyllabusMPSC Geography Syllabus

Comments

write a comment

FAQs

 • MPSC Law subject is a popular choice among MPSC Exam candidates with a background in Law, Finance, Management and Administration as an optional subject. The subjects covered in this course are constitutional and administrative law, international law, criminal law and more. 

 • We have listed some MPSC Preparation Tips, which will cover the entire syllabus of MPSC Law Optional.

  • MPSC Question Papers are very important for finding a way to score more. Understand every question, analyze them and start reading books. 
  • Download the syllabus pdf and get a printout of it.
  • Set a time limit to complete the syllabus and cover every topic.
  • Start with easy-to-understand topics.
 • Following are the MPSC Booklist we have compiled for you:

  1. International Law- S. K Kapoor
  2. The Constitution of India (Bare Act) – PM Bakshi
  3. Introduction to the Constitution of India – D.D Basu
  4. International Law – Malcolm N Shaw
  5. Our Constitution – Subhash C. Kashyap
  6. An Introduction to Public International Law – S. K. Verma
  7. Constitution of India- VN Shukla
  8. Administrative Law – I.P. Massey
 • You can complete the MPSC Syllabus for optional law in 5-6 months with an effective study plan. To prepare for the MPSC exam, you should adopt a comprehensive and efficient approach. Make a short composition on essential topics and devote your time and effort daily.

 • The administrative law syllabus for the MPSC exam is:

  • Principle of Natural Justice
  • Delegated legislation and its constitutionality
  • Separation of powers and constitutional governance
  • Judicial review of administrative action
  • Ombudsman: Lokayukta, Lokpal and many more. 
 • You need to tap on the link below to download MPSC Law Optional Syllabus in English and Marathi. Apart from the law syllabus, ensure you have a comprehensive idea of the MPSC Syllabus to prepare for all the GS papers with optional papers.

  MPSC Law Syllabus PDF in English 

  MPSC Law Syllabus PDF in Marathi

 • MPSC कायदा विषय हा पर्यायी विषय म्हणून कायदा, वित्त, व्यवस्थापन आणि प्रशासनाची पार्श्वभूमी असलेल्या MPSC परीक्षा उमेदवारांमध्ये लोकप्रिय निवड आहे. या कोर्समध्ये समाविष्ट असलेले विषय घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायदा, आंतरराष्ट्रीय कायदा, फौजदारी कायदा आणि बरेच काही आहेत.

 • MPSC परीक्षेसाठी प्रशासकीय कायद्याचा अभ्यासक्रम आहे:

  • नैसर्गिक न्यायाचे तत्व
  • प्रतिनिधी कायदे आणि त्याची घटनात्मकता
  • अधिकारांचे पृथक्करण आणि घटनात्मक शासन
  • प्रशासकीय कारवाईचा न्यायिक आढावा
  • लोकपाल: लोकायुक्त, लोकपाल आणि बरेच काही.
 • तुम्ही पर्यायी कायद्यासाठी MPSC अभ्यासक्रम प्रभावी अभ्यास योजनेसह 5-6 महिन्यांत पूर्ण करू शकता. एमपीएससी परीक्षेची तयारी करण्यासाठी, तुम्ही सर्वसमावेशक आणि कार्यक्षम दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. अत्यावश्यक विषयांवर एक छोटी रचना करा आणि तुमचा वेळ द्या.

Follow us for latest updates