hamburger

मुंबईची लोकसंख्या, घनता, साक्षरता दर, लिंग गुणोत्तर, Mumbai Population, 2011 Census

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

मुंबई ही भारताची व्यावसायिक राजधानी आहे जी तिच्या व्यवसाय आणि व्यापार क्रियाकलापांसाठी ओळखली जाते. एकूण 20.9 दशलक्ष लोकसंख्येसह, मुंबई हे दिल्लीनंतर भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले शहर आहे. महाराष्ट्र राज्याची राजधानी शहर हे जगातील सातव्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहर आहे. 2021 पर्यंत, महानगराची लोकसंख्या 21,751,312 असण्याचा अंदाज आहे. आजच्या लेखात आपण मुंबईच्या लोकसंख्या विषयी संपूर्ण माहिती बघणार आहोत.

 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

मुंबईची लोकसंख्या

  • मुंबई महानगर क्षेत्रात गेल्या 20 वर्षांत लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुंबईतील लोकसंख्येचा मोठा भाग हा भारतातील इतर राज्यांतून स्थलांतरित झालेला आहे. ही स्थलांतरित लोकसंख्या जी चांगल्या रोजगाराच्या संधीच्या शोधात येथे येतात आणि राहतात, हे मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येतील एक महत्त्वाचे कारण आहे. हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 
  • भारताच्या जनगणनेच्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 2011 मध्ये मुंबईची लोकसंख्या 12,442,373 आहे; त्यापैकी पुरुष आणि महिला अनुक्रमे 6,715,931 आणि 5,726,442 आहेत. मुंबई शहराची लोकसंख्या १२,४४२,३७३ असली तरी; त्याची शहरी/महानगरी लोकसंख्या 18,394,912 असून त्यापैकी 9,872,271 पुरुष आणि 8,522,641 महिला आहेत.

\

2022 मध्ये मुंबईची सध्याची लोकसंख्या

  • मुंबई महानगर (Mumbai Population) प्रदेशाची सध्याची लोकसंख्या २४,४३३,३५७ (२.४ कोटी) असल्याचा अंदाज आहे. या प्रदेशात मुंबई शहरासह संलग्न शहरांचा समावेश होतो. 2021 मध्ये मुंबई शहराची लोकसंख्या 13,127,825 असण्याचा अंदाज आहे. वर्ष 2019 आणि 2018 मध्ये, मुंबईची एकूण लोकसंख्या अनुक्रमे 12,967,483 आणि 12,851,726 होती.

मुंबईतील लोकसंख्येची वाढ (Growth of Population in Mumbai)

मुंबईतील लोकसंख्या वाढीचा दर खालीलप्रमाणे आहे:

जनगणना

लोकसंख्या

वृद्धी %

1971

5,970,575

1981

8,243,405

38.1%

1991

9,925,891

20.4%

2001

11,914,398

20.0%

2011

12,478,447

4.7%

मुंबई शहराची लोकसंख्या 2011

खालील तक्त्यामध्ये 2011 च्या जनगणनेनुसार मुंबईची लोकसंख्या दिली आहे:

मुंबई शहर

एकूण

पुरुष

स्त्री

शहराची लोकसंख्या

12,442,373

6,715,931

5,726,442

साक्षर

10,084,507

5,633,709

4,450,798

मुलं (0-6)

1,203,770

629,262

574,508

सरासरी साक्षरता (%)

89.73 %

92.56 %

86.39 %

लिंग गुणोत्तर

853

 

बाल लिंग गुणोत्तर

913

   

मुंबईतील लोकसंख्या रचना (Mumbai Religion Population)

  • मुंबई शहरातील 99% अनुयायांसह हिंदू धर्म हा बहुसंख्य धर्म आहे. इस्लाम हा मुंबई शहरातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लोकप्रिय धर्म आहे आणि अंदाजे 20.65% लोक त्याचे अनुसरण करतात. मुंबई शहरात ख्रिस्ती धर्म 3.27%, जैन धर्म 4.10%, शीख धर्म 0.49% आणि बौद्ध धर्म 0.49% आहे. सुमारे 0.40% ने ‘इतर धर्म’ असे सांगितले, अंदाजे 0.26% ने ‘कोणताही विशिष्ट धर्म नाही’ असे सांगितले.

\

वर्णन

एकूण

टक्केवारी

हिंदू

8,210,894

65.99 %

मुस्लिम

2,568,961

20.65 %

ख्रिश्चन

407,031

3.27 %

शीख

60,759

0.49 %

बौद्ध

603,825

4.85 %

जैन

509,639

4.10 %

इतर

49,439

0.40 %

सांगितलेले नाही

31,825

0.26 %

मुंबई महानगर क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Areas)

  • अंबरनाथ, बदलापूर, बृहन्मुंबई, कल्याण आणि डोंबिवली, मीरा आणि भाईंदर, नवी मुंबई, ठाणे आणि उल्हासनगर

मुंबई प्रदेश – शहरे आणि गावे

मुंबई महानगर मधील शहर व त्यांची लोकसंख्या खालील तक्त्यामध्ये दिलेली आहे:

शहर

लोकसंख्या

पुरुष

स्त्री

मुंबई (महानगरपालिका)

12,442,373

6,715,931

5,726,442

ठाणे (महानगरपालिका)

1,841,488

975,399

866,089

कल्याण आणि डोंबिवली (महानगरपालिका)

1,247,327

649,626

597,701

नवी मुंबई (महानगरपालिका)

1,120,547

610,060

510,487

मीरा आणि भाईंदर (महानगरपालिका)

809,378

429,260

380,118

उल्हासनगर (महानगरपालिका)

506,098

269,048

237,050

अंबरनाथ (महानगरपालिका)

253,475

132,582

120,893

बदलापूर (नगर परिषद)

174,226

90,365

83,861

या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

मुंबईची लोकसंख्या, Download PDF मराठीमध्ये

Related Articles:

Maharashtra Population

महाराष्ट्राची लोकसंख्या

Census 2011

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

मुंबईची लोकसंख्या, घनता, साक्षरता दर, लिंग गुणोत्तर, Mumbai Population, 2011 Census Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium