hamburger

महालवारी प्रणाली, एमपीएससी इतिहास नोट्स, महसूल प्रणाली, Mahalwari System

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महालवारी प्रणाली: स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात प्रचलित असलेल्या तीन प्रमुख प्रकारच्या जमीन मुदतीच्या पद्धतींपैकी महालवारी पद्धत ही एक होती. जमींदारी पद्धत आणि रयतवारी पद्धत या इतर दोन व्यवस्था होत्या. या तीन प्रणालींमधील फरक फक्त जमीन महसूल आणि देय देण्याची पद्धत होती. कर गोळा करून आणि व्यापार करून पैसा कमवण्याच्या ध्येयाने इंग्रज भारतात आले. त्यामुळेच ब्रिटिश सरकारने जमीनदारी, रयतवारी आणि महालवारी पद्धती या तीन प्रकारच्या जमीन महसूल प्रणाली लागू केल्या.

आजच्या लेखात आपण महालवारी पद्धत काय आहे? त्याचे फायदे, तोटे, नुकसान या सर्व गोष्टी बघणार आहोत.

महालवारी प्रणाली (Mahalwari System)

महालवारी प्रणाली हा घटक MPSC Exam साठी खूप महत्वाचा आहे. जमीनदारी प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने सुरू केली होती आणि या प्रणालीचा महसूल जास्त होता. जे जमीनदार ते देऊ शकले नाहीत, त्यांनी आपली जमीनदारी गमावली. याउलट रयतवारी पद्धत सर थॉमस मुन्रो यांनी सुरू केली आणि या व्यवस्थेत कसणारे हे जमिनीचे मालक होते व त्यांना सर्व मालकी हक्क होते. मगनवारी पद्धत लॉड विल्यम बेंटिंकच्या सरकारने सुरू केली. 

महालवारी प्रणाली, एमपीएससी इतिहास नोट्स, महसूल प्रणाली, Mahalwari System

महालवारी पद्धत काय आहे ?

 • महलवारी प्रणाली ही जमींदारी पद्धतीची थोडी सुधारित आवृत्ती होती. त्यात रयतवारी पद्धत आणि जमीनदारी पद्धती या दोन्ही प्रकारच्या तरतुदी होत्या. या प्रणालीअंतर्गत संपूर्ण गावाच्या वतीने गावनेत्याकडून शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा करण्यात येत होता. 
 • बंगालच्या वायव्य प्रांतात इंग्रज होल्ट मॅकेन्झी याने १८२२ साली महालवारी पद्धत सुरू केली. पुढे आग्रा व अवदग येथे लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांनी ते लोकप्रिय केले व कालांतराने ब्रिटिश भारतातील मध्य प्रांत, आग्रा, पंजाब, गंगेचे खोरे, वायव्य सरहद्द इ.पर्यंत विस्तारले.

महालवारी पद्धतीची वैशिष्ट्ये

महालवारी पद्धतीची काही वैशिष्ट्ये खाली देण्यात आलेली आहेत:

 1. पीक उत्पादन मूल्यांकनानुसार महालासाठी महसूल निश्चित करण्यात आला होता. त्यामुळे महालवारी पद्धतीत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या.
 2. महालवारी पद्धतीनुसार, जमीन महालांमध्ये विभागली गेली आणि आणखी एका गावाचा हिशोब केला गेला.
 3. त्या निश्चित महसुलात प्रत्येक वैयक्तिक शेतकऱ्याचा वाटा होता आणि महसूल गोळा करण्याचे काम महालवारी पद्धतीखाली गावचा पुढारी किंवा गावप्रमुख चालवत असत.
 4. भाड्याच्या मूल्यात राज्याचा ६६% वाटा होता आणि हा बंदोबस्त ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला होता. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर सरकारचे उत्पन्न वाढले.

महालवारी पद्धतीतील काही त्रुटी

महालवारी पद्धत ही पूर्वीच्या दोन प्रणालींची सुधारित प्रणाली होती व तिच्यात खालील त्रुटी होत्या: 

 1. या पद्धतीनुसार दुष्काळाच्या स्थितीतही शेतकऱ्यांना महसूल द्यावा लागत होता.
 2. काही वेळा कंपनी गोळा केलेल्या महसुलापेक्षा संकलनावर जास्त खर्च करत असे.
 3. जर शेतकरी महसूल देण्यास अपयशी ठरले तर धनदांडग्यांनी जमीन जप्त केली.
 4. अपूर्ण धोरणांमुळे पुढे महालवारी व्यवस्था अपयशी ठरली.
 5. सर्वेक्षण सदोष गृहीतकांवर आधारित होते, ज्यामुळे भ्रष्टाचार वाढला. 

width=100%

महालवारी प्रणालीचा परिणाम

महालवारी प्रणालीचा शेतक-यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम खाली देण्यात आला आहे.

 1. जमीनदारांनी मजुरांना किंवा शेतकऱ्यांना कर्ज दिले आणि त्याबदल्यात मोफत मजुरीची मागणी केली. यामुळे शेतकरी किंवा मजूर मजुरीसाठी जाऊ शकत होते.
 2. वसाहतवादी कालखंडाच्या अखेरीस व्याजाच्या देयकाचा शेतक-यावरचा बोजा अधिक होता आणि भाडे व कर्ज सुमारे १४,२०० दशलक्ष होते.
 3. वरच्या कास्टचे जमिनीवर नियंत्रण होते. श्रीमंत शेतकरी बियाणे, खते आणि इतर शेती संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करू शकले. तर खालच्या कास्ट लोकांना शेतीचा आधार न मिळाल्याने खूप त्रास सहन करावा लागला.
 4. शेतीत पुन्हा गुंतवणूक करण्यासाठी बहुतेक शेतकऱ्यांकडे पैसेच उरले नव्हते. त्यांचे बरेचसे उत्पन्न कर भरण्यात गेले.
 5. या सर्व कारणांमुळे वसाहतवादाच्या शेवटच्या घोषणेच्या वेळी शेतीत घट होण्याची चिन्हे दिसू लागली.

Mahalwari System MPSC Question

कायमधारा पद्धत आणि महालवारी प्रणालीमधील (Mahalwari system) फरकाबद्दल खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

A) कायमधारा पद्धतीमध्ये (Mahalwari system) जमीनदाराकडे महसूल वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली होती, तर महालवारी पद्धतीत महसूल वसुलीची जबाबदारी गावप्रमुखाकडे देण्यात आली होती.

B) कायमधारा पद्धती मध्ये महसुल कायमस्वरूपी निश्चित करण्यात आला होता, तर महसुलाची मागणी त्रैमासिक आधारावर महालवारी पद्धतीत सुधारायची होती.

खालील पर्याय वापरून योग्य उत्तर निवडा:

 1. फक्त A
 2. फक्त B
 3. A आणि B दोन्ही
 4. A आणि B दोन्ही

Ans: 1

महालवारी प्रणाली, एमपीएससी इतिहास नोट्स, महसूल प्रणाली, Mahalwari System

Mahalwari System MPSC Notes: Download PDF

महालवारी व्यवस्था आधुनिक इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे हे आपण आधी नमूद केले आहे. आधुनिक इतिहास हा MPSC Syllabus चा एक भाग आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी नोट्सची प्रिंटआउट ठेवणे आवश्यक आहे. गोष्टी सुलभ करण्यासाठी आम्ही खाली MPSC साठी महालवारी सिस्टमवर वर नमूद केलेल्या नोट्स डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक प्रदान केली आहे:

>> Download Mahalwari System MPSC Notes PDF

Related Important Articles

संविधानाची ऐतिहासिक उत्क्रांती

भारताचे राष्ट्रपती

1857 चा उठाव

भारताचा प्राकृतिक भूगोल

शेतकरी उठाव

राष्ट्रीय उत्पन्न

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium